Thủ tục tiến hành bán công ty

Rate this post

THỦ TỤC TIẾN HÀNH BÁN CÔNG TY

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên. Theo quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ công ty tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần thì hình thức mua bán chủ yếu để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức chuyển nhượng cổ phần. Còn đối với việc mua bán công ty TNHH thì được chuyển nhượng góp vốn trong công ty.  Vậy Thủ tục tiến hành bán công ty diễn ra như thế nào ? Cần hồ sơ gì ? Gia Minh sẽ giải đáp cho các doanh nghiệp nắm rõ hơn.

Chuyển đổi công ty
Chuyển đổi công ty

Mua bán công ty là gì?

Mua bán công ty là quá trình mà một công ty (người mua) mua lại một công ty khác (người bán) để sở hữu, kiểm soát, hoặc sáp nhập các hoạt động của công ty đó. Quá trình này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

Mua lại cổ phần (Stock Purchase): Người mua sẽ mua lại cổ phần của công ty người bán, dẫn đến việc kiểm soát và sở hữu công ty đó.

Mua lại tài sản (Asset Purchase): Người mua sẽ mua lại các tài sản của công ty người bán, bao gồm tài sản hữu hình và vô hình, thay vì mua cổ phần.

Sáp nhập (Merger): Hai công ty sẽ hợp nhất thành một thực thể duy nhất, với tài sản, nợ nần và hoạt động kinh doanh được kết hợp.

Sáp nhập ngược (Reverse Merger): Một công ty tư nhân sẽ sáp nhập với một công ty công khai để nhanh chóng trở thành công ty niêm yết mà không cần qua quá trình IPO phức tạp.

Các Bước Chính Trong Quá Trình Mua Bán Công Ty:

Xác định mục tiêu: Xác định công ty mục tiêu muốn mua hoặc bán.

Thẩm định tài chính và pháp lý (Due Diligence): Người mua thực hiện việc thẩm định tài chính, pháp lý và hoạt động của công ty mục tiêu.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Đàm phán: Các bên đàm phán các điều khoản mua bán, bao gồm giá cả, điều kiện và trách nhiệm của các bên.

Ký kết hợp đồng: Sau khi thỏa thuận, hai bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán.

Hoàn tất giao dịch: Thực hiện các thủ tục pháp lý và tài chính để hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu và kiểm soát công ty.

Lợi Ích và Rủi Ro:

Lợi ích:

Mở rộng thị trường và tăng cường năng lực sản xuất.

Tiết kiệm chi phí nhờ quy mô lớn hơn.

Tiếp cận công nghệ và tài sản trí tuệ mới.

Rủi ro:

Khó khăn trong việc tích hợp hai văn hóa doanh nghiệp khác nhau.

Gánh nặng nợ nần và chi phí giao dịch cao.

Nguy cơ mất khách hàng và nhân viên chủ chốt sau khi mua bán.

Việc mua bán công ty đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tư vấn chuyên nghiệp để đảm bảo thành công và giảm thiểu rủi ro.

Tư vấn hình thức mua bán doanh nghiệp
Tư vấn hình thức mua bán doanh nghiệp

Công ty có được bán cho người khác không?

Công ty có thể được bán cho người khác, và điều này thường xảy ra trong các tình huống như:

Mua lại cổ phần (Stock Purchase): Chủ sở hữu hiện tại bán cổ phần của họ cho người mua. Người mua có thể là cá nhân, tập đoàn, hoặc nhà đầu tư. Khi cổ phần được chuyển nhượng, quyền sở hữu và kiểm soát công ty cũng được chuyển giao.

Mua lại tài sản (Asset Purchase): Công ty bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho người mua. Việc này có thể bao gồm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ, hợp đồng, và các tài sản khác.

Sáp nhập và mua lại (Mergers and Acquisitions – M&A): Một công ty có thể sáp nhập với hoặc bị mua lại bởi một công ty khác. Trong quá trình này, công ty bị mua có thể mất quyền độc lập và trở thành một phần của công ty lớn hơn.

Chuyển nhượng công ty (Business Transfer): Toàn bộ công ty, bao gồm tài sản, nợ và quyền lợi, được chuyển nhượng cho người mua. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc bán cổ phần hoặc tài sản.

Điều Kiện và Thủ Tục

Sự đồng ý của các bên liên quan: Việc bán công ty thường yêu cầu sự đồng ý của các cổ đông, ban giám đốc và các bên liên quan khác. Trong một số trường hợp, cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Thẩm định tài chính và pháp lý (Due Diligence): Người mua thường thực hiện quá trình thẩm định để đánh giá tình hình tài chính, pháp lý và hoạt động của công ty trước khi quyết định mua.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định, các bên sẽ đàm phán các điều khoản của giao dịch và ký kết hợp đồng mua bán.

