THỦ TỤC XIN LÀM LẠI GIẤY KHAI SINH NHƯ THẾ NÀO?

Chia sẻ

THỦ TỤC XIN LÀM LẠI GIẤY KHAI SINH NHƯ THẾ NÀO?

Thủ tục xin làm lại giấy khai sinh như thế nào?;  làm ở đâu?, hồ sơ gồm những gì?. Mời bạn đọc hết bài viết dưới đây của Gia Minh để hiểu rõ hơn quy trình và thủ tục nhé.

Thủ tục làm lại giấy khai sinh bị sai
Thủ tục làm lại giấy khai sinh bị sai

Điều kiện đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về đăng ký lại khai sinh, kết hôn khai tử:

“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

  1. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
  2. Việc đăng ký lại khai sinh; kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.”

Căn cứ Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng; giao dịch Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gồm:

“1. Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

  1. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
  2. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh; chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.”

Liên hệ ở đâu để thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh?

Căn cứ Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây; hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.”

Dựa trên căn cứ pháp luật trên bạn có thể tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà ba bạn đã đăng ký khai sinh trước đây; hoặc có thể tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn thường trú để đăng ký lại khai sinh.

Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký cấp lại giấy khai sinh

Việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi trước đây đăng ký khai sinh hoặc nơi thường trú ở thời điểm hiện tại. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

– Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh; nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

– Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ; tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

– Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang; thì ngoài các giấy tờ theo quy định trên phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan; đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Có được ủy quyền xin trích lục khai sinh không?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:

“Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch

  1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện; nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Tham khảo:

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông; bà; cha; mẹ; con; vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

  1. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch; thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.”

Theo quy định trên, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký lại các việc hộ tịch, trừ trường hợp đăng ký kết hôn; đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Thủ tục làm lại giấy khai sinh do bị mất
Thủ tục làm lại giấy khai sinh do bị mất

Giấy khai sinh là loại giấy tờ nhằm để chứng minh nhân thân nên nó rất quan trọng. Do đó bất cứ cha, mẹ nào cũng cần phải bảo quản giấy này một cách cẩn thận. Do đó 1 khi bị mất thì chỉ có thể làm thủ tục xin làm lại giấy khai sinh hay còn gọi là trích lục khai sinh.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH   

Thủ tục xin cấp trích lục khai sinh mới nhất
Thủ tục xin cấp trích lục khai sinh mới nhất

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

0868458111