Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Rate this post

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh; Khi đăng ký dịch vụ thành lập công ty hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Các bạn cần phải biết được quy định về ngành nghề, trong doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Phải được đăng ký phù hợp với lĩnh vực hoạt động thực tế.

một số quy định về ngành nghề kinh doanh
một số quy định về ngành nghề kinh doanh

Những ngành nghề kinh doanh pháp luật cấm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020: “Doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm”.

Các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật cấm, bao gồm các hành vi sau đây:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật đầu tư 2020;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư 2020
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật; động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế; các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý; hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư 2020;
 • Kinh doanh mại dâm
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người
 • Kinh doanh pháo nổ
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Có được phép kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký
Có được phép kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Hiện nay, cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải bảo đảm việc “đáp ứng” đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành. Nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do an ninh quốc phòng. An ninh quốc gia, trật tự, an toàn đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Hiện nay danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (kể cả đối với Nhà đầu tư nước ngoài). Được đăng tải trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Quy định cụ thể về các điều kiện kinh doanh của từng ngành. Nghề và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nội dung tương ứng.

Điều kiện để được kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Điều kiện chính là các yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc các doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện các công việc cụ thể trên Giấy phép kinh doanh như mã ngành, nghề. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Chứng chỉ hành nghề. Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc các yêu cầu khác.

Giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh (hay còn được gọi là “giấy phép con”) là loại giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh khi đã đáp ứng các điều kiện ràng buộc.

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Tuy nhiên, nếu lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động đòi hỏi phải có giấy phép của cơ quan chức năng chuyên ngành thì sau khi có Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải xin thêm Giấy phép kinh doanh ngành nghề đó thì mới được tiến hành tổ chức đi vào hoạt động.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận này thì chủ thể được phép tiến hành kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đã đăng ký.

Chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định.

Ví dụ như:

Yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có Chứng chỉ hành nghề.

Yêu cầu Giám đốc và người khác phải có Chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có Chứng chỉ hành nghề.

Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phát sinh do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp. Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp sự bảo đảm về mặt tài chính cho các cá nhân, tổ chức, công ty hành nghề chuyên môn đối với trách nhiệm dân sự phát sinh trong việc hành nghề chuyên môn.

Ngoài các điều kiện vừa nêu ra còn có thể có một số yêu cầu khác như văn bản xác nhận, phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp để bắt đầu kinh doanh,…Xử lý các hành vi không thực hiện Đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện. 

Khi nào phải cần đăng ký lại ngành nghề kinh doanh chính
Khi nào phải cần đăng ký lại ngành nghề kinh doanh chính

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành. Nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành. Nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng. An ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội. Sức khỏe của cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020.

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại luật. Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội. Nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định. Tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và phải bảo đảm công khai, minh bạch. Khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành. Nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng

Hồ sơ cần chuẩn bị đăng ký gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 1, Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Một số quy định cần lưu ý về ngành nghề kinh doanh
Một số quy định cần lưu ý về ngành nghề kinh doanh

Những quy định chung về ngành nghề kinh doanh trong một số ngành đặc trưng

==> Đọc thêm: Vốn pháp định là gì? Quy định pháp luật về vốn pháp định

 • Nếu dự tính đăng ký ngành nghề kinh doanh bên sản xuất thì phải yêu cầu phải nắm những quy định về địa điểm. Dự định đặt cơ sở sản xuất có phù hợp với quy hoạch. Phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh được pháp luật quy định tại đâu?

Quyết định 27/2018/QĐ-ttg đã hệ thống lại các ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung:

Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U.

Ngành cấp 2 gồm 88 ngành. Mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng.

Ngành cấp 3 gồm 242 ngành. Mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng.

Ngành cấp 4 gồm 486 ngành. Mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng.

