Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Rate this post

Bạn muốn xin cấp giấy phép kinh doanh quầy thuốc nhưng lại không biết Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân như thế nào.

Theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 32 Luật dược 2016 thì “cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền:

Dịch vụ giấy phép kinh doanh quầy thuốc
Dịch vụ giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Điều kiện mở quầy thuốc tư nhân

Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 33 Luật dược 2016; thì: ” quầy thuốc tư nhân phải có địa điểm. Khu vực bảo quản; trang thiết bị bảo quản. Tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Đối với quầy thuốc; chuyên bán lẻ dược liệu. Thuốc dược liệu. Thuốc cổ truyền thực hiện theo quy định; tại điểm b khoản 2 Điều 69 của Luật Dược 2016″

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 và khoản 1 Điều 18 Luật dược 2016 thì; người phụ trách chuyên môn phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh quầy thuốc
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh quầy thuốc

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật dược 2016 và điều 32 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định:

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ-CP
 • Tài liệu và địa điểm. Khu vực bảo quản. Trang thiết bị bảo quản. Tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao y chứng chỉ hành nghề dược

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Căn cứ theo Khoản 2. Điều 37. Luật Dược 2016 thì Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở bán lẻ thuốc (bao gồm nhà thuốc. Quầy thuốc. Tủ thuốc trạm y tế xã. Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu. Thuốc dược liệu. Thuốc cổ truyền) và được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin giấy phép mở nhà thuốc

Bạn (hộ kinh doanh) chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận dù Điều kiện kinh doanh được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Y tế nơi cơ sở kinh doanh của bạn đặt trụ sở kinh doanh

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở dề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh quầy thuốc
Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi. Bổ sung hồ sơ. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:
Cấp Giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ dối với trường hợp cơ sở vật chất. Kỹ thuật và nhân sự đã được kiểm tra. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh. Không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở dề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở dề nghị cấp Giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 20 ngày. Kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
– Trường hợp có yêu cầu sửa đổi. Bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc. Kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi cơ sở đề nghị. Trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu. Nội dung cần sửa đổi. Bổ sung.
Sau khi nhận hồ sơ sửa dổi. Bổ sung. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở dề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi. Bổ sung theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Điều 33 Nghị định 54/2017/ND-CP:
Trường hợp hồ sơ sửa đổi. Bổ sung không đáp ứng yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho cơ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP
Trường hợp không có yêu cầu sửa dổi. Bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi. Bổ sung. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Bước 4: Thẩm định thực tế và cấp đăng ký giấy phép kinh doanh quầy thuốc

– Sau khi đánh giá thực tế cơ sở. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có trách nhiệm:
Cấp Giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 10 ngày làm việc. Kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp không có yêu cầu. Khắc phục. Sửa chữa
Ban hành văn bản thông báo về các nội dung cần khắc phục. Sửa chữa trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp có yêu cầu. Khắc phục. Sửa chữa
– Trong thời hạn 20 ngày. Kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục. Sửa chữa của cơ sở đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được hoặc trả lời lý do chưa cấp.

Thời gian xin cấp giấy phép quầy thuốc
Thời gian xin cấp giấy phép quầy thuốc

Bước 5: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin

Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố. Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin sau:
Tên. Địa chỉ cơ sở dược cấp Giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh dược
Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược. Số Chứng chỉ hành nghề được.
Số Giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh dược..
Theo quy định tại Khoản 11 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được lập thành 02 bản theo Mẫu số 22 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP: 01 bản cấp cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được; 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được.

Dịch vụ mở nhà thuốc tư nhân của Gia Minh

 • Tư vấn. Hướng dẫn toàn bộ quy trình chuẩn bị hồ sơ pháp lý. Cơ sở vật chất… Đáp ứng đủ điều kiện mở nhà thuốc.
 • Soạn hồ sơ thủ tục mở nhà thuốc tư nhân
 • Đại diện doanh nghiệp giao dịch. Tiến hành các công việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cấp phép
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền

Thời gian cấp giấy phép mở quầy thuốc tư nhân:

Thời gian được cấp giấy phép: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

Bảng giá dịch vụ làm giấy phép mở quầy thuốc tư nhân

dailythuegiaminh.com bang gia thu tuc nha thuoc 1

Trên đây là thủ tục xin giấy phép kinh doanh quầy thuốc do Gia Minh thực hiện và tư vấn cho quý khách hàng.

Một số lưu ý cấp giấy phép kinh doanh quầy thuốc
Một số lưu ý cấp giấy phép kinh doanh quầy thuốc

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các loại hình doanh nghiệp

Thành lập hộ kinh doanh

Hướng dẫn đặt tên công ty

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa

Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân

Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Vốn pháp định và quy định pháp luật về vốn pháp định

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Quy định về người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Dịch vụ thành lập công ty

tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty TPHCM

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hướng dẫn xin giấy phép mở quầy thuốc
Hướng dẫn xin giấy phép mở quầy thuốc

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo