THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Chia sẻ

Thủ tục đăng ký khai sinh áp dụng với bé mới sinh; hoặc trường hợp sinh ra đã lâu nhưng gia đình chưa có điều kiên; hay hiểu rõ quy trình nên không tiến hành đăng ký. Đọc bài viết dưới đây để biết được nơi cấp giấy khai sinh; và quy trình cũng như thủ tục tiến hành.

Cách đăng ký khai sinh cho trẻ
Cách đăng ký khai sinh cho trẻ

 Làm Giấy khai sinh cho con ở đâu?

– Người có trách nhiệm (cha, mẹ; ông hoặc bà hoặc người thân thích khác như:  cá nhân; tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ) sẽ làm Giấy khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; của cha hoặc mẹ (Điều 13 Luật Hộ tịch 2014).

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Theo Điều 11 Luật Cư trú 2020, nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú; nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Luật Cư trú 2020.

– Trường hợp làm Giấy khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài; thì được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú; của cha hoặc mẹ (khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014).

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Trẻ có cha hoặc mẹ là người nước ngoài; người không quốc tịch.

+ Trẻ có cha và mẹ là người nước ngoài; người không quốc tịch nhưng trẻ được sinh ra tại Việt Nam.

– Trường hợp làm Giấy khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam; có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới; còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam; thì được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tiếp giáp; với đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam nơi mẹ hoặc; cha là công dân nước láng giềng thường trú; (điểm d khoản 1 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014; khoản 1 Điều 17 Nghị định 123/2015/NĐ-CP).

– Trường hợp, trẻ là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì; làm Giấy khai sinh tại Cơ quan đại diện; (khoản 3 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014; Điều 2 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP).

Hồ sơ đăng ký khai sinh

Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu

– Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh

– Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ; giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo; quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng; năm sinh của cá nhân; Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

– Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức; người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan; đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền

Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh (giấy tờ tùy thân)

Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh

  • Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
  • Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ; đối chiếu thông tin trong Tờ khai; và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do; người yêu cầu nộp xuất trình.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày; giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm tên của người tiếp nhận.
  •  Hồ sơ đăng ký khai sinh sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ; hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản; trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; công chức tư pháp.
  •  hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết; công chức tư pháp
  • hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi cư trú trước đây của người yêu cầu đăng ký lại; khai sinh để kiểm tra, xác minh về việc đăng ký khai sinh và việc lưu giữ sổ hộ tịch.
    Trong thời hạn 05 ngày làm việc,

Lưu ý

Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cư trú trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc người yêu cầu đã được đăng ký khai sinh hay chưa được đăng ký khai sinh; việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh; nếu thấy hồ sơ đăng ký khai sinh là đầy đủ; chính xác, đúng quy định pháp luật; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc; hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ; không được yêu cầu xuất trình bản chính;

Lưu ý:

Nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra; đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp; xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó; không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch; người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình; đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình; không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó.

+ Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình; hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ. Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng; đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch; không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch. Nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

chi phí đăng ký khai sinh cho trẻ
chi phí đăng ký khai sinh cho trẻ

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con do Gia Minh trình bày trên đây. Mong rằng đem đến lợi ích cho khách hnagf đăng ký dịch vụ. Nếu trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc. Hãy liên hệ với Gia Minh để được tư vấn cụ thể hơn.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trích lục khai sinh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh

Thủ tục xin làm lại giấy khai sinh như thế nào? 

Đăng ký khai sinh cho trẻ em do mang thai hộ

Hướng dẫn thủ tục trích lục khai sinh 2023 nhanh chóng nhất

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Cập nhật mới nhất thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ
Cập nhật mới nhất thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

 

error: Bản quyền thuộc Công ty kế toán - kiểm toán Gia Minh.
0868458111