Mã số thuế hộ kinh doanh là gì?

Rate this post

Hộ kinh doanh là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam. Để hoạt động kinh doanh hợp pháp, hộ kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế.

Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được cơ quan thuế cấp cho hộ kinh doanh, đại diện hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh để phục vụ cho việc quản lý thuế.

Mã số thuế hộ kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra thuế của hộ kinh doanh. Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về mã số thuế hộ kinh doanh là gì?. Mời bạn đọc theo dõi.

Mã số thuế hộ kinh doanh là gì?
Mã số thuế hộ kinh doanh là gì?

Mã số hộ kinh doanh là gì?

Mã số hộ kinh doanh là dãy số gồm 10 chữ số được cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc quản lý hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước. Mã số hộ kinh doanh được sử dụng để xác định, quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Đăng ký thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.
 • Mở tài khoản ngân hàng.
 • Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Tham gia đấu thầu, đấu giá.
 • Xin cấp phép, giấy phép kinh doanh.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mã số thuế hộ kinh doanh là gì?

Mã số thuế hộ kinh doanh là dãy số gồm 10 chữ số được cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số thuế hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Mã số thuế hộ kinh doanh được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

Cấu trúc mã số thuế hộ kinh doanh như sau:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
 • 2 chữ số đầu: Mã tỉnh/thành phố
 • 1 chữ cái: Mã cấp huyện
 • 1 chữ số: Mã loại hình kinh doanh
 • 6 chữ số: Số thứ tự hộ kinh doanh

Ví dụ: Mã số thuế hộ kinh doanh là 41O8036796 có thể được giải thích như sau:

 • 41: Mã tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
 • O: Mã cấp huyện
 • 8: Mã loại hình kinh doanh là hộ kinh doanh
 • 036796: Số thứ tự hộ kinh doanh

Mã số thuế hộ kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc quản lý hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước. Mã số thuế hộ kinh doanh được sử dụng để xác định, quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Mã số thuế hộ kinh doanh được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Đăng ký thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.
 • Mở tài khoản ngân hàng.
 • Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Tham gia đấu thầu, đấu giá.
 • Xin cấp phép, giấy phép kinh doanh.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Địa điểm đăng ký thuế của hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, địa điểm đăng ký thuế của hộ kinh doanh là địa chỉ nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Địa chỉ này được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì địa điểm đăng ký thuế là địa chỉ của trụ sở chính. Trường hợp hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở chính thì phải thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

Hộ kinh doanh có thể thay đổi địa điểm đăng ký thuế khi thay đổi địa chỉ nơi thực hiện hoạt động kinh doanh. Thủ tục thay đổi địa điểm đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Cách đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cần đăng ký mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh có thể đăng ký mã số thuế theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Đăng ký mã số thuế cùng với đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp này, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế trực tiếp với cơ quan đăng ký kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

Cách 2: Đăng ký mã số thuế sau khi đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp này, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế trực tiếp với cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh
Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh được quy định tại Điều 8 Thông tư 105/2020/TT-BTC. Theo đó, hộ kinh doanh có thể đăng ký mã số thuế theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Đăng ký mã số thuế cùng với đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp này, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế trực tiếp với cơ quan đăng ký kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cùng với đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Trên tờ khai ghi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh đã được cấp;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

Trình tự đăng ký mã số thuế cùng với đăng ký hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế và đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế cho hộ kinh doanh.

Cách 2: Đăng ký mã số thuế sau khi đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp này, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế trực tiếp với cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế sau khi đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Trên tờ khai ghi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh đã được cấp;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trình tự đăng ký mã số thuế sau khi đăng ký hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi đặt trụ sở chính.
 • Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh.
Quy trình đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh
Quy trình đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Quy trình đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số thuế

Hồ sơ đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Trên tờ khai ghi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh đã được cấp;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

Tờ khai đăng ký thuế

Tờ khai đăng ký thuế là mẫu biểu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Tờ khai này có thể được tải về từ trang web của Tổng cục Thuế.

Tờ khai đăng ký thuế cần được điền đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

 • Tên người nộp thuế: Ghi tên hộ kinh doanh.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ nơi hộ kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh chủ yếu của mình.
 • Loại hình kinh doanh: Ghi loại hình kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Ngành nghề kinh doanh: Ghi ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh: Ghi mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh đã được cấp.
 • Thông tin khác (nếu có): Ghi các thông tin khác có liên quan đến hộ kinh doanh.

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được cấp.

Lưu ý

 • Hộ kinh doanh cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế để được giải quyết nhanh chóng.
 • Hộ kinh doanh cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế để tránh sai sót.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế

Hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế theo một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp qua mạng điện tử

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế trực tiếp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi đặt trụ sở chính.

Nộp qua mạng điện tử

Hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế qua mạng điện tử bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số thuế của hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan thuế sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký mã số thuế theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh: Nếu hồ sơ đăng ký mã số thuế hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Cơ quan thuế sẽ thông báo kết quả xử lý hồ sơ đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh bằng văn bản hoặc qua mạng điện tử.
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có thể tra cứu mã số thuế của mình theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Tra cứu trên website của Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập vào website của Tổng cục Thuế theo đường link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Chọn tra cứu thông tin người nộp thuế: Dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Bước 3: Nhập các thông tin tra cứu sau:

 • Chọn hình thức tra cứu: Tra cứu theo mã số thuế hoặc tra cứu theo tên.
 • Nhập mã số thuế hoặc tên hộ kinh doanh
 • Nhập mã xác thực

Bước 4: Nhấn Tra cứu

Kết quả tra cứu sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của hộ kinh doanh, bao gồm mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên điện thoại di động.

Bước 2: Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin hộ kinh doanh

Bước 4: Nhập các thông tin tra cứu sau:

 • Chọn hình thức tra cứu: Tra cứu theo mã số thuế hoặc tra cứu theo tên.
 • Nhập mã số thuế hoặc tên hộ kinh doanh

Bước 5: Nhấn Tra cứu

Kết quả tra cứu sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của hộ kinh doanh, bao gồm mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…

Một số câu hỏi liên quan đến mã số thuế hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có mã số thuế không?

Có, hộ kinh doanh có mã số thuế. Mã số thuế của hộ kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ kinh doanh. Mã số thuế của hộ kinh doanh được sử dụng để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, mua bán hàng hóa, dịch vụ, tham gia đấu thầu, đấu giá, xin cấp phép, giấy phép kinh doanh,… theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh có thể đăng ký mã số thuế theo một trong hai cách sau:

 • Đăng ký mã số thuế cùng với đăng ký hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế và đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Đăng ký mã số thuế sau khi đăng ký hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi đặt trụ sở chính.

Mã số thuế của hộ kinh doanh có trùng với mã số thuế của địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh?

Không, mã số thuế của hộ kinh doanh không trùng với mã số thuế của địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

Mã số thuế của hộ kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ kinh doanh. Mã số thuế của hộ kinh doanh được sử dụng để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, mua bán hàng hóa, dịch vụ, tham gia đấu thầu, đấu giá, xin cấp phép, giấy phép kinh doanh,… theo quy định của pháp luật.

Mã số thuế của địa điểm kinh doanh là mã số thuế cấp cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Mã số thuế của địa điểm kinh doanh được sử dụng để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, mua bán hàng hóa, dịch vụ, tham gia đấu thầu, đấu giá, xin cấp phép, giấy phép kinh doanh tại địa điểm kinh doanh,… theo quy định của pháp luật.

Mã số thuế của hộ kinh doanh và mã số thuế của địa điểm kinh doanh có cấu trúc khác nhau. Mã số thuế của hộ kinh doanh gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng hai chữ số “01” và kết thúc bằng hai chữ số “00”. Mã số thuế của địa điểm kinh doanh gồm 13 chữ số, bắt đầu bằng 10 chữ số của mã số thuế của hộ kinh doanh và kết thúc bằng ba chữ số “100”.

Mã số thuế hộ kinh doanh có phải là mã số thuể của cá nhân?

Có, mã số thuế hộ kinh doanh là mã số thuế của cá nhân người đại diện hộ kinh doanh. Theo quy định tại điểm e, khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019, mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Mã số thuế hộ kinh doanh gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng hai chữ số “01” và kết thúc bằng hai chữ số “00”. Mã số thuế này được sử dụng để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, mua bán hàng hóa, dịch vụ, tham gia đấu thầu, đấu giá, xin cấp phép, giấy phép kinh doanh,… theo quy định của pháp luật.

Do đó, mã số thuế hộ kinh doanh chính là mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh cá thể có được cấp mã số thuế không?

Có, hộ kinh doanh cá thể được cấp mã số thuế. Mã số thuế của hộ kinh doanh cá thể là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ kinh doanh cá thể. Mã số thuế này được sử dụng để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, mua bán hàng hóa, dịch vụ, tham gia đấu thầu, đấu giá, xin cấp phép, giấy phép kinh doanh,… theo quy định của pháp luật.

Mã số đăng ký hộ kinh doanh có phải là mã số thuế hộ kinh doanh

Không, mã số đăng ký hộ kinh doanh không phải là mã số thuế hộ kinh doanh.

Mã số đăng ký hộ kinh doanh là một dãy số được cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Mã số đăng ký hộ kinh doanh được sử dụng để nhận dạng hộ kinh doanh và được in trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được cấp cho cá nhân người đại diện hộ kinh doanh khi đăng ký thuế tại cơ quan thuế. Mã số thuế hộ kinh doanh được sử dụng để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, mua bán hàng hóa, dịch vụ, tham gia đấu thầu, đấu giá, xin cấp phép, giấy phép kinh doanh,… theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mã số đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế hộ kinh doanh là hai mã số khác nhau, không trùng nhau.

Mã số đăng ký hộ kinh doanh chỉ được sử dụng để nhận dạng hộ kinh doanh, không được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Mã số thuế hộ kinh doanh mới là mã số được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh

Trên đây là những thông tin cơ bản về mã số thuế hộ kinh doanh. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về mã số thuế hộ kinh doanh là gì?, bao gồm những nội dung nào và cách tra cứu như thế nào.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hộ kinh doanh cá thể có cần đăng ký mã số thuế không?

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo