THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI LAI CHÂU CHUYÊN NGHIỆP NHANH

Rate this post

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI LAI CHÂU CHUYÊN NGHIỆP NHANH

Khi doanh nghiệp hình thành và phát triển bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn nó trường tồn và phát triển; nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được như vậy có thành lập thì cũng sẽ có lúc giải thể. Vậy Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu chuyên nghiệp nhanh do Gia Minh trình bày dưới đây nhằm giải thích cho các bạn hiểu rõ quy định pháp luật Việt Nam đối với các doanh nghiệp muốn giải thể. Để hiểu rõ hơn quy định của nhà nước thì bạn đọc hết bài viết dưới đây nhé.

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu
Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu

Lý do giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, lý do giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Lý do tự nguyện:

Doanh nghiệp tự nguyện giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên hoặc cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty.

Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp giải thể theo quy định của Điều lệ công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bị giải thể theo quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.

Lý do bắt buộc:

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

Theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

Doanh nghiệp không còn đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không hoạt động liên tục trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có thay đổi.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước khác trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế hoặc thời hạn nộp khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp giải thể trong trường hợp phá sản.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Việc giải thể doanh nghiệp không tuân thủ các điều kiện trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dưới đây là một số lưu ý về điều kiện giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác: Đây là điều kiện quan trọng nhất để giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác cho các chủ nợ, đối tác, khách hàng,… trước khi tiến hành giải thể.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan: Doanh nghiệp cần thực hiện đúng các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp.

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Xác nhận thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.

Xác nhận công nợ.

Xác nhận giải thể doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có liên quan: Doanh nghiệp cần thực hiện thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có liên quan, bao gồm:

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao động,…

Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp để đảm bảo giải thể doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của điều 2020 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ĐỌC THÊM:

Hồ sơ thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu và các bước tiến hành

Theo như Quyết định của Chủ DN (nếu là DNTN); Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 TV trở lên); tất cả thành viên hợp danh (nếu Các Bạn là Công ty hợp danh); Đại hội đồng cổ đông (nếu khách hàng làm Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu); chủ sở hữu về công ty về việc giải thể.

– Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của tổ thanh lý tài sản.

Ba số báo liên tiếp về việc giải thể DN đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm những nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD…).

Xác nhận đã hoàn tất những thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế; tại cơ quan quản lý thuế của DN (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).

Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể; (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ).

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên); tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh); Đại hội đồng cổ đông (Nếu Các Bạn làm thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 TV) về việc thông qua quyết định giải thể.

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

Bìa hồ sơ giải thể doanh nghiệp (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ dùng cho mục đích khác).

ĐỌC THÊM:

Quy trình làm thủ tục hồ sơ văn bản giải thể tại công ty Gia Minh

 1. Trước khi tiến hành giải thể, DN bên phải đăng trên 3 số báo liên tiếp với nội dung giải thể.
 2. Tiến hành thủ tục quyết toán thuế đối với chi cục thuế nơi các bạn đặt địa chỉ chủ sở chính.
 3. Tiến hành thanh lý tài sản và khóa mã tài khoản tại ngân hàng (Nếu không mở tài khoản tại ngân hàng thì không phải làm thủ tục này).
 4. Sau khi tiến hành những thủ tục trên xong các bạn làm 1 bộ hồ sơ gồm:

Quyết định của hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc quyết định của chủ sở hữu Công ty (Công ty TNHH 1 TV)

 • Biên bản họp hội đồng thành viên.
 • Thông báo vv giải thể
 • Đăng bố cáo về việc giải thể
 • Thông báo khóa mã số thuế
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Thông báo khóa mã tài khoản (Nếu có mở tài khoản)
 • Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu) (Tất cả giấy tờ trên nộp tại bộ phận 1 cửa thuộc phòng Đăng ký kinh doanh).

Lưu ý khi tiến hành thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu

Quá trình tiến hành giải thể, sẽ có một trong những vấn đề lưu ý quan trọng khi thực hiện, cụ thể như:

 • Cần rà soát lại xem doanh nghiệp mình có đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh hay không.
 • Rà soát lại xem trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình có đăng ký xuất, nhập khẩu hay không.
 • Chú ý khi khi nộp hồ sơ bản cứng lên Sở Kế hoạch – Đầu tư, doanh nghiệp.
 • Dịch vụ giải thể công ty trọn gói của luật Gia Minh.
 • Với các vấn đề liên quan về hồ sơ thủ tục chắc hẳn sẽ khiến nhiều Các Bạn đang khó khăn trong việc muốn làm thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu.

