Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Rate this post

GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Khi các thương nhân nước ngoài quyết định giải thể văn phòng đại diện tại một quốc gia, điều này thường phản ánh một số yếu tố kinh doanh quan trọng đang diễn ra. Việc này không chỉ là một quyết định đơn thuần về mặt kinh doanh, mà còn thể hiện sự thích nghi của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh đang thay đổi liên tục. Việc giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cũng có thể phản ánh sự cần thiết về việc tối ưu hóa chi phí và tài nguyên của doanh nghiệp. Trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trở thành một ưu tiên hàng đầu.

Cơ sở pháp lý về giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Luật Thương mại năm 2006;

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo Mẫu TB của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài;

Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép về việc không đồng ý cho gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (trong trường hợp không gia hạn giấy phép);

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Văn bản ủy quyền cho người đi làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện.

Trình tự, thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Bước 1: Ra quyết định chấm dứt hoạt động và thanh toán nghĩa vụ với người lao động

Công ty nước ngoài ra quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với các lý do hợp lệ như: Không còn nhu cầu hoạt động; Không thể gia hạn giấy phép. Thông báo với người lao động và giải quyết chế độ lao động với nhân viên văn phòng (trả lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, đối với lao động người nước ngoài thì tiến hành trả lại giấy phép lao động cho Sở LĐTBXH)

Bước 2: Xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế văn phòng đại diện bao gồm:

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

Bản sao Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện;

Bản sao Thông báo mã số thuế của văn phòng đại diện.

Cơ quan thuế sẽ quyết toán thuế của văn phòng đại diện đồng thời quyết toán thuế TNCN cho người đứng đầu văn phòng đại diện là người nước ngoài và nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện luôn. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, quyết toán thuế, trường hợp Văn phòng đại diện phát sinh vi phạm sẽ phải nộp đủ số tiền thuế và tiền phạt (nếu có).

Bước 3: Đóng tài khoản ngân hàng của văn phòng đại diện

Sau khi Cơ quan thuế ra văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Văn phòng đại diện, Trưởng văn phòng đại diện liên hệ với ngân hàng nơi mở tài khoản để thực hiện đóng số tài khoản của văn phòng đại diện lại.

Bước 4: Thực hiện trả lại dấu cho Công an

Hồ sơ trả dấu văn phòng đại diện cho công an Phòng QLHC TTXH bao gồm:

Công văn trả dấu của văn phòng đại diện;

Con dấu;

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài;

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

Bản sao Văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế;

Thời gian: 3-5 ngày làm việc

Bước 5: Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trực tiếp tại Sở công thương

Hồ sơ nộp dưới hình thức online hoặc trực tiếp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở công thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, chứ không cấp văn bản xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Quy định của pháp luật về giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quy định về chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài như sau:

“1. Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

b) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

c) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

d) Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn;

đ) Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này.

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, thương nhân nước ngoài phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến cơ quan cấp Giấy phép, các chủ nợ, người lao động trong Văn phòng đại diện, Chi nhánh, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thông báo này phải nêu rõ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh, phải niêm yết công khai tại trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc ngày quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này, cơ quan cấp Giấy phép phải công bố trên báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thương nhân nước ngoài và Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 23 của Nghị định này, cơ quan cấp Giấy phép phải xóa tên Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong Sổ đăng ký.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên Chi nhánh, Bộ Thương mại có trách nhiệm thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên Văn phòng đại diện, Sở Thương mại có trách nhiệm thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện cho Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.”

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài khi chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Căn cứ Điều 38 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh như sau:

Ngoài việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 Nghị định này, thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động.

Thương nhân nước ngoài có Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện nước ngoài
Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện nước ngoài

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Khi chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện có phải làm thủ tục quyết toán thuế không?

Trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động, văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế và làm thủ tục quyết toán thuế, đồng thời cơ quan thuế sẽ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng văn phòng đại diện và nhân viên.

Nộp hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ở đâu?

Sở Công Thương đối với trường hợp trụ sở Văn phòng đại diện có địa chỉ ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tinh tế và khu công nghệ cao.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Bản quản lý) đối với trường hợp Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện có mất phí không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không mất lệ phí nhà nước.

Thẩm quyền ký hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ?

Thương nhân nước ngoài chịu trách nhiệm ký hồ sơ chấm dứt, có trách nhiệm thực hiện thực hiện hoặc ủy quyền để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tóm lại, quyết định giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thường phản ánh sự thích nghi với môi trường kinh doanh đang thay đổi và nhu cầu điều chỉnh chiến lược để đảm bảo sự cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Hi vọng rằng bài viết trên của Gia Minh có thể trở thành một nguồn tài liệu để quý khách hàng tìm hiểu nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định giải thể văn phòng đại diện của mình. Bất kỳ thắc mắc nào quý khách hàng vui lòng liên hệ với Gia Minh để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải thể doanh nghiệp là gì? 

Quy định về giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện 

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài 

Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện 

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện 

Giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Quá trình giải thể doanh nghiệp mất bao lâu?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh một thành viên

Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu

Quy định về giải thể doanh nghiệp 

Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh 

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo làm văn phòng đại diện 

Thủ tục nhanh chóng giải thể văn phòng đại diện 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo