Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Rate this post

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

 Việc giải thể văn phòng đại diện nước ngoài không đơn giản là việc chấm dứt hoạt động một văn phòng đại diện, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp từ việc xử lý hợp đồng thuê mặt bằng đến việc thanh lý tài sản và giải quyết các nghĩa vụ pháp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về các thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài và quy trình pháp lý liên quan đến việc giải thể văn phòng đại diện. Từ việc xác định lý do giải thể đến việc thông báo đến các cơ quan chức năng và xử lý các vấn đề tài chính, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách thức hoàn thành quy trình này một cách mạch lạc và hiệu quả.

Căn cứ pháp lý

Luật Thương mại 2005;

Nghị định  07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Các trường hợp giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Căn cứ Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh như sau:

Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định tại Điều 44 Nghị định 07/2016.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 07/2016.

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ giải thể cũng là một nội dung quan trọng khi tìm hiểu về Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài.

Điều 36 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này;

Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định này) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này);

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trình tự, thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Bước 1: Ra quyết định chấm dứt hoạt động và thanh toán nghĩa vụ với người lao động

Công ty nước ngoài ra quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với các lý do hợp lệ như: Không còn nhu cầu hoạt động; Không thể gia hạn giấy phép. Thông báo với người lao động và giải quyết chế độ lao động với nhân viên văn phòng (trả lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, đối với lao động người nước ngoài thì tiến hành trả lại giấy phép lao động cho Sở LĐTBXH)

Bước 2: Xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế văn phòng đại diện bao gồm:

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

Bản sao Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện;

Bản sao Thông báo mã số thuế của văn phòng đại diện.

Cơ quan thuế sẽ quyết toán thuế của văn phòng đại diện đồng thời quyết toán thuế TNCN cho người đứng đầu văn phòng đại diện là người nước ngoài và nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện luôn. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, quyết toán thuế, trường hợp Văn phòng đại diện phát sinh vi phạm sẽ phải nộp đủ số tiền thuế và tiền phạt (nếu có).

Bước 3: Đóng tài khoản ngân hàng của văn phòng đại diện

Sau khi Cơ quan thuế ra văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Văn phòng đại diện, Trưởng văn phòng đại diện liên hệ với ngân hàng nơi mở tài khoản để thực hiện đóng số tài khoản của văn phòng đại diện lại.

Bước 4: Thực hiện trả lại dấu cho Công an

Hồ sơ trả dấu văn phòng đại diện cho công an Phòng QLHC TTXH bao gồm:

Công văn trả dấu của văn phòng đại diện;

Con dấu;

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài;

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

Bản sao Văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế;

Thời gian: 3-5 ngày làm việc

Bước 5: Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trực tiếp tại Sở công thương

Hồ sơ nộp dưới hình thức online hoặc trực tiếp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở công thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, chứ không cấp văn bản xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Lưu ý khi đóng cửa/giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Cơ quan nhà nước không cấp văn bản xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện mà có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Trong quá trình đóng cửa văn phòng đại diện, cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán thuế, trường hợp Văn phòng đại diện phát sinh vi phạm sẽ phải nộp đủ số tiền thuế và tiền phạt nếu có trước khi ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Khi chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện có phải làm thủ tục quyết toán thuế không?

Trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động, văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế và làm thủ tục quyết toán thuế, đồng thời cơ quan thuế sẽ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng văn phòng đại diện và nhân viên.

Nộp hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ở đâu?

Sở Công Thương đối với trường hợp trụ sở Văn phòng đại diện có địa chỉ ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tinh tế và khu công nghệ cao.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Bản quản lý) đối với trường hợp Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện có mất phí không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không mất lệ phí nhà nước.

Thẩm quyền ký hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ?

Thương nhân nước ngoài chịu trách nhiệm ký hồ sơ chấm dứt, có trách nhiệm thực hiện thực hiện hoặc ủy quyền để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Qua việc đào sâu vào tìm hiểu về các quy trình và thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài, chúng ta nhận ra giá trị của việc hiểu biết và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến hành giải thể văn phòng đại diện. Sự hiểu biết và sự tỉ mỉ trong quản lý thủ tục không chỉ giúp cho quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ mà còn giảm thiểu rủi ro phát sinh và tăng cường sự tin cậy từ phía các bên liên quan.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách hàng vui lòng liên hệ với Gia Minh để được tư vấn cụ thể và kịp thời.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải thể doanh nghiệp là gì? 

Quy định về giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện 

Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện 

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện 

Giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Quá trình giải thể doanh nghiệp mất bao lâu?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh một thành viên

Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu

Quy định về giải thể doanh nghiệp 

Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh 

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo làm văn phòng đại diện 

Thủ tục nhanh chóng giải thể văn phòng đại diện 

Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo