Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

Rate this post

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

Bạn đang muốn thay đổi người đại diện pháp luật với công ty có vốn điều lệ đầu tư nước ngoài, thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty đầu tư nước ngoài. Lúc này bạn cần dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

Các trường hợp bắt buộc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Thông tin nhà đầu tư, tên, địa chỉ, email, số điện thoại…v.v

– Tên dự án đầu tư

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

– Diện tích đất sử dụng cho dự án

– Mục tiêu, quy mô, dự án

– Vốn đầu tư của dự án

– Thời hạn hoạt động của dự án

– Tiến độ thực hiện dự án

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh…v.v

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do Gia Minh thực hiện

– Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh

– Soạn thảo hồ sơ cho khách hàng

– Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh

– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan Nhà nước ban hành

– Hướng dẫn cho khách hàng các thủ tục sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp

– Hổ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh

Kết quả khách hàng nhận được khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định

– Giấy phép đăng ký doanh nghiệp theo quy định

– Dấu pháp nhân

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Thời hạn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp phải cấp  quyết định chủ trương đầu tư

 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp phải cấp  quyết định chủ trương đầu tư gồm:

Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).

Khi chuẩn bị đủ hồ sơ trên, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Các hồ sơ như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

 • Các hồ sơ như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Gia Minh

Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Gia Minh cung cấp:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Những lỗi thường gặp khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và hoàn thiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Gia Minh nhận thấy rằng đa phần các nhà đầu tư khi tự nộp hồ sơ đều gặp phải những rắc rối xuất phát các lỗi thuộc 3 nhóm sau:

Mâu thuẫn do việc triển khai dự án không đúng theo cam kết:

 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án không chính xác;
 • Việc góp vốn huy động từ nhà đầu tư không diễn ra đúng cam kết tiến độ của dự á;
 • Các bước triển khai dự án chưa được thực hiện đúng theo cam kết.
 • Báo cáo tài chính của công ty đầu tư chưa được kiểm toán.
 • Chưa hoàn thành việc xin giấy work permit (giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài) hoặc đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Lỗi phát sinh do thiếu hồ sơ:

 • Tổ chức kinh tế nước ngoài không có quyết định đồng ý với nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đầu tư về dự án mà họ đang đầu tư tại Việt Nam.
 • Khi nhà đầu tư nước ngoài tăng vốn mà không nộp được giấy tờ chứng minh đủ năng lực tài chính.
 • Ngành nghề bổ sung trong giấy chứng nhận đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện mà pháp nhân nước ngoài không nộp đủ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện.

Lỗi phát sinh do nhà đầu tư và dự án không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Nhà đầu tư muốn mở rộng quy mô dự án nhưng báo cáo tài chính lại lỗ lũy kế.
 • Nhà đầu tư quyết định không mở rộng quy mô đầu tư mà chỉ mở rộng mục tiêu của dự án.
 • Nội dung mà nhà đầu tư muốn thay đổi không phù hợp với đặc thù dự án đã đăng ký.

Do đó, để tránh các tình huống phát sinh ngoài ý muốn, bạn không nên tự nộp hồ sơ một mình mà nên sử dụng dịch vụ hoàn thiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận kết hôn tại Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức.

Các câu hỏi thường gặp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là một tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền tham gia của một người hoặc tổ chức trong một dự án đầu tư cụ thể.

Tại sao cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

 • Có một số lý do khiến giấy chứng nhận đầu tư cần phải được điều chỉnh, bao gồm:
 • Thay đổi cấu trúc sở hữu hoặc quyền tham gia của các bên liên quan.
 • Điều chỉnh các điều khoản và điều kiện đầu tư.
 • Cải thiện hoặc sửa đổi các quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Ai có thể yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Bất kỳ bên nào có quyền sở hữu hoặc quyền tham gia trong dự án đầu tư đều có thể yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Điều này có thể bao gồm các nhà đầu tư, công ty, tổ chức hoặc cá nhân.

Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thế nào?

Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp lý của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, thông thường, quy trình bao gồm việc nêu rõ yêu cầu điều chỉnh, cung cấp các thông tin cần thiết và tài liệu liên quan, thực hiện thủ tục xem xét và phê duyệt, sau đó cấp phép điều chỉnh và cung cấp giấy chứng nhận đầu tư mới.

Có những yếu tố nào cần xem xét trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

 • Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm:
 • Thay đổi cấu trúc sở hữu hoặc quyền tham gia của các bên.
 • Đảm bảo tuân thủ các quytắc pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh.
 • Đảm bảo sự thống nhất và hợp lý về quyền và lợi ích của các bên liên quan.
 • Đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng của quá trình điều chỉnh.
 • Đáp ứng các yêu cầu và quy định pháp lý đối với việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Làm thế nào để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của quốc gia và tổ chức cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, thông thường, bạn sẽ cần liên hệ với cơ quan chức năng hoặc tổ chức cấp giấy chứng nhận đầu tư để biết chi tiết về quy trình và yêu cầu cần thiết. Đôi khi, bạn cũng có thể cần sự hỗ trợ từ luật sư hoặc chuyên gia tài chính để thực hiện quy trình này.

Có mất phí nào liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Có thể có mất phí liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Mức phí và cách tính phí này có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của quốc gia và tổ chức cấp giấy chứng nhận. Thông thường, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng hoặc tổ chức cấp giấy chứng nhận để biết thông tin chi tiết về mức phí và cách tính phí trong trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Thời gian cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Thời gian cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của quốc gia và tổ chức cấp giấy chứng nhận. Quá trình này có thể mất từ vài tuần đến vài tháng. Để biết thông tin cụ thể về thời gian cần thiết, bạn nên liên hệ với cơ quan chức năng hoặc tổ chức cấp giấy chứng nhận.

Lưu ý rằng quy trình và yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Để có thông tin chính xác và chi tiết hơn, bạn nên tham khảo các quy định pháp luật cụ thể áp dụng trong lĩnh vực đầu tư của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà bạn quan tâm.

Chi phí dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

Chi phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu
Chi phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm các dịch vụ:

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp Bạc Liêu

Dịch vụ xin giấy phép lao động Bạc Liêu

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ xin giấy phép lao động

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu được thực hiện bởi Gia Minh nhanh chóng an toàn uy tín 100% chắc chắn thành công mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại TPHCM

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Các trường hợp không cấp phép thành lập VPĐD nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn đặt tên công ty

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Vốn pháp định và quy định pháp luật về vốn pháp định

Tăng vốn điều lệ công ty

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Quy định về người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Dịch vụ thành lập công ty

Thành lập công ty nhanh chỉ 1 ngày

Lập công ty tại An Giang

Thành lập công ty giá rẻ

Muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu
Muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH GIA MINH

Địa chỉ: Lô B4/52, Đường N5, Khu ĐTM Hoàng Phát, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo