Quy định về người đại diện pháp luật

Rate this post

Quy định về người đại diện pháp luật

Quy định về người đại diện pháp luật được quy định như thế nào? Người đại diện pháp luật là gì? Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật được thực hiện như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Gia Minh để hiểu rõ hơn mọi quy trình và thủ tục pháp lý. 

Một số quy định về người đại diện pháp luật

Một số quy định về người đại diện pháp luật

Thế nào là người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật là người mà công ty đăng ký với vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp

Thể hiện trong đăng ký kinh doanh ( thường là giám đốc). Được pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Người đại diện sẽ đại diện cho cá nhân hay tổ chức nào đó; thực hiện giao dịch, hành vi dân sự.

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì

Điều kiện để làm người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trên 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị luật cấm tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp.
 • Đến từ bất cứ đâu, không phân biệt nơi lưu trú, quốc tịch
 • Được xác nhận thường trú tại Việt Nam. Nếu là người Việt Nam phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn nhiệm kỳ và phải có thẻ tạm trú theo quy định tại Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001.
 • Đối với người chưa 18 tuổi, cha mẹ là người đại diện pháp luật
 • Đối với người hạn chế năng lực hành vi dân sự – Người được Tòa án chỉ định là người đại diện theo pháp luật.

Vai trò của người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho doanh nghiệp trước pháp luật và các bên liên quan. Dưới đây là những vai trò quan trọng của người đại diện pháp luật:

Ký Kết Hợp Đồng và Giao Kết Giao Dịch: Người đại diện pháp luật có quyền ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch kinh doanh thay mặt cho doanh nghiệp.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Đại Diện Trong Các Thủ Tục Pháp Lý: Người đại diện pháp luật đại diện cho doanh nghiệp trong các thủ tục pháp lý như kiện tụng, thương mại, và các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Trách Nhiệm Pháp Lý: Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và nộp thuế.

Làm Liên Kết Với Các Bên Liên Quan: Người đại diện pháp luật thường là người liên lạc chính với các cơ quan chính phủ, đối tác kinh doanh, và các bên liên quan khác.

Làm Thủ Tục Hành Chính: Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Chịu Trách Nhiệm Tài Chính: Người đại diện pháp luật có trách nhiệm tài chính đối với các nghĩa vụ và nợ nần của doanh nghiệp trong các trường hợp quy định của pháp luật.

Là Người Liên Kết Giữa Cấp Lãnh Đạo và Nhân Viên: Người đại diện pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin giữa cấp lãnh đạo và nhân viên của doanh nghiệp.

Những trách nhiệm này đòi hỏi người đại diện pháp luật phải hiểu rõ về quy định pháp luật liên quan và thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động đúng luật và có thể phát triển bền vững.

Thời hạn đại diện theo luật dân sự là gì?

Thời hạn đại diện là khoảng thời gian mà trong đó người đại diện nhân danh và vì lợi ích của người đại diện xác lập; thực hiện giao dịch dân sự. Thời hạn đại diện được xác định theo quy định sau:

Thứ nhất: thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ pháp nhân; theo quy định pháp luật. 

Thứ 2: trường hợp không xác định được thời hạn đại diện. Thì người đại diện sẽ được xác định như sau:

 • Người đại diện được xác định theo giao dịch dân sự thì sẽ được tính đến thời điểm; chấm dứt giao dịch đó.
 • Nếu quyền đại diện không xác định được giao dịch dân sự cụ thể; thì người đại diện được ấn định 1 thời gian cụ thể. 
quy định về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần
quy định về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Chấm dứt đại diện theo ủy quyền

Chấm dứt đại diện theo ủy quyền là các trường hợp như sau

Một là: chấm dứt đại diện theo thỏa thuận của các bên; đại diện theo ủy quyền sẽ chấm dứt khi các bên đạt được sự thỏa thuận về việc chấm dứt đại diện.

Hai là: thời hạn ủy quyền đã hết. Trong trường hợp các đã thỏa thuận cụ thể; về thời hạn ủy quyền và khi hết thời hạn này. Việc ủy quyền được xem là chấm dứt.

Ba là: công việc được ủy quyền đã hoàn thành. Trong trường hợp việc ủy quyền nhằm mục đích thực hiện các công việc nhất định khi công việc đó hoàn thành. Quyền đại diện cũng sẽ chấm dứt; kể cả khi hết chưa thời hạn ủy quyền

Bốn là: người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt việc thực hiện ủy quyền

Năm là: người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; hay người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.

Các trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp là người được ủy quyền đại diện và ký kết các hợp đồng, văn bản pháp lý, và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý thay mặt cho doanh nghiệp. Có một số trường hợp mà người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể thay đổi:

Thay Đổi Tự Nguyện: Người đại diện pháp luật hiện tại có thể tự nguyện từ chức và doanh nghiệp tặng quyền cho người khác.

Khi Người Đại Diện Pháp Luật Mất Trí Thức Hoặc Không Thể Hoạt Động: Trong trường hợp người đại diện pháp luật mất khả năng về tinh thần hoặc vật thể, doanh nghiệp có thể yêu cầu tòa án bổ nhiệm người đại diện pháp luật mới.

Khi Người Đại Diện Pháp Luật Từ Chức hoặc Bị Sự Cố Khác: Nếu người đại diện pháp luật từ chức hoặc gặp sự cố khác như bị tước quyền công dân, doanh nghiệp cần thay thế người này.

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị hoặc Cổ Đông: Hội đồng quản trị hoặc cổ đông có thể quyết định thay đổi người đại diện pháp luật trong các cuộc họp quyết định chính sách và chiến lược của công ty.

Sự Chuyển Nhượng Cổ Phần: Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, người đại diện pháp luật có thể thay đổi tùy thuộc vào điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng.

Quyết Định của Cơ Quan Quản Lý: Các cơ quan quản lý như Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể đưa ra yêu cầu thay đổi người đại diện pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Trong mỗi trường hợp, quy định cụ thể về việc thay đổi người đại diện pháp luật có thể khác nhau tùy theo quy định pháp luật địa phương và quốc gia. Do đó, việc thay đổi người đại diện pháp luật nên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và với sự hỗ trợ của một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý.

Đại diện pháp luật trong từng loại hình công ty

 • Đối với công ty TNHH một thành viên

+ Chức danh người đại diện pháp luật: chủ tịch hội đồng thành viên / tổng giám đốc/ giám đốc

+ Chủ tịch hội đồng thành viên/ tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty cổ phần, tuy nhiên vẫn có thể làm đại diện pháp luật công ty cổ phần với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.

 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên

+ Chức danh người đại diện pháp luật: chủ tịch hội đồng thành viên / tổng giám đốc/ giám đốc

+ Sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ

+ Chủ tịch hội đồng thành viên/ tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty cổ phần, tuy nhiên vẫn có thể làm đại diện pháp luật công ty cổ phần với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.

 • Đối với công ty cổ phần

+ Chức danh người đại diện pháp luật: chủ tịch hội đồng thành viên / tổng giám đốc/ giám đốc

+ Sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông

+ Tổng giám đốc / giám đốc công ty cổ phần không thể làm tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác, tuy nhiên có thể làm đại diện pháp luật công ty khác với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị/ chủ tịch hội đồng thành viên.

 • Doanh nghiệp tư nhân

+ Chức danh người đại diện pháp luật: tổng giám đốc/ giám đốc

+ Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân

Khi xuất cảnh ra nước ngoài quá thời hạn 30 ngày:

 • Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại điều lệ công ty
 • Gửi văn bản ủy quyền đó đến sở kế hoạch đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh.
Quy định về người đại diện pháp luật
Quy định về người đại diện pháp luật

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định nêu trên.

Đại diện theo pháp luật là gì?
Đại diện theo pháp luật là gì?

Các trường hợp đại diện theo pháp luật

Đại diện theo pháp luật của cá nhân

Đại diện theo pháp luật của cá nhân được quy định tại Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Trường hợp con chưa thành niên thì cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với người được giám hộ thì người giám hộ là người đại diện theo pháp luật. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.
 • Đại diện theo pháp luật là người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại 2 trường hợp trên.
 • Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật là người được Tòa án chỉ định.

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015, gồm:

 • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ
 • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật
 • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật Dân sự 2015.

Hậu quả pháp lý

– Người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với người thứ ba phải phù hợp với phạm vi đại diện. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện.

– Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện.

– Trường hợp người đại diện theo pháp luật biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối.

Thời hạn đại diện theo pháp luật

Đại diện theo pháp luật chấm dứt khi:

 • Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục
 • Người được đại diện là cá nhân chết
 • Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại
 • Có các căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Gia Minh Quy định về người đại diện pháp luật. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Hotline: 0939 456 569 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. 

quy định về người đại diện pháp luật của công ty tnhh
quy định về người đại diện pháp luật của công ty tnhh

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Quy định về người đại diện pháp luật

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Hướng dẫn đặt tên công ty

Hướng dẫn công bố chất lượng tỏi đen

Mẫu đơn xin giấy phép tư vấn du học

Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật

mẫu số 01. Bản tự công bố sản phẩm

mẫu số 02. Bản công bố sản phẩm

mẫu số 03. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

mẫu số 04. Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

mẫu số 05. Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/
không đạt yêu cầu nhập khẩu

mẫu số 06. báo cáo kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

mẫu số 07. danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào việt nam

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Người đại diện pháp luật đối với từng loại hình công ty
Người đại diện pháp luật đối với từng loại hình công ty

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo