Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Chia sẻ

Thủ tục Giải thể chi nhánh công ty cổ phần là việc làm khi mà doanh nghiệp nhận thấy chi nhánh hoạt động không hiệu quả.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ giải thể chi nhánh

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Quyết định giải thể chi nhánh của hội đồng quản trị

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng BHXH.

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Con dấu của chi nhánh.

Trình tự thực hiện giải thể chi nhánh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử hoặc trực tiếp cho Sở kế hoạch đầu tư

Bước 1: thông qua quyết định giải thể chi nhánh

Quyết định giải thể chi nhánh phải có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng các khoản nợ của doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên chữ ký của người đại diện pháp luật

Bước 2: tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp cho Sở kế hoạch đầu tư

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng ký quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia.

Lưu ý về thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể chi nhánh

 • Các khoản nợ lượng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động.
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho các cổ đông.

Bước 4: Cập nhật tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 5: làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn giải thể tới cơ quan thuế để xin quyết toán thuế

 • Gửi công văn xin giải thể lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Gửi công văn xin quyết toán thuế.
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)
 • Sau khi có xác nhận không nợ thuế của chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thị cơ quan thuế hoặc cục thuế ra quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bước 6: nộp hồ sơ giải thể lên Sở kế hoạch đầu tư

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học

Tạm ngừng hoạt động công ty

Tạm ngừng kinh doanh tại TPHCM

Cần tạm ngừng kinh doanh tại TPHCM

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Vốn pháp định và quy định pháp luật về vốn pháp định

Tăng vốn điều lệ công ty

Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Quy định về người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Dịch vụ thành lập công ty

Thành lập công ty nhanh chỉ 1 ngày

Thành lập công ty giá rẻ

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

0868458111