Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Rate this post

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Quyết định tạm ngừng kinh doanh CTY TNHH
Quyết định tạm ngừng kinh doanh CTY TNHH

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH do Gia Minh biên soạn

Công ty TNHH ….
Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-


Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;
  • Căn cứ biên bản họp của hội đồng thành viên thông qua ngày…/…/…. về việc tạm ngưng hoạt động của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
  • Như điều 3;
  • Lưu.

 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH ( tại đây)

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

 tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú na6

Thế nào là quy tắc 1 chiều trong chế biến thực phẩm, sản xuất

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, quán ăn, quán cà phê

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thành lập hộ kinh doanh

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa

Thủ tục mở nhà thuốc tư nhân

Thủ tục mở phòng khám ngoài giờ

Giấy phép kinh doanh quầy thuốc

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty

tư vấn thành lập công ty

Tạm ngừng hoạt động công ty

Tạm ngừng kinh doanh tại TPHCM

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Giải thể công ty TNHH

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty tại TPHCM

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo