Kiến thức kế toán

DỊCH VỤ MỞ KHOÁ MÃ SỐ THUẾ CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có những trường hợp mà mã số thuế của công ty bị khóa hoặc tạm ngừng hoạt động. Điều này có thể...

Hoàn thuế TNCN thử việc

Thuế TNCN là một trong những loại thuế mà người lao động cần phải đóng. Bạn đang thử việc cho một công ty và phải đóng thuế TNCN, bạn...

Giải trình hoá đơn bất hợp pháp

Khi cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện hoá đơn của doanh nghiệp có nhiều yếu tố bất hợp pháp, lúc này doanh nghiệp của bạn cần phải...

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo