THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH THUỐC CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI YÊN BÁI

Chia sẻ

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH THUỐC CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI YÊN BÁI

Bạn đang muốn Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài; nên muốn tìm hiểu thủ tục thành lập công ty bất động sản có vốn nước ngoài. Vậy Thành lập công ty kinh doanh thuốc có 100% vốn nước ngoài tại Yên Bái như thế nào. Đọc bài viết dưới đây của Gia Minh để hiểu rõ hơn quy định của nhà nước nhé.

Thành lập công ty kinh doanh thuốc có 100% vốn nước ngoài tại Yên Bái
Thành lập công ty kinh doanh thuốc có 100% vốn nước ngoài tại Yên Bái

Điều kiện, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc; (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Cơ sở kinh doanh thuốc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự có trình độ chuyên môn cần thiết cho từng hình thức kinh doanh thuốc;

b) Người quản lý chuyên môn về dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được quy định như sau:

a) Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc, làm dịch vụ bảo quản thuốc, làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc;

b) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh thuốc trong các hình thức kinh doanh khác, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

Cơ quan cấp giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh thuốc có yếu tố nước ngoài

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chính phủ quy định điều kiện cụ thể đối với từng hình thức kinh doanh thuốc; thời hạn, hồ sơ, thủ tục cấp, bổ sung, đổi, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.”

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Thứ hai : Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Theo quy định tại khoản 6 điều 1 nghị định 89/2012/NĐ-CP quy định :

“Điều 28. Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế quy định;

b) Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp);

c) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh đề nghị kiểm tra theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc;

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

d) Đối với đại lý bán thuốc của doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, b và c Khoản này còn phải có bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp) hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý.”

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước thứ hai trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư. đầu tư.

Trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần kê khai thông tin trực tuyến về dự án đầu tư của mình trên Hệ thống thông tin quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản để truy cập Hệ thống thông tin quốc gia và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và cấp mã số dự án.

Đọc thêm:

Chi nhánh có được kinh doanh khác với ngành nghề công ty mẹ

Lợi ích của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty bất động sản có vốn nước ngoài

Một số lưu ý khi người nước ngoài thành lập công ty ở Việt Nam

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các nội dung sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Đối với nhà đầu tư tổ chức cần chuẩn bị:

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

Bản sao một trong các giấy tờ sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với dự kiến. vốn đầu tư vào Việt Nam

Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài thì phải có bản sao công chứng; hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ công ty cần cung cấp thêm:

Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài

Hợp đồng thuê văn phòng, tài liệu chứng minh quyền được thuê của bên cho thuê

Nếu dự án sử dụng công nghệ thì phải kèm theo thuyết minh; về việc sử dụng công nghệ cho dự án theo quy định;

Đối với nhà đầu tư cá nhân:

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu đối với

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với số vốn đầu tư; dự kiến tại Việt Nam

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3: Xin và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Đó là thủ tục thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm:

Đơn đăng ký kinh doanh

Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài

Danh sách thành viên / Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Sao chép:

Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và giấy ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện; theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp; hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thành lập công ty kinh doanh thuốc có 100% vốn nước ngoài tại Yên Bái hết bao nhiêu tiền
Thành lập công ty kinh doanh thuốc có 100% vốn nước ngoài tại Yên Bái hết bao nhiêu tiền

Ngoài dịch vụ Thành lập công ty kinh doanh thuốc có 100% vốn nước ngoài tại Yên Bái. Gia Minh còn là đơn vị cung cấp các dịch vụ như; giải thể công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, xin giấy phép lao động…. Hãy liên hệ với Gia Minh để được chi tiết hơn tất cả các dịch vụ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ mở công ty ở Yên Bái

Dịch vụ mở nhà thuốc đạt GPP tại Yên Bái

Dịch vụ mở quầy thuốc tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần ở Yên Bái

Dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập công ty nhanh tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập công ty tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập công ty Yên Bái

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Yên Bái

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Yên Bái

Hướng dẫn thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài phân phối đá và kim loại quý

Dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài chất lượng cao

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thành lập công ty có vốn nước ngoài

Thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài  

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh thuốc tại Yên Bái
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh thuốc tại Yên Bái

Hotline:  0939 45 65 69 – 0868 458 111 

Zalo: 085 3388 126 

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com – hocketoangm.com 

Địa chỉ: Số 129 Trần Hưng Đạo, P. Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111