Ngành cấp 5 gồm 734 ngành. Mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng
Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng

Theo khoản 2, Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Gửi thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
Sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản kinh doanh để kê khai thông tin. Tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình. Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh qua mạng điện tử.
Phòng đăng ký kinh doanh xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, gửi thông báo qua mạng điện tử để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Các gói dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Gia Minh

Gói 1: Dịch vụ thành lập công ty Gói Cơ Bản: 1.500.000 

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Khắc con dấu tròn công ty
 • Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp gồm: Điều lệ Công ty, Danh sách thành viên/Cổ đông
 • Hướng dẫn mở Tài khoản ngân hàng: MB, ACB, Vietcombank…

Gói 2: Dịch vụ thành lập công ty Gói Trung Bình: 2.000.000 

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Khắc con dấu tròn công ty
 • Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp gồm: Điều lệ Công ty, Danh sách thành viên/Cổ đông
 • Hướng dẫn mở Tài khoản ngân hàng: MB, ACB, Vietcombank…
 • Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện

Gói 3: Dịch vụ thành lập công ty Gói 3 Đầy đủ: 4.500.000

(Gói này chưa bao gồm lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký)

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Khắc con dấu tròn công ty
 • Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp gồm: Điều lệ Công ty, Danh sách thành viên/Cổ đông
 • Hướng dẫn mở Tài khoản ngân hàng: MB, ACB, Vietcombank…
 • Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện
 • Thủ tục thông báo phát hành sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký mua chữ ký số khai thuế 01 năm
 • Đăng ký mua hóa đơn điện tử 300 số
 • Khắc con Dấu chức danh giám đốc (01 dấu)
 • Đặt bảng hiệu (25×35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh

Gói 4: Dịch vụ thành lập công ty Gói Trọn gói: 6.000.000

(Gói này chưa bao gồm lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký, chưa bao gồm ký quỹ ngân hàng 1 triệu): Bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc dưới đây:

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Khắc con dấu tròn công ty
 • Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp gồm: Điều lệ Công ty, Danh sách thành viên/Cổ đông
 • Hướng dẫn mở Tài khoản ngân hàng: MB, ACB, Vietcombank…
 • Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện
 • Thủ tục thông báo phát hành sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký mua chữ ký số khai thuế 03 năm
 • Đăng ký mua hóa đơn điện tử 500 số
 • Khắc con Dấu chức danh giám đốc (01 dấu)
 • Đặt bảng hiệu (25×35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh

Dịch vụ thành lập công ty Gói Full: 12.000.000

(Gói này chưa bao gồm lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký, chưa bao gồm ký quỹ ngân hàng 1 triệu):

Bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc dưới đây:

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Khắc con dấu tròn công ty
 • Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp gồm: Điều lệ Công ty, Danh sách thành viên/Cổ đông
 • Hướng dẫn mở Tài khoản ngân hàng: MB, ACB, Vietcombank…
 • Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện
 • Thủ tục thông báo phát hành sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký mua chữ ký số khai thuế 03 năm
 • Đăng ký mua hóa đơn điện tử 500 số
 • Khắc con Dấu chức danh giám đốc (01 dấu)
 • Đặt bảng hiệu (25×35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh
 • Thuê địa chỉ đăng ký kinh doanh mở công ty 500k/tháng tại Quận 1/Tân Bình/Bình Thạnh/Quận 12 (12 tháng tặng 01 tháng)

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh có điều kiện Khi đăng ký kinh doanh bạn nên nắm rõ 243 danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của nhà nước để mình nắm rõ hơn quy định.

quy định mới nhất về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện
quy định mới nhất về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kinh nghiệm mở công ty kinh doanh dịch vụ in ấn

Thủ tục thành lập công ty sản xuất cà phê trọn gói

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty ngành in ấn

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn

Kinh nghiệm mở công ty in ấn quảng cáo thành công

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cấp sổ tài khoản ngân hàng khi thành lập công ty

Có thể thành lập công ty không cần vốn điều lệ được không?

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh nghiệm làm thủ tục mở công ty in ấn và quảng cáo 

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty mới thành lập

Tư vấn các thủ tục thành lập cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục mở công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Có được đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài hay không?

Cách đặt tên chi nhánh – đặt tên địa điểm kinh doanh đúng quy định

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Quy định về ngành nghề kinh doanh
Quy định về ngành nghề kinh doanh

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo