Giấy chứng chỉ năng lực

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG  

Doanh nghiệp của bạn đang muốn làm thủ tục xin chứng chỉ năng lực xây dựng nên cần tìm hiểu kỹ điều kiện và thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Gia Minh sẽ hướng dẫn và tư vấn cụ thể cho khách hàng luật mới nhất của nhà nước.  Điều kiện chung để xin chứng chỉ năng lực xây dựng  Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.  Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền   Những cập nhật đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức để đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.  Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: nhà máy điện hạt nhân, nhà máy  sản xuất hóa chất, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm bảo chủ chốt thì ngoài yêu cầu về chứng chỉ hành nghề còn phải được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.  Chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức có hiệu lực 05 năm. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thay đổi hết hiệu lực phải làm thủ tục cấp lại.  Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng   Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng   Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh  ...

0868458111