Chi phí giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu

Dịch vụ giải thể công ty tại Lai Châu
Dịch vụ giải thể công ty tại Lai Châu

Những việc phải làm trước khi giải thể doanh nghiệp

Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể về từng công việc cần làm trước khi giải thể doanh nghiệp:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện bằng văn bản và gửi đến các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật. Nội dung của thông báo bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể doanh nghiệp.
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
 • Thời hạn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp được gửi đến các cơ quan nhà nước có liên quan như sau:

 • Gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Gửi đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Gửi đến cơ quan quản lý lao động nơi doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội.

Thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác

Đây là điều kiện quan trọng nhất để giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản

Xử lý sổ sách khi công ty giải thể

Xử lý sổ sách khi công ty giải thể là một công việc quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính pháp lý của việc giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xử lý sổ sách khi giải thể doanh nghiệp để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm toán độc lập và Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về kế toán doanh nghiệp, xử lý sổ sách khi công ty giải thể bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán

Doanh nghiệp cần kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán để đảm bảo tính chính xác, trung thực của sổ sách. Doanh nghiệp cần đối chiếu sổ sách kế toán với các chứng từ kế toán, các tài liệu liên quan để đảm bảo khớp đúng giữa số liệu trên sổ sách với số liệu thực tế.

Bước 2: Lập báo cáo tài chính

Doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính cuối cùng của doanh nghiệp trước khi giải thể. Báo cáo tài chính cuối cùng của doanh nghiệp phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Bước 3: Sửa đổi sổ sách kế toán

Doanh nghiệp cần sửa đổi sổ sách kế toán để phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp trước khi giải thể. Doanh nghiệp cần sửa đổi các thông tin sau trong sổ sách kế toán:

 • Thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thông tin về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả,…
 • Thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Bước 4: Cuối khóa sổ sách kế toán

Doanh nghiệp cần cuối khóa sổ sách kế toán để đảm bảo tính pháp lý của sổ sách. Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau để cuối khóa sổ sách kế toán:

 • Lập biên bản khóa sổ kế toán.
 • Ký và đóng dấu trên sổ sách kế toán.
 • Lưu trữ sổ sách kế toán đúng quy định.

Bước 5: Nộp sổ sách kế toán

Doanh nghiệp cần nộp sổ sách kế toán cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động,… theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số lưu ý về xử lý sổ sách khi công ty giải thể:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện các công việc xử lý sổ sách khi giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính pháp lý của việc giải thể doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần lưu trữ sổ sách kế toán đúng quy định để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp nên ủy quyền cho các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán thực hiện các công việc xử lý sổ sách khi giải thể doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác, trung thực của sổ sách.

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu chuyên nghiệp nhanh cũng không dễ dàng phải không các bạn. Trong quá trình thực hiện nếu bạn không nắm rõ vấn đề thì hãy liên hệ Gia Minh để chúng tôi hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn giải thể công ty tại Lai Châu
Hướng dẫn giải thể công ty tại Lai Châu

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN  

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Lai Châu

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Lai Châu

Giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói đúng luật uy tín 

Giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói đảm bảo tốt nhất 

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Lai Châu

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu uy tín đảm bảo

Giải thể công ty tại Lai Châu dịch vụ giá rẻ trọn gói 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu trọn gói 

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói luật mới nhất

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu dịch vụ uy tín tốt 

Giải thể công ty cổ phần tại Lai Châu trọn gói dịch vụ 

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu chuyên nghiệp nhanh 

Dịch vụ giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói uy tín 

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty doanh nghiệp tại Lai Châu

Dịch vụ giải thể công ty tại Lai Châu uy tín và trọn gói 

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Lai Châu

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Lai Châu 

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Lai Châu

Giải thể công ty cổ phần tại Lai Châu trọn gói đảm bảo tốt

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo