Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu

Chia sẻ

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu do Gia Minh thực hiện gồm các dịch vụ như: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh….

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu

Các trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh

1.Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp là nhu cầu phổ biến và cần thiết cho khách hàng muốn phát triển ngành nghề, thương hiệu mới. Khi thực hiện thay đổi tên doanh nghiệp thì bạn cũng cần thay đổi mẫu dấu.

Hồ sơ thay đổi tên công ty gồm có:

–   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tên doanh nghiệp

–  Biên bản đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của

công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH

– CMND công chứng

–  Giấy ủy quyền

Đọc thêm: Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

2.Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi tên công ty gồm có:

–   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: trụ sở công ty

–  Biên bản đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH đối với việc thay đổi trụ sở.

– CMND công chứng

–  Giấy ủy quyền

Đọc thêm: Địa chỉ công ty – các quy định về địa chỉ trụ sở chính

3.Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm có:

–   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi ngành nghề

–  Biên bản đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH đối với việc thay đổi ngành nghề.

– CMND công chứng

–  Giấy ủy quyền

Đọc thêm:Quy định chung về ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

4.Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ công ty tại Vũng Tàu hay các tỉnh thành khác thì cần Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp như sau:

–   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ

–  Biên bản đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của

công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH đối với việc thay đổi vốn điều lệ.

– CMND công chứng

–  Giấy ủy quyền

Đọc thêm: Vốn pháp định và quy định pháp luật về vốn pháp định

5.Thay đổi người đại diện pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật gồm có:

–   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ

–  Biên bản đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên / của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH đối với việc thay đổi vốn điều lệ.

– CMND công chứng

–  Giấy ủy quyền

Đọc thêm: Quy định về người đại diện pháp luật

Trên đây là toàn bộ nội dung các vấn đề thường thay đổi giấy phép của doanh nghiệp

Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu

Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu
Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu do Gia Minh thực hiện cam kết thành công 100% cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Chi phí thành lập công ty tại Vũng Tàu

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ Vũng Tàu

Đăng ký mã vạch tại Vũng Tàu

Đăng ký thành lập công ty tại Vũng Tàu

Xin giấy chứng chỉ năng lực xây dựng tại Vũng Tàu

Xin giấy phép lao động tại Vũng Tàu

Xin giấy phép mở nhà thuốc tại Vũng Tàu

Xin giấy phép mở phòng khám tư nhân tại Vũng Tàu

Xin giấy phép phòng khám tại Vũng Tàu

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Vũng Tàu

Thành lập công ty ở Vũng Tàu

Thành lập công ty tại Vũng Tàu

Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu

Thành lập công ty TNHH tại Vũng Tàu

Thành lập địa điểm kinh doanh tại Vũng Tàu

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Vũng Tàu

Muốn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu
Muốn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Số 1386/11/1 đường 30/4, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

0868458111