Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Rate this post

Bạn đang muốn giải thể doanh nghiệp nên cần hiểu rõ trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hóa. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Gia Minh thực hiện một cách uy tín và nhanh chóng tại Thanh Hóa.

Thủ tục giải thể công ty tại Thanh Hóa
Thủ tục giải thể công ty tại Thanh Hóa

Công ty giải thể tại Thanh Hoá khi:

 • Công ty giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Công ty giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
 • Công ty giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM
Giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM

Trách nhiệm khi giải thể công ty tại Thanh Hoá

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể công ty.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty
 • đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Trình tự giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hoá

Việc thành lập công ty thì thủ thục khá đơn giản và thời gian cũng nhanh chóng, tuy nhiên việc giải thể thì không đơn giản như vậy thông thường mất nhiều thời gian và chi phí hơn. Do đó để cho việc giải thể nhanh chóng công ty cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể
Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;
Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan;
Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng
Đăng ký kinh doanh bản gốc;
Đăng ký mẫu dấu bản gốc;
Dấu pháp nhân;
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;
Hồ sơ giải thể nộp tại phòng đăng ký kinh doanh (Sẽ được hướng dẫn dưới đây)

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nơi đặt văn phòng chi nhánh, địa điểm

Thông qua quyết định và niêm yết giải thể tại trụ sở. Doanh nghiệp gửi quyết định đó cho người lao động, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM

Tham khảo thêm

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh trọn gói đúng luật

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể

Bước 2: Thông báo giải thể công ty tại Thanh Hoá

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh.

Đăng ký thông báo công khai trên báo 3 số liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp

Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản, thanh lý các khoản nợ

Bước 4: Đóng tài khoản ngân hàng

Bước 5: Đóng cửa mã số thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc mình hoặc ủy quyền cho người khác hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Bước 7: Thông báo kết quả giải thể và trả giấy phép kinh doanh

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sau khi nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì sở sẽ ra quyết định chấm dứt mẫu dấu.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM
Thủ tục giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hoá

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp theo mẫu phụ lục II-24
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền

Tham khảo thêm:

Tạm ngừng kinh doanh không thông báo bị xử phạt bao nhiêu?

Quy trình tạm ngừng kinh doanh theo quy định pháp luật

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty

Hồ sơ quyết toán chấm dứt hiệu lực mã số thể:

 • Công văn xin quyết toán thuế và đóng cửa mã số thuế
 • Quyết định giải thể
 • Các tờ khai và báo cáo tài chính theo quy định

Sau khi có công văn chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

 • Thông báo giải thể
 • Quyết định giải thể
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả khoản nợ thuế và BHXH.
 • Danh sách người lao động hiện tại
 • Biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chi phí giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Chi phí giải thể công ty tại Thanh Hóa
Chi phí giải thể công ty tại Thanh Hóa

Chi phí giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hoá hết bao nhiêu?

Chi phí giải thể tuỳ từng hồ sơ công ty, có thể chia ra các trường hợp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): từ 3.000.000 đồng (chi phí này đã bao gồm: đăng bố cáo giải thể, lập hồ sơ giải thể, lập quyết toán giải thể, giải trình với cơ quan thuế, khoá mã số thuế, trả giấy phép kinh doanh, trả dấu)
Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh: sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.

Các hoạt động cấm sau khi giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hoá

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý công ty thực hiện các hoạt động sau đây:

Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
Cất giấu, tẩu tán tài sản công ty
Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của công ty
Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể công ty + Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản công ty
Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.

Tham khảo thêm:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp phải làm thủ tục gì ?

6 điều cần lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh năm 2022

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM
Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM

Các quyền lợi khi bạn sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Gia Minh

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Gia Minh, bạn sẽ tối ưu chi phí và thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp giữa cơ quan thuế và Sở KH&ĐT, cụ thể Gia Minh sẽ thay bạn hoàn thành các việc dưới đây:

 • Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể;
 • Soạn quyết định giải thể công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;
 • Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…)
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT
 • Thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;
 • Thực hiện thủ tục khóa mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;
 • Làm thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;
 • Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
 • Bàn giao kết quả cuối cùng về giải thể công ty tận nơi.

Các câu hỏi thường gặp về giải thể công ty tại Thanh Hoá

Muốn giải thể công ty cần những thủ tục gì?

Các bước giải thể doanh nghiệp khá phức tạp, bạn phải thực hiện đồng thời thủ tục pháp lý trực tiếp với cơ quan thuế, Sở KH&ĐT, cơ quan công an và 1 số cơ quan nhà nước khác (nếu cần). Sau đó, bạn phải tiến hành công bố online tại Cổng thông tin quốc gia.

Tùy vào việc doanh nghiệp đã phát sinh hay chưa phát sinh doanh thu mà thủ tục, hồ sơ giải thể công ty sẽ có vài điểm khác nhau, bạn tham khảo chi tiết qua 2 bài viết sau:

Quy trình giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn;

Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty đã phát sinh doanh thu, hóa đơn.

Có thể tra cứu doanh nghiệp giải thể không?

Bạn có thể tra cứu doanh nghiệp giải thể tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp giải thể sẽ hiển thị tình trạng “đã giải thể”.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở đâu?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ nộp tại 2 cơ quan: cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp và Sở KH&ĐT.

Không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp có được không?

Đối với trường hợp giải thể bắt buộc, nếu không thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm hành chính (nếu không có dấu hiệu trốn thuế) hoặc bị xử lý hình sự (nếu có dấu hiệu trốn thuế).

Gia Minh sẽ thay mặt khách hàng hoàn thiện toàn bộ Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hoá một cách nhanh chóng nhất.

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận tại Cần Thơ

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận tại Hà Nội

Giải thể công ty TNHH

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

Tạm ngừng hoạt động công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại TPHCM

Thành lập công ty nhanh chỉ 1 ngày

Thành lập công ty giá rẻ

tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Cần giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hóa
Cần giải thể doanh nghiệp tại Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Số nhà 19/483 Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo