Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Chia sẻ

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty cổ phần

 

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

 MẪU THAM KHẢO

Công ty Cổ phần ….
Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-


Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
  1. Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;
  1. Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;
  2. Ông/Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

  1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

  1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên

 Biểu quyết:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 Hội đồng quản trị quyết định: thông qua việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

(Các thành viên,  thư ký ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty cổ phần (tại đây)

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT

Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục II-21 thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phẩn

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty cổ phần

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh dành cho công ty cổ phần

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111