THÀNH LẬP CÔNG TY CON CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI LAI CHÂU

Rate this post

THÀNH LẬP CÔNG TY CON CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI LAI CHÂU

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Việc Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu không dễ dàng khi thành lập tại Việt Nam. Để Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài một cách hợp pháp; nhà đầu tư cần nắm rõ những quy định pháp lý để có thể kinh doanh; buôn bán được ở Việt Nam. Đọc bài viết dưới đây của Gia Minh để hiểu rõ hơn quy định của nhà nước nhé.

Quy trình thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu
Quy trình thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu

Căn cứ pháp lý

 • Cam kết WTO;
 • Các Hiệp định thương mại tự do có liên quan;
 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Luật doanh nghiệp năm 2020;

Công ty mẹ, công ty con

Trước hết ta phải hiểu công ty mẹ, công ty con là như nào? Khác với chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, công ty mẹ – công ty con là hai thực thể độc lập với nhau, có tư cách pháp nhân riêng. 

Tuy nhiên, công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định đối với công ty con (phần vốn góp của công ty mẹ trong công ty con); Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con; Công ty mẹ có quyền chi phối các quyết định của công ty con bằng nhiều hình thức.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 thì Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân và tổ chức nước ngoài, được thành lập công ty tại Việt Nam theo quy định pháp luật, trước khi thành lập công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế, trừ các trường hợp sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tìm hiểu thêm:

Làm Visa cần những giấy tờ gì và tại sao bạn cần có chúng? 

Nộp hồ sơ xin visa Brazil ở đâu? Chi phí bao nhiêu? 

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Nộp đơn xin visa nam phi ở đâu? Thời gian bao nhiêu ngày có visa? 

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Để thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì sau khi xin được giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp cần phải soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, gồm:

Giấy phép đầu tư

Giấy đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty có yếu tố nước ngoài.

Điều lệ công ty có yếu tố nước ngoài.

Danh sách các cổ đông hoặc thành viên của công ty

Nếu là cá nhân thì cần chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân (bản sao).

Nếu là tổ chức thì cần thêm giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hay các tài liệu tương đương.

Hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư

Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Gia Minh soạn thảo và nộp hồ sơ thay cho doanh nghiệp.

Hồ sơ giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư

Bảo đảm năng lực tài chính của nhà đầu tư

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

Thuyết minh công nghệ sử dụng: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ công nghệ, các thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ, tình trạng sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy, thiết bị … nếu cần thiết theo quy định

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước thứ hai trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư. đầu tư.

Trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần kê khai thông tin trực tuyến về dự án đầu tư của mình trên Hệ thống thông tin quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản để truy cập Hệ thống thông tin quốc gia và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và cấp mã số dự án.

Tìm hiểu thêm:

Làm Visa cần những giấy tờ gì và tại sao bạn cần có chúng? 

Nộp hồ sơ xin visa Brazil ở đâu? Chi phí bao nhiêu? 

Thủ tục xin visa Hà Lan công tác ngắn hạn 

Bước 3: Xin và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Đó là thủ tục thành lập công ty.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bước tiếp theo của quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là công bố nội dung đăng ký kinh doanh. Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu công ty cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Công ty khắc dấu doanh nghiệp theo đúng quy định. Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu, dịch vụ kế toán:

Các bước mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu yêu cầu kế toán có kinh nghiệm thực hiện các công việc phức tạp trên. Nếu doanh nghiệp của bạn chưa có nhân sự thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục trên, hãy liên hệ với Dịch vụ kế toán tại Luật Hùng Phát để được hỗ trợ kịp thời.

Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu

Chi phí thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu
Chi phí thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu

STT

GÓI DỊCH VỤ

PHÍ DỊCH VỤ

(VNĐ)

GHI CHÚ

1

THÀNH LẬP CÔNG TY 1TV

1.500.000

Giá trên đã bao gồm:

Giấy phép kinh doanh, dấu doanh nghiệp, phí nhà nước

2

THÀNH LẬP CÔNG TY 1TV

4.500.000

 

 

Giá trên đã bao gồm:

Giấy phép kinh doanh, dấu doanh nghiệp, phí nhà nước

– Chữ ký số VIN RA 3 năm

– 300 hóa đơn điện tử Misa

– Thủ tục ban đầu với thuế

– Hỗ trợ làm tài khoản doanh nghiệp

(áp dụng cho công ty nào muốn theo dõi hàng tồn kho)

3

THÀNH LẬP CÔNG TY 1TV

6.000.000

Giá trên đã bao gồm:

Giấy phép kinh doanh, dấu doanh nghiệp, phí nhà nước

– Chữ ký số VIN RA 3 năm

– 300 hóa đơn điện tử Misa

– Thủ tục ban đầu với thuế

– Hỗ trợ làm tài khoản doanh nghiệp

(áp dụng cho công ty nào muốn theo dõi hàng tồn kho)

Những điều cần lưu ý khì thành lập công ty con ở nước ngoài

Thực tế thì thủ tục thành lập công ty con ở nước ngoài sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

Tuy nhiên, có một số lưu ý bạn không thể bỏ qua khi muốn mở công ty con tại nước ngoài như sau:

– Để có thể thành lập công ty con ở ngước ngoài, trước tiên các doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ liên quan để xin Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp phép đầu tư ra nước ngoài. Hay nói cách khác là hoàn tất thủ tục ở Việt Nam trước, sau đó mới có thể thực hiện ở nước ngoài. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị được cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp con ở nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam.
 • Tài liệu chứng minh năng lực, khả năng, điều kiện tài chính của công ty Việt Nam, cụ thể như báo cáo tài chính trong ít nhất 2 năm gần nhất hay tài sản ở trong ngân hàng của công ty…
 • