ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Rate this post

Thay đổi người đại diện pháp luật là một thủ tục quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một công ty cổ phần. Việc này đòi hỏi sự chính xác và nghiêm túc để đảm bảo tính pháp lý của công ty được thực hiện đúng quy định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình và thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần. Các bạn cùng Gia Minh đọc qua bài viết tham khảo dưới đây nhé.

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là ai?

 • Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần. Đại diện công ty thực hiện các giao dịch. Hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức. Quản lý. Điều hành hoạt động của công ty.

 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng. Chức danh quản lý và quyền. Nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hướng dẫn Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Hướng dẫn Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới.

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

 • Nghị quyết. Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

 • Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê. Doanh nghiệp cần cung cấp thêm: Hợp đồng lao động; Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

  Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

  Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

 • Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục với cơ quan nước có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Trong đó, 01 bộ lưu tại công ty và 01 bộ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

Lưu ý về người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần là một trong các cá nhân sau đây:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

 • Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết. Mất tích. Bị tạm giam. Đang chấp hành hình phạt tù. Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:

Theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà cần các loại giấy tờ sau:

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ. Tên. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Nơi nộp hồ sơ

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty cổ phần

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tức là thay đổi chủ của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán. Người tặng cho và người mua. Người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán. Tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua. Người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân. Người thừa kế;

+ Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Nơi nộp hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán. Tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người mua. Người được tặng cho. Người thừa kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trình tự thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Điều 54 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm những nội dung gì?

Trong thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

– Tên. Mã số thuế của doanh nghiệp. Ngày cấp. Nơi cấp

– Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ

– Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Nếu doanh nghiệp thay đổi về người đại diện theo pháp luật thì phải thông báo tới cơ quan thuế quản lý trong thời gian là 10 ngày bằng văn bản.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở đâu?

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không thông báo có bị phạt không?

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty mà không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Tùy theo thời hạn thông báo. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là bao lâu?

3 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là bao nhiêu?

Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Chi phí thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần là một thủ tục cần thiết để đảm bảo tính pháp lý của doanh nghiệp. Quá trình này cần được thực hiện đúng quy trình và thủ tục đúng quy định của pháp luật. Việc lựa chọn người đại diện phù hợp sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả và bền vững trong tương lai. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty cổ phần.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bổ sung mã ngành nghề In ấn – Logo

Bổ sung ngành nghề chăn nuôi gia súc

Tăng vốn điều lệ đóng các loại thuế nào

Bổ sung thêm ngành nghề dịch vụ giặt là

Bổ sung ngành nghề vệ sinh công nghiệp

Bổ sung thêm ngành nghề dịch vụ bảo vệ

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Bổ sung ngành nghề kinh doanh điện mặt trời.

Bổ sung thêm ngành nghề bán lẻ nước mắm

Bổ sung thêm ngành nghề dịch vụ khắc dấu

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cơ khí

Thủ tục bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thịt bò

Bổ sung ngành cho thuê xe vào đăng ký kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh dược phẩm

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như thế nào?
Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như thế nào?

Hotl ine: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo