Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu theo quy định

5/5 - (1 bình chọn)

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu theo quy định

Phiếu lý lịch tư pháp có thể chứng minh thông tin gì?

Theo Khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định thì Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo đó, nếu cần chứng minh các nội dung trên thì cần cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu theo quy định
Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu theo quy định

Đồng thời tại Điều 3 Luật Lý lịch tư pháp 2009 cũng đã quy định rõ các mục đích quản lý lý lịch tư pháp bao gồm:

Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản;

Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng;

Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự;

Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Có bao nhiêu loại Phiếu lý lịch tư pháp?

Theo Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì Phiếu lý lịch tư pháp gồm có 2 loại:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu theo quy định

Quy định pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về Phiếu lý lịch tư pháp và thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp
Hiện nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau quy định cá nhân phải có Phiếu LLTP khi tham gia vào các quan hệ pháp luật như xin việc làm, cấp giấy phép, tuyển dụng công chức, viên chức, dự kiến bổ nhiệm nhân sự, cấp chứng chỉ hành nghề trong một số lĩnh vực…, cụ thể như sau:

  • Theo quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến, phải có Phiếu LLTP. Cụ thể “Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Phiếu LLTP do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

Đối với người không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu LLTP hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định; Phiếu LLTP hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không quá 06 (sáu) tháng”.

Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần, đối với hồ sơ của cổ đông góp vốn thành lập, đối với cá nhân là cổ đông sáng lập phải có “Phiếu LLTP do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; Phiếu LLTP phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không quá 06 (sáu) tháng;…”

  • Theo quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, pháp luật quy định phải có “Phiếu LLTP của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm: a) Đối với nhân sự dự kiến có quốc tịch Việt Nam:

Phiếu LLTP do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; b) Đối với nhân sự dự kiến không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu LLTP hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định….”.
Trong hồ sơ đề nghị chấp thuận dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải có: “Phiếu LLTP của nhân sự dự kiến bổ nhiệm:

Đối với nhân sự dự kiến có quốc tịch Việt Nam: Phiếu LLTP do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

Đối với nhân sự dự kiến không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu LLTP hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định….”

  • Theo quy định pháp luật về Thừa phát lại, trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại, bổ nhiệm lại Thừa phát lại phải có “Phiếu LLTP được cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ”
  • Theo quy định pháp luật về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược phải có Phiếu LLTP. “Trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có LLTP hoặc văn bản xác nhận hiện không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp”
  • Trong quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Luật đấu giá quy định trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải có Phiếu LLTP. Đồng thời, người “đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích” là một trong những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá
  • Trong lĩnh vực nuôi con nuôi, Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định hồ sơ của người nhận con nuôi trong nước cũng bao gồm Phiếu LLTP. Đối với hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có “Phiếu LLTP do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú cấp”.

Đồng thời, pháp luật về nuôi con nuôi cũng quy định về thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ trong hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi, trong đó có “Phiếu LLTP… có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã”. “Phiếu LLTP… của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.” “Phiếu LLTP của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi”

Lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu?
Lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu?
  • Trong lĩnh vực quốc tịch, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, ngoài các giấy tờ cần thiết còn phải có “Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ”.

Trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, cũng cần có “Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ”. Trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam cũng cần có “Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.” 

Một số giấy tờ liên quan đến lý lịch tư pháp

  1. Visa

Các bước làm visa cho người nước ngoài.

Bước 1. Xác định mục đích đi lại, thời gian tạm trú và số lần nhập cảnh của người nước ngoài như mục 1.2 trên để có visa đúng với công việc và nhu cầu của người nước ngoài.

Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ tài liệu liên quan (Tùy vào từng loại visa sẽ có những giấy tờ khác nhau) để nộp lên cơ quan có thẩm quyền xin cấp Visa việt Nam cho người nước ngoài.

Ví dụ:

Đối với visa du lịch cần có:

Hộ chiếu của người nước ngoài

Giấy tờ chứng minh việc hành trình của tour du lịch mà người nước ngoài tham gia.

Đặt vé máy bay đến Việt Nam.

Tờ khai xin cấp visa du lịch.

Đối với visa thương mại cần có:

Hộ chiếu của người nước ngoài

Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, đầu tư, kinh doanh, thương mại.

Tờ khai xin cấp visa thương mại.

Bước 2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp visa cho người nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp visa cho người nước ngoài: Cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh thành phố hoặc cục xuất nhập cảnh.

Bước 3. Nhận visa và nộp lệ phí theo quy định.

Dịch vụ xin visa việt nam cho người Nước ngoài của Tư vấn Gia Minh sẽ hỗ trợ khách hàng các vấn đề:

Tư vấn về các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc cấp Visa xuất nhập cảnh và tạm trú cho người Nước ngoài;

Tư vấn Thủ tục xin visa việt nam cho người Nước ngoài;

Tư vấn và trợ giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục xin visa Việt Nam

Thực hiện đại diện thủ tục xin visa việt nam cho người Nước ngoài

Giải trình các vấn đề có liên quan đến thủ tục xin visa việt nam cho người Nước ngoài khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu theo quy định

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách làm lý lịch tư pháp qua bưu điện

Làm lý lịch tư pháp để định cư ở nước ngoài

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp lý lịch tư pháp cho người việt

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp qua bưu điện mới nhất

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com 

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo