Tăng vốn điều lệ công ty

Rate this post

Tăng vốn điều lệ công ty

Công ty bạn đang phát triển, bạn muốn mở rộng kinh doanh nhưng số vốn thành lập ban đầu không đáp ứng đủ. Bạn cần tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện năng lực công ty? Mời bạn theo dõi bài viết Tăng vốn điều lệ công ty được Gia Minh trình bày dưới đây.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Quy định chung về vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Đồng thời, căn cứ vào khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 còn quy định:“Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.”

Công ty nên tăng vốn điều lệ lúc nào?

Doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau:

Khi công ty tiếp nhận thêm số vốn góp từ thành viên mới.

Khi thực hiện tăng vốn góp từ thành viên hiện tại.

(Căn cứ Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020)

Trong trường hợp khi tăng vốn góp từ thành viên thì mức vốn góp đã tăng thêm sẽ được thực hiện phân chia dựa vào tỷ lệ vốn góp của thành viên. Nếu thành viên nào không có nhu cầu tăng vốn thì có thể thực hiện chuyển nhượng về quyền góp thêm của chính mình cho người khác.

Khi thành viên không đồng ý quyết định tăng vốn điều lệ thì có thể không thực hiện góp thêm vốn. Đối với trường hợp này thì phần vốn dự định góp thêm của thành viên đó sẽ được phân chia cho những thành viên còn lại căn cứ vào tỉ lệ tương ứng của các thành viên này trừ khi có thỏa thuận khác giữa các thành viên.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Về hình thức tăng vốn điều lệ

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH có từ hai thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:

Tăng vốn góp của thành viên;
Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;
Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Công ty TNHH một thành viên

Công ty có quyền tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn;
Chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác;

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, để tăng vốn điều lệ, công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
Chào bán cổ phần riêng lẻ.
Chào bán ra công chúng;
Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hồ sơ xin tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc đại hội cổ đông
  • Quyết định của hội đồng thành viên hoặc đại hội cổ đông.
  • Danh sách thành viên công ty
  • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau đây:

 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định Luật Đầu tư.

*Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Kèm theo Thông báo nêu trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

 Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

Thời hạn góp vốn sau khi thành lập công ty

Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Như Thế Nào Năm 2023?
Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Như Thế Nào Năm 2023?

Công ty cổ phần:

Được quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp: “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.”

Theo đó, thời hạn góp vốn vào công ty là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty TNHH 1 thành viên

Được quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Thực hiện góp vốn thành lập công ty: “Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp: “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

Công ty hợp danh

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh phải thực hiện góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thành viên hợp danh không thực hiện góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết dẫn đến việc gây ra thiệt hại cho công ty thì thành viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty hợp danh.

Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Lợi ích của việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Lợi ích của việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Công ty chuẩn bị nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sở kế hoạch có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ ra thông báo sửa đổi

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn doanh nghiệp

Sau khi tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi vốn trên cổng thông tin.

Bước 3: kê khai mẫu 08, bổ sung thế môn bài ( nếu có)

Trong trường hợp tăng vốn làm thay đổi thuế môn bài thì doanh nghiệp cần làm những việc sau:

  1. Kê khai và nộp mẫu 08
  2. Nộp tờ khai môn bài bổ sung.

Những lưu ý khi tăng vốn điều lệ

Thủ tục vốn điều lệ công ty tương đối đơn giản, miễn là doanh nghiệp đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn thì muốn góp vốn bao nhiêu cũng được

Tuy nhiên việc giảm vốn rất khó khăn, khi doanh nghiệp muốn giảm vốn doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm.

Chi phí dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty
Chi phí dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty

Hy vọng qua việc theo dõi bài viết Tăng vốn điều lệ công ty do Gia Minh cung cấp, quý độc giả đã nắm được trình tự, quy trình thực hiện thủ tục tăng nguồn vốn điều lệ của công ty mình. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kịp thời và chính xác.

Tăng vốn điều lệ sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp?
Tăng vốn điều lệ sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp?

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quy định về người đại diện pháp luật

Dịch vụ thành lập công ty

tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Các loại hình doanh nghiệp

Thành lập hộ kinh doanh

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Hướng dẫn đặt tên công ty

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Quy định về người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Dịch vụ thành lập công ty

tư vấn thành lập công ty

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo