Thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Rate this post

Thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp do Gia Minh cung cấp Người đại điện theo pháp luật cũng có những quy định riêng. Vậy nên họ sẽ có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN
Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là một cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền để đại diện cho một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp khác trong các vấn đề pháp lý, kinh doanh và tài chính. Các người đại diện pháp lý có thể được chỉ định để đại diện cho các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các cá nhân và các gia đình trong các vấn đề như thừa kế, kế hoạch tài chính và di chúc.

Người đại diện pháp lý có trách nhiệm đại diện cho khách hàng của họ trong các vấn đề pháp lý và kinh doanh và phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động của họ. Họ có thể được cấp phép và được quy định bởi các cơ quan chức năng như các cơ quan luật pháp và quản lý địa phương.

Khái niệm người đại diện theo pháp luật của công ty?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là một cá nhân hoặc một tổ chức được chỉ định hoặc ủy quyền để đại diện cho công ty trong các vấn đề pháp lý và kinh doanh. Trong một số quốc gia, người đại diện pháp lý của công ty được gọi là giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị.

Người đại diện pháp lý của công ty có trách nhiệm đại diện cho công ty trước pháp luật và xử lý các vấn đề pháp lý và kinh doanh của công ty. Ví dụ, người đại diện pháp lý của công ty có quyền ký kết các hợp đồng, đại diện cho công ty trong các cuộc họp, thương lượng và ký kết các giao dịch kinh doanh, quản lý và giám sát hoạt động của công ty.

Để được định danh là người đại diện pháp luật của một công ty, cá nhân hoặc tổ chức đó cần phải được cấp phép hoặc ủy quyền bởi công ty đó, và phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc đại diện cho công ty.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm đại diện cho doanh nghiệp trước pháp luật và xử lý các vấn đề pháp lý và kinh doanh của doanh nghiệp. Trách nhiệm của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:

Tuân thủ các quy định và luật pháp: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các quy định về thuế, lao động, môi trường và an toàn thực phẩm.

Quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo rằng các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các quy định và luật pháp, và đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Ký kết các hợp đồng và đại diện cho doanh nghiệp trong các cuộc họp: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có quyền ký kết các hợp đồng và đại diện cho doanh nghiệp trong các cuộc họp, thương lượng và ký kết các giao dịch kinh doanh.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Bảo vệ quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo rằng các quyền và lợi ích của doanh nghiệp được bảo vệ và đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp vi phạm các quy định và luật pháp, họ có thể chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự và có thể bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luật Gia Minh thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Kèm theo Thông báo. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ còn có một trong các tài liệu sau:
  • Nghị quyết. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Nghị quyết. Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật. Hoặc Nghị quyết. Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.
Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật
Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

Các bước để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ nêu trên hoặc thông qua dịch vụ của Luật Gia Minh để được hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

Công ty nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp. Hoặc qua hình thức điện tử hoặc dịch vụ bưu chính tùy thuộc vào từng nơi đăng ký doanh nghiệp. Đa số các tỉnh/ thành phố hiện nay đã triển khai nhận hồ sơ thay đổi qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp lệ phí khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Thời gian. Chi phí để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Thời gian cơ quan đăng ký doanh nghiệp xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công ty nộp lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp 100.000 VNĐ.

Điều kiện để thay đổi người đại diện pháp luật

Để thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, cần tuân thủ các quy định pháp lý được quy định trong luật doanh nghiệp và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp hoạt động.

Thông thường, để thay đổi người đại diện pháp luật, doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

Thực hiện các quy định của bộ phận quản lý doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của bộ phận quản lý doanh nghiệp trong việc thay đổi người đại diện pháp luật, bao gồm việc xác định trách nhiệm của người đại diện mới và cập nhật thông tin về người đại diện mới cho cơ quan chức năng.

Có quyết định của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của doanh nghiệp cần phải thông qua một quyết định về việc thay đổi người đại diện pháp luật. Quyết định này phải được thực hiện theo các quy định pháp lý của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp hoạt động.

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật: Sau khi thực hiện được các thủ tục và điều kiện trên, doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật tại cơ quan quản lý doanh nghiệp. Việc đăng ký này cần được thực hiện đầy đủ và chính xác, đảm bảo thông tin được cập nhật đúng mức và theo đúng quy định pháp lý.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể gây ra những tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy, việc thực hiện phải được thực hiện cẩn thận và theo đúng quy định pháp lý.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 

Để thay đổi người đại diện pháp luật cho một công ty TNHH, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau đây:

Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty TNHH cần thông qua quyết định thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty.

Lập biên bản họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, trong đó ghi rõ nội dung quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và thông tin chi tiết về người đại diện mới.

Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến người đại diện mới, bao gồm: giấy đề nghị thay đổi người đại diện pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế và các tài liệu khác liên quan đến người đại diện mới.

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật với cơ quan quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan quản lý doanh nghiệp và cơ quan thuế, bao gồm: đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thuế và các tài liệu khác liên quan.

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật. Thông tin này cần được đăng tải trên báo chí và website của công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thay đổi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, doanh nghiệp cần nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cùng với giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty TNHH, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo thủ tục được thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Để thay đổi người đại diện pháp luật cho một công ty cổ phần, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau đây:

Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần cần thông qua quyết định thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty.

Lập biên bản họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, trong đó ghi rõ nội dung quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và thông tin chi tiết về người đại diện mới.

Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến người đại diện mới, bao gồm: giấy đề nghị thay đổi người đại diện pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế và các tài liệu khác liên quan đến người đại diện mới.

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật với cơ quan quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan quản lý doanh nghiệp và cơ quan thuế, bao gồm: đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thuế và các tài liệu khác liên quan.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến chứng thực, công bố thông tin và lưu trữ tài liệu. Cụ thể, doanh nghiệp cần lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình thay đổi người đại diện pháp luật, như biên bản họp, giấy đề nghị thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thuế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, doanh nghiệp cần nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cùng với giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty cổ phần, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo thủ tục được thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty hợp danh

Để thay đổi người đại diện pháp luật cho một công ty hợp danh, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau đây:

Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng thành viên của công ty hợp danh cần thông qua quyết định thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty.

Lập biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng thành viên, trong đó ghi rõ nội dung quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và thông tin chi tiết về người đại diện mới.

Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến người đại diện mới, bao gồm: giấy đề nghị thay đổi người đại diện pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế và các tài liệu khác liên quan đến người đại diện mới.

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật với cơ quan quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan quản lý doanh nghiệp và cơ quan thuế, bao gồm: đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thuế và các tài liệu khác liên quan.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến chứng thực, công bố thông tin và lưu trữ tài liệu. Cụ thể, doanh nghiệp cần lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình thay đổi người đại diện pháp luật, như biên bản họp, giấy đề nghị thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thuế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, doanh nghiệp cần nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cùng với giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty hợp danh, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo thủ tục được thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp tư nhân  

Để thay đổi người đại diện pháp luật cho một doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Lập đơn đề nghị thay đổi người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp tư nhân, kèm theo giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện mới.

Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến người đại diện mới, bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, giấy đăng ký thuế và các tài liệu khác liên quan đến người đại diện mới.

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật với cơ quan quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan quản lý doanh nghiệp và cơ quan thuế, bao gồm: đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp và đăng ký thay đổi thuế.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến chứng thực, công bố thông tin và lưu trữ tài liệu. Cụ thể, doanh nghiệp cần lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình thay đổi người đại diện pháp luật, như đơn đề nghị thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thuế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, doanh nghiệp cần nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cùng với giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo thủ tục được thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn.

Các bước để thay đổi người đại diện pháp luật
Các bước để thay đổi người đại diện pháp luật

Dịch vụ của Công ty Luật Gia Minh về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Tư vấn. Kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty.
 • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty. Loại hình công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho công ty.
 • Đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng.
 • Đại diện Qúy khách hàng thực hiện công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quôc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như: cách thức thông báo cho khách hàng. Đối tác. Ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có ghi nhận thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ

Một số lưu ý về thay đổi người đại diện theo pháp luật

Lưu ý về Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Lưu ý về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty

Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty được làm giám đốc/ Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác (trừ doanh nghiệp nhà nước và công ty đại chúng).

Công ty có thể lựa chọn các chức danh cho người đại diện theo pháp luật như sau:

 • Giám đốc công ty.
 • Tổng Giám đốc công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.
Một số lưu ý để thay đổi người đại diện pháp luật
Một số lưu ý để thay đổi người đại diện pháp luật

Lưu ý về số lượng người đại diện theo pháp luật của một công ty

– Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần và công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
– Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng. Chức danh quản lý và quyền. Nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu trên đăng ký doanh nghiệp chưa có thông tin số điện thoại hoặc chưa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc chưa phân mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân doanh nghiệp cần thực hiện. Bổ sung để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với loại hình công ty tương ứng.
 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu.

Một số lưu ý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Công ty cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng.
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh. Văn phòng đại diện. Địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi.
 • Thông báo với bạn hàng. Đối tác. Cơ quan bảo hiểm. Các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với công ty có giấy phép kinh doanh như giấy phép kinh doanh lữ hành. Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng cháy chữa cháy. An ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đại diện trên các giấy phép này.
 • Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng. Nộp thuế thu nhập (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

Chi phí thay đổi người đại diện pháp luật

Chi phí dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật
Chi phí dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật

Khi đáp ứng đủ điều kiện, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở; ra quyết định tiến hành thay đổi người đại diện pháp luật.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp do Gia Minh trình bày trong bài viết trên, nếu các bạn còn điều gì vướng mắc thì hãy liên hệ với Gia Minh chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ các bạn nhé.

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật
Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép đầu tư

Bổ sung thêm ngành nghề bán lẻ nước mắm

Bổ sung thêm ngành nghề dịch vụ khắc dấu

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cơ khí

Thủ tục bổ sung ngành nghề bán buôn kim loại

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thịt bò

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải

Bổ sung ngành nghề cho hộ kinh doanh như thế nào?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hàng may mặc.

Hồ sơ thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Bổ sung thêm ngành nghề bán buôn nước mắm

Các trường hợp thu hồi giấy đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật nhanh

Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bổ sung ngành cho thuê xe vào đăng ký kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh dược phẩm

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất gạo.

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì tránh bị phạt thuế

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đồ uống

Thủ tục bổ sung ngành nghề thực phẩm tươi sống

Bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn hạt điều

Bổ sung ngành nghề kinh doanh mặt hàng tiêu dùng.

Bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh hàng may mặc giày dép

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật
Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo