TRÍCH LỤC KHAI SINH TẠI HỘI AN – QUẢNG NAM

Rate this post

TRÍCH LỤC KHAI SINH TẠI HỘI AN – QUẢNG NAM

Trích lục khai sinh tại Hội An – Quảng Nam là một dịch vụ cơ bản chứng minh cá nhân đã được đăng ký khai sinh. Hiện nay không giống ngày xưa là muốn trích lục cá nhân phải đến tại ubnd. Mới có thể trích lục được. Hiện nay có thể trích lục trực tuyến hoặc đến trực tiếp làm trích lục trực tiếp.

Trích lục khai sinh trực tuyến Hội An - Quảng Nam
Trích lục khai sinh trực tuyến Hội An – Quảng Nam

Giấy khai sinh là gì?

Giấy khai sinh là một trong những văn bản được cấp cho cá nhân; khi làm thủ tục đăng ký khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp; (cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn). Nội dung của Giấy khai sinh sẽ bao gồm những thông tin cá nhân cơ bản. Theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiểu được giấy khai sinh là gì? Chúng ta tiếp tục làm rõ trích lục giấy khai sinh là gì.

Trích lục khai sinh là gì

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính“.

Như vậy, trích lục khai sinh có thể hiểu là một tài liệu chính thức được ban hành bởi cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương để xác nhận thông tin về ngày, tháng, năm sinh và các thông tin khác liên quan đến cá nhân được khai sinh. Trích lục khai sinh thường được yêu cầu để làm các thủ tục hành chính, như đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, đăng ký tuyển sinh và các thủ tục khác. Để lấy trích lục khai sinh, người dân cần đến cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trích lục khai sinh trực tuyến tại Hội An - Quảng Nam
Trích lục khai sinh trực tuyến tại Hội An – Quảng Nam

Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì

Hồ sơ xin trích lục giấy khai sinh bao gồm:

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu

Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng);

Giấy tờ ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục)

Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch

Chú ý:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

+ Trường hợp ủy quyền thì văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định. Đối với trường hợp người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy quyền.

+ Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. Đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy quyền.

Theo đó, khi bạn đi xin trích lục giấy khai sinh bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như trên.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

Lệ phí cấp trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014, theo đó Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 281/2016/TT-BTC quy định mức phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thì lệ phí cấp trích lục khai sinh là 8.000 đồng/bản. Ngay tại thời điểm cấp lại trích giấy khai sinh, người có yêu cầu phải nộp khoản lệ phí này cho cơ quan cấp trích lục đó.

Hướng dẫn đăng ký khai sinh trực tuyến tại Hội An - Quảng Nam
Hướng dẫn đăng ký khai sinh trực tuyến tại Hội An – Quảng Nam

Trích lục khai sinh ở đâu tại Hội An – Quảng Nam?

Rất nhiều người hiện nay thường băn khoăn khi muốn xin trích lục bản bản sao giấy khai sinh thì xin ở đâu? Theo quy định tại điều 64 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

“Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

  1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp. Hoặc thông qua người đại diện; gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch. Của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do. Cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường; thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã). Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính; tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao. Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).”

Như vậy khi xin bản sao trích lục giấy khai sinh có thể đến một trong các cơ quan đăng ký hộ tịch. Đã nêu ở trên tuy nhiên trên thực tế thường đến Ủy ban nhân dân. Nơi đã đăng ký khai sinh để xin trích lục. Do cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật đồng bộ trên hệ thống.

Tìm hiểu thêm: Làm giấy khai sinh ở đâu?

Hồ sơ xin trích lục khai sinh tại Hội An – Quảng Nam

Người có yêu cầu xin trích lục cần nộp những giấy tờ như sau:

  •       Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
  •       Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong, trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
  •       Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền; thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng; anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực. Nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
Dịch vụ trích lục khai sinh trực tuyến tại Hội An - Quảng Nam
Dịch vụ trích lục khai sinh trực tuyến tại Hội An – Quảng Nam

Trình tự trích lục khai sinh tại Hội An – Quảng Nam

Trình tự các bước xin Trích lục khai sinh, hộ tịch tại Hội An – Quảng Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục tại cơ quan có thẩm quyền

Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú; chuẩn bị hồ sơ như đã hướng dẫn trên; tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch; có thẩm quyền.

Đối với trường hợp cơ quan; tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân. Thì phải gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ xin trích lục khai sinh tại Hội An – Quảng Nam

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin trích lục. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của các giấy tờ liên quan.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận ghi rõ ngày; giờ trả kết quả. Những giấy tờ xuất trình khi xin trích lục. Cán bộ tiếp nhận đối chiếu với thông tin trong Tờ khai cấp bản sao trích lục. Sau đó trả lại cho người xin trích lục. Và không được yêu cầu người xin trích lục nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Cán bộ tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình. Hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

Tham khảo thêm: 

Thủ tục xin làm lại giấy khai sinh như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục trích lục khai sinh 2023 nhanh chóng nhất

Thời gian trích lục khai sinh, hộ tịch tại Hội An – Quảng Nam

Trong thời gian 3 ngày làm việc. Cơ quan nhà nước sẽ phản hồi yêu cầu trích lục khai sinh của công dân. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Thì cơ quan nhà nước sẽ phản hồi để yêu cầu công dân. Hoặc sửa đổi hồ sơ trích lục khai sinh theo hướng dẫn.

Dịch vụ làm trích lục khai sinh tại Hội An – Quảng Nam: Chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ; làm giấy khai sinh một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất. Vì chúng tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh này quý khách muốn “lấy lại” giấy tờ đó nhanh nhất có thể. Ngoài ra, đối với những trường hợp khó như khai sinh lâu năm (trước 1975). Hoặc không nhớ nơi đăng ký khai sinh, không rõ thời gian khai sinh … chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ dịch vụ.

Chi phí trích lục khai sinh ở Hội An - Quảng Nam
Chi phí trích lục khai sinh ở Hội An – Quảng Nam

Những câu hỏi về trích lục khai sinh tại Hội An

Trích lục giấy khai sinh ở đâu

Để lấy trích lục khai sinh, bạn có thể đến cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương tại nơi mình đã đăng ký khai sinh ban đầu. Thông thường, cơ quan này sẽ cung cấp dịch vụ cấp lại trích lục khai sinh cho người có yêu cầu.

Nếu bạn không biết cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương tại địa phương của mình, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên trang web của UBND cấp xã, phường hoặc quận, huyện nơi bạn đang cư trú. Bạn cũng có thể liên hệ với Sở Tư pháp hoặc Sở Nội vụ cấp tỉnh để biết thêm thông tin về cách lấy trích lục giấy khai sinh.

Các yêu cầu và thủ tục cụ thể để lấy trích lục khai sinh có thể khác nhau tùy theo quy định của từng địa phương và cơ quan chức năng, vì vậy bạn nên tham khảo thông tin chính xác từ nguồn tin cậy trước khi thực hiện.

Trích lục khai sinh và bản sao giấy khai sinh

Trích lục khai sinh và bản sao giấy khai sinh là hai loại giấy tờ khác nhau, mỗi loại có mục đích sử dụng và thủ tục cấp lại khác nhau.

Trích lục khai sinh là một tài liệu chính thức được cấp lại bởi cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương để xác nhận thông tin về ngày, tháng, năm sinh và các thông tin khác liên quan đến cá nhân được khai sinh. Trích lục khai sinh thông thường được yêu cầu để làm các thủ tục hành chính, như đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, đăng ký tuyển sinh và các thủ tục khác.

Bản sao giấy khai sinh là bản chính của giấy khai sinh được cấp từ khi sinh ra, giấy khai sinh bao gồm các thông tin về tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và thông tin về cha mẹ. Bản sao giấy khai sinh được sử dụng để chứng minh quyền lợi và trách nhiệm của một cá nhân, bao gồm quyền vào trường học, đăng ký giấy tờ tùy thân và các thủ tục khác.

Để lấy trích lục khai sinh, người dân cần đến cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương và thực hiện các thủ tục theo quy định. Còn để lấy bản sao giấy khai sinh, thì người dân cần đến cơ quan đăng ký dân cư hoặc cơ quan tương đương tại nơi sinh của mình và thực hiện các thủ tục cấp lại giấy khai sinh ban đầu.

Các yêu cầu và thủ tục cụ thể để lấy trích lục giấy khai sinh và bản sao giấy khai sinh có thể khác nhau tùy theo quy định của từng địa phương và cơ quan chức năng.

Trích lục khai sinh có công chứng được không

Trích lục khai sinh có thể được công chứng để tăng tính xác thực và uy tín của tài liệu. Quá trình công chứng trích lục khai sinh được thực hiện thông qua việc đưa trích lục khai sinh đến cơ quan công chứng để được xác nhận và đóng dấu công chứng.

Việc công chứng trích lục khai sinh là cần thiết trong nhiều trường hợp, như đăng ký kết hôn, đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản và các thủ tục khác.

Để công chứng trích lục khai sinh, người dân cần đưa trích lục khai sinh đến một cơ quan công chứng có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau đó, cơ quan công chứng sẽ xác nhận tính chính xác của trích lục khai sinh và đóng dấu công chứng để tài liệu trở nên chính thức và có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, không phải trường hợp lấy trích lục khai sinh đều cần phải công chứng. Trường hợp cần hoặc không cần công chứng trích lục khai sinh phụ thuộc vào quy định của từng địa phương và loại thủ tục cần thực hiện.

Ai có thể xin bản sao trích lục khai sinh?

Tại Điều 6 Luật Hộ tịch 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân như sau:

– Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

– Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, để xin bản sao trích lục khai sinh có thể do người có yêu cầu trực tiếp xin hoặc ủy quyền cho người khác đến xin trích lục.

Trích lục giấy khai sinh có thời hạn bao lâu?

Khác với cá giấy tờ khác liên quan như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, phiếu lý lịch tư pháp….đều có 1 thời hạn nhất định khi sử dụng, Giấy khai sinh là loại giấy tờ nhiều năm không thay đổi cũng không có thời hạn sử dụng. Do đó, bản sao Giấy khai sinh đương nhiên không có thời hạn

Trích lục khai sinh tại Hội An – Quảng Nam do Gia Minh thực hiện. Luôn luôn mong muốn đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, uy tín nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh

Hướng dẫn làm giấy khai sinh cho trẻ em

Dịch vụ đăng kí giấy khai sinh tại Quảng Nam

Dịch vụ đăng ký giấy khai sinh nhanh chóng tại Quảng Nam

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn 

Hướng dẫn thủ tục trích lục khai sinh 2023 nhanh chóng nhất

Dịch vụ trích lục khai sinh ở Hội An - Quảng Nam
Dịch vụ trích lục khai sinh ở Hội An – Quảng Nam

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Địa chỉ: Số 126 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo