quyết định tạm ngừng kinh doanh dành cho công ty cổ phần

Chia sẻ

Quyết định tạm ngừng kinh doanh dành cho công ty cổ phần

quyết định tạm ngừng kinh doanh dành cho CTY CP
quyết định tạm ngừng kinh doanh dành cho CTY CP

Công ty CP ….
Số ../…/QĐ

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-


Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua ngày…/…/…. về việc tạm ngưng hoạt động của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Như điều 3;

– Lưu.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh dành cho công ty cổ phần ( tại đây)

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT

Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục II-21 thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phẩn

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty cổ phần

Thành lập hộ kinh doanh

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa

Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty

tư vấn thành lập công ty

ạm ngừng hoạt động công ty

Tạm ngừng kinh doanh tại TPHCM

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Giải thể công ty TNHH

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty tại TPHCM

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111