Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kinh doanh

Chia sẻ

Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kinh doanh được Gia Minh biên soạn

Liên hệ: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo) để được tư vấn, báo phí ngay!
Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kd
Phụ lục II-15 thông báo tạm ngừng kd

Phụ lục II-15

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho đến ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-……………………..

-……………………..

-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Tải mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh ( tại đây)

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Vốn pháp định và quy định pháp luật về vốn pháp định

 

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111