Hoàn tất giao dịch: Sau khi ký hợp đồng, các bên sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý và tài chính để hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu và kiểm soát công ty.

Lưu Ý

Thẩm định kỹ lưỡng: Để đảm bảo giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro, cần thẩm định kỹ lưỡng các khía cạnh tài chính, pháp lý và hoạt động của công ty.

Tư vấn chuyên nghiệp: Thường cần sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn pháp lý, tài chính, và kinh doanh để thực hiện quá trình mua bán công ty một cách hiệu quả.

Quản lý sự thay đổi: Việc thay đổi quyền sở hữu có thể gây ra những biến động trong công ty, do đó cần có kế hoạch quản lý sự thay đổi để duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động của công ty sau khi giao dịch hoàn tất.

Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo rằng cả người bán và người mua đều đạt được các mục tiêu mong muốn.

Thủ tục mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam
Thủ tục mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam

Quy định về Thủ tục tiến hành bán công ty

Quy định về mua bán công ty tại Việt Nam được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dưới đây là những quy định chính mà các bên tham gia cần tuân thủ:

  1. Luật Doanh nghiệp 2020

Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần: Theo quy định tại Điều 127 và Điều 129, cổ đông trong công ty cổ phần và thành viên trong công ty TNHH có quyền chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của mình cho người khác. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phải tuân theo các điều kiện và quy định của công ty và pháp luật.

Mua bán doanh nghiệp: Điều 199 quy định về việc mua bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác và sau khi bán phải chấm dứt hoạt động kinh doanh và xóa đăng ký kinh doanh.

  1. Luật Đầu tư 2020

Điều kiện đầu tư kinh doanh: Các nhà đầu tư nước ngoài khi mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam phải tuân theo các quy định về điều kiện đầu tư, bao gồm các ngành nghề cấm đầu tư, ngành nghề đầu tư có điều kiện và các điều kiện cụ thể khác được quy định tại Điều 22.

  1. Luật Cạnh tranh 2018

Kiểm soát tập trung kinh tế: Theo quy định tại Chương IV, các giao dịch mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp có thể phải báo cáo và được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý cạnh tranh nếu giao dịch này làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm ảnh hưởng đến cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

  1. Các Văn Bản Hướng Dẫn Liên Quan

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần và các thay đổi liên quan đến mua bán doanh nghiệp.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh: Quy định về các hình thức xử lý và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Quy Trình Mua Bán Công Ty

Thẩm định pháp lý và tài chính (Due Diligence): Kiểm tra, đánh giá tình hình pháp lý, tài chính, và hoạt động của công ty mục tiêu.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: Đàm phán các điều khoản của giao dịch và ký kết hợp đồng mua bán.

Báo cáo và xin chấp thuận (nếu cần): Báo cáo giao dịch với Cơ quan Quản lý cạnh tranh và xin chấp thuận (nếu giao dịch thuộc diện kiểm soát tập trung kinh tế).

Thực hiện thủ tục pháp lý: Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng quyền sở hữu và kiểm soát công ty, bao gồm thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Hoàn tất giao dịch: Chuyển giao tài sản, cổ phần, vốn góp và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Các quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và tuân thủ pháp luật trong quá trình mua bán công ty, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Đọc thêm: Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên

Thay đôi thông tin công ty
Thay đôi thông tin công ty

Mua bán doanh nghiệp tư nhân

Mua bán doanh nghiệp tư nhân là quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu và quản lý từ chủ sở hữu hiện tại sang người mua mới. Quy trình này được điều chỉnh bởi các quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Dưới đây là các bước và quy định cụ thể:

  1. Quy Định Pháp Lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 199. Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Việc bán doanh nghiệp phải được thực hiện bằng hợp đồng và phải có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan.

Điều 195. Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.

  1. Các Bước Thực Hiện Mua Bán Doanh Nghiệp Tư Nhân

Bước 1: Chuẩn bị và Thẩm định (Due Diligence)

Kiểm tra tài chính: Xem xét báo cáo tài chính, tình hình nợ, tài sản và các vấn đề tài chính khác.

Thẩm định pháp lý: Kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng, giấy phép kinh doanh, tài sản và các giấy tờ pháp lý khác của doanh nghiệp.

Đánh giá hoạt động kinh doanh: Xem xét hiệu quả hoạt động, thị trường, khách hàng và các yếu tố kinh doanh khác.

Bước 2: Đàm phán và Ký kết Hợp đồng

Đàm phán điều khoản: Thảo luận và thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mua bán, bao gồm giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ký kết hợp đồng: Soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Hợp đồng này cần ghi rõ các thông tin về bên mua, bên bán, tài sản, nợ, và các điều khoản chi tiết khác.

Bước 3: Thực hiện Thủ tục Pháp lý

Công chứng hợp đồng: Đưa hợp đồng mua bán doanh nghiệp đến cơ quan công chứng để chứng nhận tính hợp pháp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Người mua mới cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

Hồ sơ thay đổi bao gồm: thông báo thay đổi, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua, và các giấy tờ liên quan khác.

Thanh toán và chuyển giao tài sản: Thực hiện thanh toán theo thỏa thuận và chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (nếu có), và các tài sản khác của doanh nghiệp.

Bước 4: Hoàn tất và Công bố

Hoàn tất các thủ tục: Sau khi đăng ký thay đổi thành công, người mua mới sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp.

Công bố thông tin: Thông báo cho các cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác và khách hàng về sự thay đổi chủ sở hữu.

Lưu Ý

Thẩm định kỹ lưỡng: Quá trình thẩm định kỹ lưỡng là rất quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính sau này.

Tư vấn chuyên nghiệp: Nên thuê luật sư và các chuyên gia tài chính để hỗ trợ trong quá trình mua bán.

Quản lý sự thay đổi: Có kế hoạch cụ thể để quản lý sự thay đổi trong doanh nghiệp sau khi mua bán, đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Việc mua bán doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của các bên liên quan.

Mua bán công ty TNHH

Mua bán công ty TNHH (Công ty Trách nhiệm hữu hạn) bao gồm việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong công ty. Quá trình này được quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Dưới đây là các quy định và bước thực hiện chính khi mua bán công ty TNHH:

  1. Quy Định Pháp Lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 51: Chuyển nhượng phần vốn góp: Thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng phải tuân theo các điều kiện và thủ tục được quy định trong Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 52: Thay đổi thành viên: Khi có sự thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty phải cập nhật danh sách thành viên và thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  1. Các Bước Thực Hiện Mua Bán Công Ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị và Thẩm định (Due Diligence)

Kiểm tra tài chính: Xem xét báo cáo tài chính, tình hình nợ, tài sản và các vấn đề tài chính khác.

Thẩm định pháp lý: Kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng, giấy phép kinh doanh, tài sản và các giấy tờ pháp lý khác của công ty.

Đánh giá hoạt động kinh doanh: Xem xét hiệu quả hoạt động, thị trường, khách hàng và các yếu tố kinh doanh khác.

Bước 2: Đàm phán và Ký kết Hợp đồng

Đàm phán điều khoản: Thảo luận và thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mua bán phần vốn góp, bao gồm giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ký kết hợp đồng: Soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Hợp đồng này cần ghi rõ các thông tin về bên mua, bên bán, phần vốn góp chuyển nhượng, và các điều khoản chi tiết khác.

Bước 3: Thực hiện Thủ tục Pháp lý

Thông báo cho công ty: Thành viên chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho công ty về việc chuyển nhượng phần vốn góp.

Họp Hội đồng thành viên: Tổ chức họp Hội đồng thành viên để thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp (nếu điều lệ công ty quy định cần có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên).

Công chứng hợp đồng: Đưa hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đến cơ quan công chứng để chứng nhận tính hợp pháp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính).

Hồ sơ thay đổi bao gồm: thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, quyết định của Hội đồng thành viên (nếu cần), và các giấy tờ liên quan khác.

Thanh toán và chuyển giao phần vốn góp: Thực hiện thanh toán theo thỏa thuận và chuyển giao quyền sở hữu phần vốn góp.

Bước 4: Hoàn tất và Công bố

Hoàn tất các thủ tục: Sau khi đăng ký thay đổi thành công, người mua mới sẽ trở thành thành viên hợp pháp của công ty TNHH.

Công bố thông tin: Thông báo cho các cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác và khách hàng về sự thay đổi thành viên.

Lưu Ý

Thẩm định kỹ lưỡng: Quá trình thẩm định kỹ lưỡng là rất quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính sau này.

Tư vấn chuyên nghiệp: Nên thuê luật sư và các chuyên gia tài chính để hỗ trợ trong quá trình mua bán.

Quản lý sự thay đổi: Có kế hoạch cụ thể để quản lý sự thay đổi trong công ty sau khi mua bán, đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Việc mua bán công ty TNHH cần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của các bên liên quan.

Mua bán công ty cổ phần

Mua bán công ty cổ phần bao gồm việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc từ cổ đông sang nhà đầu tư mới. Quá trình này được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu công ty đã niêm yết), và các văn bản pháp luật liên quan. Dưới đây là các quy định và bước thực hiện chính khi mua bán công ty cổ phần:

  1. Quy Định Pháp Lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 126: Chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình, trừ một số trường hợp quy định trong điều lệ công ty hoặc pháp luật (ví dụ như cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng).

Điều 127: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần: Việc chuyển nhượng cổ phần phải được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của công ty. Người chuyển nhượng vẫn là cổ đông của công ty cho đến khi thông tin của người nhận chuyển nhượng được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

Luật Chứng khoán (nếu công ty niêm yết)

Quy định về giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và các quy định liên quan đến giao dịch cổ phần của công ty niêm yết.

Đọc thêm:

Điều kiện để tiến hành họp hội đồng 2 thành viên công ty TNHH?

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty tnhh hai thành viên như thế nào?

  1. Các Bước Thực Hiện Mua Bán Công Ty Cổ Phần

Bước 1: Chuẩn bị và Thẩm định (Due Diligence)

Kiểm tra tài chính: Xem xét báo cáo tài chính, tình hình nợ, tài sản và các vấn đề tài chính khác.

Thẩm định pháp lý: Kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng, giấy phép kinh doanh, tài sản và các giấy tờ pháp lý khác của công ty.

Đánh giá hoạt động kinh doanh: Xem xét hiệu quả hoạt động, thị trường, khách hàng và các yếu tố kinh doanh khác.

Bước 2: Đàm phán và Ký kết Hợp đồng

Đàm phán điều khoản: Thảo luận và thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mua bán cổ phần, bao gồm giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ký kết hợp đồng: Soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Hợp đồng này cần ghi rõ các thông tin về bên mua, bên bán, số lượng cổ phần chuyển nhượng, và các điều khoản chi tiết khác.

Bước 3: Thực hiện Thủ tục Pháp lý

Công chứng hợp đồng: Đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đến cơ quan công chứng để chứng nhận tính hợp pháp (nếu cần).

Thông báo cho công ty: Cổ đông chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho công ty về việc chuyển nhượng cổ phần.

Cập nhật sổ đăng ký cổ đông: Công ty phải cập nhật thông tin về cổ đông mới vào sổ đăng ký cổ đông sau khi nhận được thông báo và các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng hợp pháp.

Bước 4: Thực hiện Thủ tục với Cơ quan Quản lý (nếu cần)

Báo cáo và xin chấp thuận (nếu cần): Nếu công ty là công ty đại chúng hoặc niêm yết, cần báo cáo và xin chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán (nếu giao dịch làm thay đổi cơ cấu sở hữu lớn).

Công bố thông tin: Công ty cần công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật (nếu là công ty niêm yết hoặc công ty đại chúng).

Bước 5: Hoàn tất và Công bố

Hoàn tất các thủ tục: Sau khi cập nhật sổ đăng ký cổ đông, người mua mới sẽ trở thành cổ đông hợp pháp của công ty cổ phần.

Công bố thông tin: Thông báo cho các cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác và khách hàng về sự thay đổi cổ đông (nếu cần).

Lưu Ý

Thẩm định kỹ lưỡng: Quá trình thẩm định kỹ lưỡng là rất quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính sau này.

Tư vấn chuyên nghiệp: Nên thuê luật sư và các chuyên gia tài chính để hỗ trợ trong quá trình mua bán.

Quản lý sự thay đổi: Có kế hoạch cụ thể để quản lý sự thay đổi trong công ty sau khi mua bán, đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Việc mua bán công ty cổ phần cần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của các bên liên quan.

Thủ tục chuyển sang nhượng bán công ty cho người khác
Thủ tục chuyển sang nhượng bán công ty cho người khác

Thủ tục tiến hành bán công ty do Gia Minh đã chia sẻ mong rằng sẽ giúp bạn một phần nào giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thành lập công ty. Hãy liên hệ qua hotline 0932 785 561 – 0868 458 111 với Gia Minh để hỗ trợ tốt nhất nhé.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng dự án đầu tư

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 TV trở lên

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Thay đổi ngành nghề kinh doanh TPHCM

Dịch vụ thay đổi tên công ty tại TPHCM

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại TPHCM

Thay đổi địa chỉ chi nhánh của doanh nghiệp

Khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Những thủ tục mua bán doanh nghiệp mà bạn cần biết
Những thủ tục mua bán doanh nghiệp mà bạn cần biết

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo