Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Chia sẻ

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện KD dược
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện KD dược

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Mẫu số 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN Đ NGHỊ

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Kính gửi: ……………….(1)…………………..

 

Tên cơ sở .…………….……………………….…………….………………………………………

Trực thuộc (nếu là cơ sở trực thuộc) .…………….……………………….…………….…………

Người phụ trách chuyên môn .…………….………………………………………………………….

Số CCHN Dược …………………………. Nơi cấp …………………………. Năm cấp …………..

Có giá trị đến (nếu có): .…………….……………………….…………….…………………………..

Người phụ trách về bảo đảm chất lượng(2) .…………….……………………….…………….……

Số CCHN Dược …………………………. Nơi cấp …………………………. Năm cấp …………..

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:

– Loại hình cơ sở kinh doanh(2);.………………………………………….…………………………..

– Phạm vi kinh doanh:.…………….……………………… .…………….………………………….

– Địa điểm kinh doanh:.…………….……………………… .…………….………………………….

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Nội dung xin điều chỉnh: (3)  .…………….……………………………….……………………………

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế/Sở Y tế.

Cơ sở xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu đề nghị điều chỉnh giấy CNĐĐKKDD quy định tại Điều 32 của Nghị định số …/2017/NĐ-CP ngày …/…/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

 

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người đại diện trước pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

Ghi chú:

(1) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

(2) Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và khi bắt buộc phải có CCHND đối với người phụ trách đảm bảo chất lượng theo lộ trình quy định trong Nghị định.

(3) Ghi rõ loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật dược.

(4) Ghi một trong các nội dung đề nghị điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật dược.

Tải mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược ( xem và tải tại đây)

DANH MỤC BÀI VIẾT XIN GIẤY PHÉP GPP

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Giấy phép thành lập phòng khám tư nhân

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh phòng khám tư nhân

Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa

Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Dịch vụ thành lập công ty TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty cổ phần

Đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Đơn đăng ký tái kiểm tra “thực hành tốt phân phối thuốc”

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc ( thay đổi địa chỉ)

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111
Chuyển đến thanh công cụ