Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư

5/5 - (2 bình chọn)

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN ĐẦU TƯ

Vốn đầu tư bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh đều muốn ngày càng tăng. Khi doanh nghiệp muốn thay đổi còn phải thực hiện tại sở kế hoạch đầu tư theo quy định của luật đầu tư 2020. Các căn cứ pháp lý Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư phải xin giấy phép kinh doanh được Gia Minh cập nhật ở bài viết dưới đây, ít nhiều sẽ cung cấp cho Quý khách những thông tin quan trọng, bổ ích.

Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư
Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư

Căn cứ pháp lý của thủ tục

– Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015

Đọc thêm:

Thành lập công ty nước ngoài có vốn đầu tư Hàn Quốc

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ

lợi ích của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hóa đơn đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 2 thánh 1 năm 2016.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Vốn đầu tư dự án là gì? Thay đổi tổng vốn đầu tư có khó không?

 Khái niệm vốn đầu tư dự án theo quy định mới

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổng vốn đầu tư dự án là thông tin ghi nhận tại mục 5 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty Việt Nam có đăng ký đầu tư dự án. Thông tin tổng vốn đầu tư được ghi nhận trên GCN đăng ký đầu tư bao gồm:

Thông tin tổng vốn đầu tư bằng tiền VND và ngoại tệ quy đổi (Nếu có)
Thông tin vốn góp thực hiện dự án đầu tư bằng tiền VND và ngoại tệ quy đổi (Nếu có)
Tỷ lệ % vốn góp thực hiện dự án của từng nhà đầu tư trong tổng vốn góp thực hiện dự án.
Thời hạn góp vốn của nhà đầu tư và thời hạn huy động phần vốn vay (Nếu có)

Các trường hợp thay đổi vốn dự án đầu tư

Trường hợp tăng vốn dự án đầu tư

Tăng vốn dự án đầu tư là gì

Tăng vốn đầu tư là việc nhà đầu tư bổ sung thêm nguồn vốn vào dự án, vào công ty, bằng cách huy động thêm vốn từ các thành viên, cổ đông hiện hữu của công ty hoặc kêu gọi nhà đầu tư ngoài góp vốn vào công ty hoặc vay vốn, huy động vốn từ các nguồn khác để ở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh hay duy trì, phục hồi hoạt động công ty.

ĐỌC THÊM

Thành lập công ty nước ngoài có vốn đầu tư Nhật Bản

Hướng dẫn thành lập công ty có vốn nước ngoài

Các hình thức tăng vốn dự án đầu tư

Vốn đầu tư là phần vốn góp vào một dự án đầu tư của một doanh nghiệp bao gồm tiền và tài sản khác theo quy định pháp luật Việt Nam được ghi nhận và thể hiện trên Giấy chứng nhận đầu tư. Vốn đầu tư dùng để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm vốn của nhà đầu tư góp vào dự án và vốn huy động từ các nguồn lực khác.

Vì vậy tăng tổng vốn đầu tư là hình thức tăng nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nhà đầu tư góp thêm vốn thực hiện dự án.
Tăng nguồn vốn huy động có thể bao gồm:
Vốn vay từ các tổ chức tín dụng;
Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác;
Vốn huy động từ nguồn khác

Giảm vốn dự án đầu tư

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật đầu tư 2020: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Giảm vốn đầu tư là việc thay đổi một trong những nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do đó nhà đầu tư phải tiến hành điều chỉnh vốn trên giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc trường hợp thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ trường hợp tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Về điều chỉnh tăng vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Trong tổng vốn đầu tư bao gồm vốn góp thực hiện dự án, vốn vay, vốn khác. Nhà đầu tư có thể tăng vốn góp thực hiện dự án để mở rộng quy mô, hóa đơn đầu tư kinh doanh hơn. Phân vốn muốn tăng lên, nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính của mình và các phần vốn góp thực hiện dự án đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại phải được góp đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình gồm 5 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điêu chỉnh tăng vốn của dự án

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư về thông báo góp vốn của nhà đầu tư.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

ĐỌC THÊM

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

Thành lập công ty có vốn trung quốc tại Việt Nam

Bước 4: Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian dự kiến hoàn thành: 25 – 30 ngày làm việc

Điều kiện tăng, giảm vốn đầu tư dự án

Thông thường những công ty có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đa phần là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phần ít là công ty Việt Nam bởi dự án đầu tư trong nước không thuộc trường hợp phải xin cấp GCN đăng ký đầu tư từ năm 2015. Điều kiện để công ty đăng ký tăng, giảm tổng vốn đầu tư trên GCN đăng ký đầu tư bao gồm:

Công ty phải giải trình được sự phù hợp về tổng vốn đầu tư mới trong bản đề xuất dự án đầu tư.
Công ty phải đảm bảo tính khả thi của dự án, đảm bảo thực hiện đúng và đủ các nội dung đã ghi nhận trên GCN đăng ký đầu tư. Trường hợp không thể thực hiện đúng (Ví dụ: Thay đổi tiến độ triển khai dự án,…) thì phải thực hiện điều chỉnh thêm các nội dung đó cùng với việc tăng, giảm vốn đầu tư.
Công ty phải giải trình về năng lực tài chính của nhà đầu tư đối với trường hợp đăng ký tăng tổng vốn đầu tư, phải cam kết thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ dân sự nếu có trong trường hợp giảm vốn đầu tư.
Được cơ quan quản lý đầu tư chấp thuận cho tăng, giảm vốn đầu tư thể hiện qua việc cấp GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Hồ sơ Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư

– Đề xuất dự án đầu tư – Mẫu 1.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

– Văn bản đề nghị điêu chỉnh dự án đầu tư – Mẫu 1.7 Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh – Mẫu 1.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

– Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn hoặc báo cáo tài chính thể hiện công ty đã góp đủ vốn.

ĐỌC THÊM

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Tăng vốn điều lệ đóng các loại thuế nào

thủ tục rút vốn của cổ đông công ty cổ phần như thế nào

Thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư Hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư

– Bản sao 1 trong các tài liệu sau: tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như xác nhận ngân hàng của nhà đầu tư có số dư tài khoản bằng hoặc lớn hơn phần vốn muốn tăng thêm hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất có lợi nhuận đủ góp cho phần vốn tăng thêm (nhà đầu tư là tổ chức); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư thuộc diện không có chấp thuận chủ trương đầu tư

Điều chỉnh vốn đầu tư theo thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

* Điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sau đó mới điều chỉnh vốn điều lệ của công ty của công ty có vốn nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty có vốn nước ngoài kinh doanh các ngành nghề có điều kiện;

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với việc điều chỉnh vốn dự án của nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), nhà đầu tư cần. thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

* Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

* Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính;

* Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư.

Bước 2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo nội dung đã đăng ký.

Bước 3. Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Gia Minh bạn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau:

– Tư vấn về mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc ; tư vấn đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý khách hàng

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật về đầu tư.

– Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng

– Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư; Giải trình với cơ quan cấp phép đầu tư, nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao lại tận tay cho quý khách hàng.

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hóa đơn kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư do Gia Minh thực hiện. Hãy liên hệ đến chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết hơn nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư nhé! Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

 

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh tăng vốn đầu tư
Dịch vụ tư vấn điều chỉnh tăng vốn đầu tư

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài mới nhất

Cá nhân người nước ngoài khi lựa chọn đầu tư vào Việt Nam

Thành lập văn phong đại diện công ty singapore tại việt nam

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài

Dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh trên cả nước

Dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp trọn gói trên toàn quốc

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

làm lý lịch tư pháp để định cư ở nước ngoài

Thủ tục làm thư mời người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý là giám đốc – phó giám đốc

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công cơ điện công trình

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853388126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo