THỦ TỤC TIẾN HÀNH BÁN CÔNG TY

THỦ TỤC TIẾN HÀNH BÁN CÔNG TY

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên. Theo quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ công ty tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần thì hình thức mua bán chủ yếu để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức chuyển nhượng cổ phần. Còn đối với việc mua bán công ty TNHH thì được chuyển nhượng góp vốn trong công ty.  Vậy Thủ tục tiến hành bán công ty diễn ra như thế nào ? Cần hồ sơ gì ? Gia Minh sẽ giải đáp cho các doanh nghiệp nắm rõ hơn.

Chuyển đổi công ty
Chuyển đổi công ty

So sánh mua bán doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp

Thuật ngữ quốc tế Mergers and Acquisitions (M&A ) được dùng để chỉ chung sự Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp. Tuy nhiên hai thuật Mua bán và Sáp nhập vẫn có sự khác biệt về bản chất.

Khi một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác và đặt mình vào vị trí chủ sở hữu mới thì thương vụ đó được gọi là Mua bán. Về pháp lý. Công ty bị mua lại không còn tồn tại, còn công ty tiến hành mua lại  sẽ ‘tiếp quản” toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty kia.

Sáp nhập là sự kết hợp của 2 hay nhiều doanh nghiệp. Thông thường giống nhau về quy mô để tạo thành 1 doanh nghiệp mới.

Về pháp lý: M&A có liên quan đến 4 lĩnh vực pháp luật khác nhau: Luật Doanh nghiệp. Luật Đầu tư. Luật Chứng khoán và pháp luật Dân sự.

Tư vấn hình thức mua bán doanh nghiệp
Tư vấn hình thức mua bán doanh nghiệp

Công ty có được bán cho người khác không?

Bán doanh nghiệp là việc chuyển đổi sở hữu toàn bộ một doanh nghiệp; hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc cho tập thể. Cá nhân hoặc pháp nhân khác có thu tiền. Hiện nay. Pháp luật mới chỉ đưa ra các quy định về việc bán doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Vậy các loại hình doanh nghiệp còn lại có được phép bán hay không?

Từ định nghĩa bán doanh nghiệp nêu trên thì có thể hiểu. Chỉ cần doanh nghiệp thay đổi toàn bộ chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc cho tập thể. Cá nhân hoặc pháp nhân khác mà có thu tiền thì được hiểu là bán doanh nghiệp.

Như vậy có thể hiểu. Mặc dù Luật doanh nghiệp không đưa ra khái niệm; về việc bán doanh nghiệp đối với các loại hình Công ty TNHH một thành viên. công ty TNHH hai thành viên trở lên;, công ty cổ phần. Công ty hợp danh nhưng khi các doanh nghiệp này có thể chuyển đổi toàn bộ chủ sở hữu; và thu lại một khoản tiền thì có thể hiểu là doanh nghiệp đó đã được bán doanh nghiệp.

Việc bán công ty cho người khác sẽ được thực hiện như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân là thay đổi chủ sở hữu;
  • Công ty TNHH một thành viên. Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty cổ phần thì sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp. Số cổ phần của người thành lập doanh nghiệp cho chủ thể khác;
  • Công ty hợp danh là thay đổi thành viên hợp danh của công ty.

Thủ tục tiến hành bán công ty

Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì thủ tục mua bán doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau. Cụ thể:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Đối với doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán;

Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân;

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người nhận chuyển nhượng.

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ nộp các tài liệu nêu trên; đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận; cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho chủ sở hữu doanh nghiệp mới.

Tuy nhiên sau khi bán doanh nghiệp tư nhân. .Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm; về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian; trước ngày chuyển giao doanh nghiệp. Trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân. Người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác. Chủ doanh nghiệp tư nhân. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

Thủ tục mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam
Thủ tục mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam

Đối với Công ty TNHH một thành viên

Để chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của thành viên trong công ty TNHH một thành viên; thì công ty cần phải chuẩn bị các tài liệu sau để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh:

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Bản sao Điều lệ sửa đổi. Bổ sung của công ty;

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn. Mua cổ phần. Mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp; phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn. Mua cổ phần. Mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Đọc thêm: Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên

Sau khi nhận được hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận; cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Thay đôi thông tin công ty
Thay đôi thông tin công ty

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để chuyển nhượng toàn bộ vốn gióp của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên; thì công ty cần phải chuẩn bị các tài liệu sau để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi. Không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới; là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn. Mua cổ phần. Mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn. Mua cổ phần. Mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Đọc thêm:

·        Điều kiện để tiến hành họp hội đồng 2 thành viên công ty TNHH?

Sau khi nhận được hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Thủ tục chuyển sang nhượng bán công ty cho người khác
Thủ tục chuyển sang nhượng bán công ty cho người khác

Đối với công ty cổ phần:

Đối với các cổ đông sáng lập sau khi thành lập công ty; đã góp đủ vốn và chuyển nhượng cổ phần sau khi doanh nghiệp; đã hoạt động được 03 năm mà các cổ động sáng lập công ty mới bắt đầu chuyển nhượng; toàn bộ cổ phần của mình cho người khác thì không cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần chỉ cần có hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý; và được lưu nội bộ của công ty.

Trong trường hợp công ty thành lập và hoạt động chưa đủ 3 năm thì các cổ đông sáng lập; chỉ có thể chuyển nhượng phần cổ đông của mình cho các cổ đông sáng lập khác trong công ty.

Đối với công ty hợp danh:

Do công ty hợp danh mang tính đối nhân và thành viên góp vốn không phải thành viên; bắt buộc của công ty. Thành viên góp vốn cũng không có quyền quyết định đối với hoạt động của công ty; nên hoạt động bán công ty hợp danh được đặt ra trong trường hợp; công ty hợp doanh thay đổi thành viên hợp danh . Sau khi thay đổi thành viên hợp danh của công ty thì doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ thông báo lên Phòng Đăng ký kinh doanh gồm các tài liệu sau:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp. Trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Đọc thêm: Thủ tục góp vốn vào công ty hợp danh

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục tiến hành bán công ty do Gia Minh đã chia sẻ mong rằng sẽ giúp bạn một phần nào giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thành lập công ty. Hãy liên hệ qua hotline 0932 785 561 – 0868 458 111 với Gia Minh để hỗ trợ tốt nhất nhé.

Dịch vụ chuyển đổi công ty
Dịch vụ chuyển đổi công ty

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng dự án đầu tư

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 TV trở lên

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Thay đổi ngành nghề kinh doanh TPHCM

Dịch vụ thay đổi tên công ty tại TPHCM

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại TPHCM

Thay đổi địa chỉ chi nhánh của doanh nghiệp

Khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Những thủ tục mua bán doanh nghiệp mà bạn cần biết
Những thủ tục mua bán doanh nghiệp mà bạn cần biết

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com