Đơn đăng ký tái kiểm tra “thực hành tốt phân phối thuốc”

Chia sẻ

Đơn đăng ký tái kiểm tra “thực hành tốt phân phối thuốc”

Đơn đăng ký tái kiểm tra “thực hành tốt phân phối thuốc” do Gia Minh biên soạn

Đơn đăng ký tái KT "thực hành tốt phân phối thuốc"
Đơn đăng ký tái KT “thực hành tốt phân phối thuốc”

Mẫu số 2/GDP

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

…….ngày …. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI KT “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC”

Kính gửi : Sở Y tế ……

         1- Tên cơ sở:

2- Địa chỉ trụ sở:

3- Điện thoại:          Fax:          E-Mail:

4- Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số …………… do …………….. cấp.

5- Đã được cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc:

– Lần 1:  Số GCN: ……….  ngày cấp:  ……………………………………………………

– Lần gần nhất: Số GCN: ……….  ngày cấp:   ………………………………………..

Đăng ký tái kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) tại:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Địa chỉ trụ sở:

Địa chỉ kho:

Chúng tôi xin báo cáo những thay đổi của cơ sở trong thời gian triển khai GDP từ lần kiểm tra gần nhất đến nay như sau :

  1. a) …………………………………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………………………………….

  1. n) Đã khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước :

–  ……………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………

 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tải mẫu Đơn đăng ký tái KT “thực hành tốt phân phối thuốc” ( tại đây)

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Giấy phép thành lập phòng khám tư nhân

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh phòng khám tư nhân

Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa

Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Dịch vụ thành lập công ty TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty cổ phần

Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ

Chi Phí Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tphcm

Thành lập công ty tại TPHCM trọn gói

Đăng ký mã vạch tại tphcm

Các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn đặt tên công ty

Dịch vụ thành lập công ty

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

tư vấn thành lập công ty

 

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111