BIÊN BẢN GÓP VỐN KINH DOANH

Chia sẻ

BIÊN BẢN GÓP VỐN KINH DOANH

Tại sao khi thành lập công ty hay tăng vốn kinh doanh phải lập biên bản góp vốn kinh doanh. Các biên bản có nội dung và hình thức như thế nào?. Đọc bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về biểu mẫu nhé.

Mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt
Mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt

Góp vốn kinh doanh là gì

Theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Điều 34. Tài sản góp vốn

“1.Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.”

Như vậy, góp vốn có thể hiểu đơn giản là dùng tài sản mình sở hữu hợp pháp để trở thành chủ sở hữu chung của công ty

Tham khảo: Quy định về góp vốn thành lập công ty

Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể biên bản thỏa thuận là gì nhưng chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là biên bản thỏa thuận là văn bản được dùng để ghi lại những nội dung, cam kết được các bên tham gia đồng ý thống nhất để làm cơ sở thực hiện một công việc.

Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh là một loại văn bản được lập ra để ghi chép lại quá trình thỏa thuận góp vốn giữa các bên trong hợp đồng đồng thời ghi nhận Bốn có bê đã góp, bỏ ra để hợp tác kinh doanh giữa các bên.

Mẫu biên bản góp vốn kinh doanh bản word ( tải tại đây)

Mẫu biên bản tiến độ góp vốn điều lệ (bản word) ( tải tại đây)

Biên bản góp vốn công ty cổ phần

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty cổ phần là biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn, nội dung của biên bản góp vốn công ty cổ phần sẽ bao gồm các thành viên tham gia và số cổ phần được quyền biểu quyết của từng thành viên.

Mục đích của biên bản: Khi các thành viên công ty muốn góp vốn để thành lập nên công ty cổ phần, hội đồng cổ đông sẽ được họp và thỏa thuận về việc góp vốn. Quá trình làm việc này được ghi nhận bằng biên bản thỏa thuận góp vốn.

Mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần (bản word)

Biên bản góp vốn công ty TNHH 

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn là gì, mục đích của mẫu biên bản?

Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn là văn bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị về tiến độ góp vốn điều lệ của công ty với nội dung ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, chương trình họp, tiến độ góp vốn…

Mục đích của biên bản: Khi các thành viên công ty muốn góp vốn để thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng cổ đông sẽ được họp và thỏa thuận về việc góp vốn. Quá trình làm việc này được ghi nhận bằng biên bản thỏa thuận góp vốn.

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty tnhh ( bản word)

Biên bản góp vốn kinh doanh
Biên bản góp vốn kinh doanh

Tùy vào loại hình kinh doanh mà bạn chọn cho mình một; biên bản góp vốn kinh doanh đúng pháp luật chúc bạn đăng ký kinh doanh thành công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Tăng vốn điều lệ công ty

Thành lập công ty nhanh chỉ 1 ngày

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì để huy động vốn

Vốn pháp định và quy định pháp luật về vốn pháp định

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ hộ kinh doanh cá thể có được thành lập công ty

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH   

Biên bản góp vốn công ty cổ phần mới nhất
Biên bản góp vốn công ty cổ phần mới nhất

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111  

Zalo: 085 3388 126  

Gmail: dvgiaminh@gmail.com  

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

0868458111