Thành lập công ty cần những gì

Rate this post

Thành lập công ty cần những gì

Mục tiêu của việc thành lập công ty có thể khác nhau. Bạn có thể muốn điều hành một kinh doanh riêng, mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại, hoặc đơn giản là để hợp pháp hóa hoạt động. Thành lập công ty giúp bạn có quyền pháp lý và đặc quyền trong quản lý doanh nghiệp của mình. Thành lập công ty cần những gì dành cho những nhà khởi nghiệp muốn hiểu rõ hơn về quy trình thủ tục khi thành lập công ty. Tuy nhiên để am hiểu, hiểu rõ hơn mọi thủ tục, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Những điều cần biết khi thành lập công ty
Những điều cần biết khi thành lập công ty

I. Thành lập công ty cần những gì

Chuẩn bị tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là yếu tố quan trọng trong quá trình thành lập công ty.

Tên doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định sau:

 • Tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu.
 • Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó.
 • Tên doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chủ thể thành lập cần lựa chọn tên doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Loại hình doanh nghiệp

Tại Việt Nam hiện nay, có 5 loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm và ưu nhược điểm riêng. Chủ thể cần cân nhắc các yếu tố sau để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp:

 • Số lượng thành viên
 • Trách nhiệm tài sản
 • Thủ tục thành lập và quản lý
 • Khả năng huy động vốn
 • Thuế và các nghĩa vụ tài chính khác

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Chủ thể cần chuẩn bị địa chỉ đăng ký kinh doanh trước khi thành lập công ty. Địa chỉ đăng ký kinh doanh là địa chỉ liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh phải đáp ứng các quy định sau:

 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh phải là địa chỉ có thật, cụ thể, rõ ràng.
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh phải thuộc lãnh thổ Việt Nam.
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với địa chỉ của doanh nghiệp khác đã đăng ký kinh doanh trước đó.

Chủ thể có thể lựa chọn địa chỉ đăng ký kinh doanh là địa chỉ nhà ở, địa chỉ văn phòng cho thuê, hoặc địa chỉ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Lưu ý khi lựa chọn địa chỉ đăng ký kinh doanh

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Chủ thể cần lưu ý các vấn đề sau khi lựa chọn địa chỉ đăng ký kinh doanh:

 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh phải phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh phải thuận tiện cho việc giao dịch, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh phải đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh

Chủ thể cần chuẩn bị ngành nghề đăng ký kinh doanh trước khi thành lập công ty. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp sẽ hoạt động kinh doanh.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải đáp ứng các quy định sau:

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ thể có thể lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh do Nhà nước quy định. Danh mục ngành nghề kinh doanh được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý khi lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh

Chủ thể cần lưu ý các vấn đề sau khi lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của chủ thể thành lập doanh nghiệp.

Vốn kinh doanh phù hợp

Chủ thể cần chuẩn bị vốn kinh doanh phù hợp trước khi thành lập công ty.

– Vốn kinh doanh: Vốn kinh doanh là nguồn lực tài chính cần thiết để doanh nghiệp hoạt động, bao gồm vốn pháp định, vốn điều lệ, vốn lưu động,…

– Vốn pháp định: Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật. Vốn pháp định được xác định trên cơ sở ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Vốn điều lệ: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Vốn điều lệ là cơ sở để xác định quyền, nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông trong công ty.

– Vốn lưu động: Vốn lưu động là nguồn vốn cần thiết để doanh nghiệp hoạt động trong ngắn hạn, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho,…

Lưu ý khi chuẩn bị vốn kinh doanh

Chủ thể cần lưu ý các vấn đề sau khi chuẩn bị vốn kinh doanh:

 • Chuẩn bị vốn kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị vốn kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị vốn kinh doanh phù hợp với khả năng tài chính của chủ thể thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ giấy tờ thành lập công ty

Chủ thể thành lập công ty cần chuẩn bị hồ sơ giấy tờ thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Hồ sơ tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới có đăng ký địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực kinh tế trọng điểm
 • Hồ sơ tài liệu chứng minh vốn điều lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên

Chủ sở hữu lựa chọn người đại diện pháp luật

Chủ sở hữu công ty có quyền lựa chọn một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

 • Người đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là người đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Chức danh người đại diện là Giám Đốc (Tổng giám đốc),Chủ tịch Hội đồng thành viên/quản trị, và các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh rõ ràng

Hãy vạch ra kế hoạch kinh doanh bao gồm kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch phát triển thị trường và khách hàng tiềm năng. Một kế hoạch kinh doanh tốt phải được hoạch định và chuẩn bị chi tiết. Bạn cần phác thảo chi tiết được nguồn tiền đầu tư, nguồn vốn hoạt động, doanh số bán hàng, chi phí quảng cáo, tiền thuê mặt bằng, tiện ích, thuế, các chi phí phát sinh khác và cuối cùng là xác định được lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kế hoạch marketing online thật bài bản

Máy vi tính, website doanh nghiệp, dịch vụ thư điện tử, kinh doanh Online… Bạn đã chuẩn bị những thứ này chưa? Có lẽ trong thời đại kinh doanh hiện đại ngày nay thì những tiện ích này không thể thiếu được trong các công ty, cho dù quy mô công ty của bạn như thế nào đi chăng nữa. Hãy tận dụng và sử dụng có hiệu quả nó sẽ giúp doanh nghiệp bạn thành công hơn.

Đọc thêm:

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty 

II. Trình tự và thủ tục thực hiện thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty cần những gì? Vốn bao nhiêu?
Điều kiện thành lập công ty cần những gì? Vốn bao nhiêu?

Thành lập công ty là một thủ tục hành chính được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trình tự và thủ tục thực hiện thành lập công ty bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Hồ sơ tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới có đăng ký địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực kinh tế trọng điểm
 • Hồ sơ tài liệu chứng minh vốn điều lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Chủ thể thành lập công ty có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Đọc thêm:

Dịch vụ thành lập công ty tại Gia Minh

III. Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Khắc dấu doanh nghiệp

Dấu doanh nghiệp là một trong những con dấu quan trọng của doanh nghiệp, được sử dụng trong các giao dịch, văn bản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khắc dấu doanh nghiệp tại cơ sở khắc dấu được pháp luật quy định.

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp cần ít nhất một tài khoản ngân hàng (đứng tên theo doanh nghiệp) để sử dụng trong các trường hợp như: nộp thuế điện tử, nhận thanh toán từ khách hàng, giao dịch khác…

Khi mở tài khoản tại ngân hàng, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại điện theo pháp luật
  Quyết định bổ nhiệm kế toán và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của kế toán (trường hợp công ty đã có kế toán)

Vì thủ tục mở tài khoản tại mỗi ngân hàng sẽ khác nhau nên doanh nghiệp cần liên hệ trước với ngân hàng mà doanh nghiệp dự định mở tài khoản để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử là văn bản do doanh nghiệp lập và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo về việc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải được lập theo mẫu quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Treo biển hiệu công ty

Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu lực, bạn cần tiến hành treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty.

Bảng hiệu công ty cần đảm bảo các tiêu chí sau:

– Phải chứa các thông tin bao gồm: Tên công ty, Mã Số Thuế, Địa Chỉ.

– Kích thước: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

– Vị trí: tại nơi có thể nhìn rõ từ bên ngoài.

Bảng hiệu phải được đặt xuyên suốt tại địa chỉ trụ sở kể từ khi công ty được thành lập cho đến khi công ty bạn thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở hay giải thể.

Đăng ký mua chữ ký số

Phải có chữ ký số thì mới nộp tờ khai thuế qua mạng được, trong khi đó hiện nay hầu như tất cả các Cơ quan thuế đều nhận tờ khai qua mạng. Vì thế, đây cũng là một trong những việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm ngay sau khi thành lập doanh nghiệp.

Khi mua chữ ký số các bạn nên chọn những đơn vị uy tín như: Misa, Viettel, VNPT, FPT,… nói chung là nên chọn các hãng lớn, tuy chi phí cao hơn đôi chút nhưng đảm bảo hơn về các vấn đề kỹ thuật, hỗ trợ…

Đăng ký nộp thuế điện tử

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thuận lợi. Trong đó, việc đăng ký nộp thuế điện tử là một thủ tục bắt buộc.

Đăng ký nộp thuế điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan thuế để nộp tờ khai thuế, mà có thể thực hiện việc nộp thuế trực tuyến qua mạng Internet.

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty
Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình thành lập công ty tại Việt Nam và những yếu tố cần thiết để đạt được mục tiêu này. Thành lập một công ty có thể là một nhiệm vụ phức tạp, nhưng nó cung cấp rất nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển. Thành lập công ty cần những gì bạn đã nắm rõ rồi phải không?. Quý khách có nhu cần hỗ trợ thành lập công ty hãy liên hệ với Gia Minh để được tư vấn mọi quy trình và thủ tục một cách nhanh chóng nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thành lập công ty TNHH

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thành lập công ty cổ phần

Hướng dẫn đặt tên công ty

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo