Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chia sẻ

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: ………………………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………………………………..

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…):………………………………..

……………………………………………………………………………………….

CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bảng word ( Xem và tải tại đây)

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, quán ăn, quán cà phê

Thế nào là quy tắc 1 chiều trong chế biến thực phẩm, sản xuất

Bảng giá công bố thực phẩm chức năng trong nước

Tư vấn kinh doanh thực phẩm chức năng

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

xin giấy phép công bố thực phẩm nhập khẩu tphcm

Xin giải tỏa hàng mẫu thực phẩm

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty xuất nhập khẩu

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm TPHCM

Hồ sơ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Hướng dẫn thủ tục công bố rượu không cồn

Hướng dẫn thủ tục tự công bố bao bì tiếp xúc thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá nhân

0868458111