Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống 

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống  Bạn đang muốn mở cửa hàng kinh doanh ăn uống nên muốn tìm hiểu thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đọc hết bài viết dưới đây bạn sẽ hiểu rõ hơn mọi thủ tục và giấy phép.  Quy định về đăng ký kinh doanh  Hoạt động kinh doanh chỉ được phép tiến hành khi đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Giấy phép kinh doanh trong trường hợp này chia làm 03 nhóm:  Đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp: Loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh lớn hoặc trung bình.  Đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ...

0868458111