Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Chia sẻ

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc ( thay đổi địa chỉ)

Mẫu đơn ĐK kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc
Mẫu đơn ĐK kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Mẫu số 3/GDP

  TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

                         …….ngày …. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC”

 (Bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa chỉ kho)

Kính gửi : Sở Y tế ……

1- Tên cơ sở:

2- Địa chỉ:

3- Điện thoại:          Fax:          E-Mail:

4- Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số …………… do …………….. cấp.

5- Đã được cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc:

– Lần 1: Số GCN: ……….  ngày cấp:  ……………………………………………………

– Lần gần nhất: Số GCN: ……….  ngày cấp:   ………………………………………..

Địa chỉ kho:………………………………………………………………………………………

Phạm vi kinh doanh đã được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Phạm vi kinh doanh đăng ký bổ sung:……………………………………………………

Đăng ký kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) tại:

Kho số :         Địa chỉ : …………………………………………………………………………………

* Điều kiện bảo quản, phân phối đối với:

  1. a) Thuốc thành phẩm:
–       Thuốc thành phẩm thông thường bảo quản ở điều kiện thường/mát/lạnh……….□/□/□
–     Thuốc thành phẩm gây nghiện /hướng thần/tiền chất làm thuốc…………□/□/□
–     Vắc xin, sinh phẩm y tế bảo quản ở điều kiện thường/mát/lạnh…………□/□/□
–     Thuốc thành phẩm bảo quản điều kiện đặc biệt khác:……………………….
  1. b) Nguyên liệu làm thuốc
–     Nguyên liệu làm thuốc thành phẩm không vô trùng bảo quản ở điều kiện thường/mát/lạnh. 

□/□/□

–     Nguyên liệu làm thuốc thành phẩm vô trùng (tiêm, tra mắt) bảo quản ở điều kiện thường/mát/lạnh…………………………………………………………… 

□/□/□

–     Nguyên liệu là thuốc gây nghiện /hướng thần/tiền chất làm thuốc……..□/□/□
–     Nguyên liệu kháng sinh Penicillin/Cephalosporin/Betalactam khác…..□/□/□
–     Nguyên liệu là hormon/nội tiết tố/men vi sinh…………………………………□/□/□
–     Tá dược, vỏ nang…………………………………………………………………………□/□
–     Dược liệu đã qua sơ chế, chế biến…………………………………………………..
–     Bao bì trực tiếp với thuốc………………………………………………………………
–     Các loại khác ……………………………………(ghi rõ)………………………………

Kho bảo quản số ….:

* Địa chỉ:

* Điều kiện bảo quản, phân phối đối với:

  1. a) Thuốc thành phẩm:
– ……….
  1. b) Nguyên liệu làm thuốc
–     ……………

Tài liệu gửi kèm:                                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc ( thay đổi địa chỉ) ( tại đây)

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Giấy phép thành lập phòng khám tư nhân

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh phòng khám tư nhân

Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa

Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Dịch vụ thành lập công ty TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty cổ phần

Đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Đơn đăng ký tái kiểm tra “thực hành tốt phân phối thuốc”

Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111