Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán

Rate this post

Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán

Tiền điện, nước, thuê nhà là những khoản chi phí không có hóa đơn nhưng để làm như thế nào để Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán là điều thắc mắc của rất nhiều bạn đang làm kế toán. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn những quy định của pháp luật về chi phí thuê nhà và cách hạch toán kế toán với các khoản chi phí trên theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán
Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán

Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán được trừ không?

Theo Điều 6 Khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:

“Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015, sửa đổi, bổ sung Điểm 2.15 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi không được trừ như sau:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

”2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Theo đó, chi phí điện nước khi thuê mang tên chủ nhà, nhưng là chi phí hoạt động của doanh nghiệp,nếu doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, chi phí điện nước được tính vào chi phí được trừ trong trường hợp:

Doanh nghiệp trừ tiếp thanh toán tiền điện nước cho nhà cung cấp hay thanh toán tiền điện nước với chủ nhà (hộ gia đình, cá nhân).

Thanh toán hóa đơn điện nước đầy đủ.

Hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn điện nước.

Lưu ý:

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngoài các chứng từ thanh toán tiền điện, nước với chủ nhà, hợp đồng thuê địa điểm phải kèm theo bảng kê 02/TNDN, nếu thiếu một trong các chứng từ nêu trên, thì chi phí tiền điện, tiền nước không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Từ năm 2015, không cần kê Bảng kê 02/TNDN kèm chứng từ, hóa đơn tiền điện, nước.

Cách hạch toán: Hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ).

Vấn đề phát sinh về chi phí tiền điện Kế toán cần biết

Căn cứ:

Tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy đinh về lập hóa đơn.

Tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 quy định về chi phí tiền điện.

Tại Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Theo đó:

Trường hợp DN ký hợp đồng cho thuê một phần nhà xưởng => Bên thuê thanh toán lại tiền điện, nước do DN ký hợp đồng trực tiếp với các đơn vị cung cấp điện, nước.

Để Bên thuê có cơ sở hạch toán tiền điện, nước vào chi phí được trừ thì khi thu lại tiền điện, nước.

DN phải lập hóa đơn GTGT tương ứng với số lượng điện, nước thực tế Bên thuê đã sử dụng với giá và thuế suất thuế GTGT mà nhà cung cấp điện đã ghi trên hóa đơn giao cho DN.

Trên hóa đơn phải ghi rõ “Thu lại tiền điện/nước tháng …”.

Đối với các khoản chi hộ tiền điện, nước này DN không phải kê khai thuế GTGT và không được hạch toán vào các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế vì không liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Bên thuê được sử dụng hóa đơn do DN xuất thu lại tiền điện, nước để kê khai thuế GTGT và hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định

Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà được đưa vào chi phí

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty may gia công

Mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn xác thực hoạt động mua bán 

Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp mua ô tô được quy định như thế nào 

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, Cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Trường hợp Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Để đưa chi phí điện nước khi thuê nhà (Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà) vào chi phí hợp lý thì cần:

Nếu DN trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp thì cần: Hợp đồng thuê địa điểm; Hóa đơn tiền điện nước; Chứng từ thanh toán.

Nếu DN thanh toán với chủ nhà thì cần: Hợp đồng thuê địa điểm; Hóa đơn tiền điện nước; Chứng từ thanh toán điện nước thực tế tiêu thụ với chủ nhà.

(Bổ sung thêm: Trên hợp đồng thuê địa điểm nên thể hiện rõ việc bên nào chi trả khoản tiền điện nước này).

Cách hạch toán:

Hạch toán tiền điện, nước và tiền thuế GTGT vào Chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ)

Thuê sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 (Giá trước thuế Thuế GTGT = Giá sau thuế)

Có TK 111, 112, 331

Thuê văn phòng, ghi:

Nợ TK 642 (Giá trước thuế Thuế GTGT = Giá sau thuế)

Có TK 111, 112, 331

Hóa đơn điện nước khi thuê mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

chi phí tiền điện nước khi thuê nhà mang tên chủ nhà

Hóa đơn điện nước khi thuê mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Hóa đơn điện nước không ghi tên doanh nghiệp mà ghi tên chủ cơ sở thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 219/201 /TT-BTC như sau:

”15. Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”.

Hạch toán chi phí tiền điện, nước, điện thoại.

Mượn nhà làm trụ sở tiền điện nước có được hạch toán
Mượn nhà làm trụ sở tiền điện nước có được hạch toán

Hạch toán chi phí tiền điện, nước, điện thoại ở doanh nghiệp

Trường hợp 1: Nếu tất cả các chi phí phát sinh trên chỉ mang tên doanh nghiệp thì hạch toán chi phí bình thường và thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ.

Nợ 627,642,641,…                                                                   

Nợ 133

Có 111,112,331

Trên đây là những quy định và cách hạch toán Chi phí điện nước tại nhà kho mượn có được hạch toán? để bạn tham khảo. Nếu bạn vẫn còn chưa nắm rõ thì có thể liên hệ với Gia Minh để chúng tôi tư vấn thêm cho quý khách hàng và học viên.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải trình hoá đơn bất hợp pháp 

Cắt tóc gội đầu đóng thuế như thế nào?

Điều kiện, thời hạn đăng ký thuế nhà thầu 

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà 

Chậm nộp báo cáo thuế phạt bao nhiêu tiền? – Giấy phép Gia Minh 

Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế không? 

Xử phạt vi phạm chậm thay đổi thông tin CCCD trong đăng ký thuế

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo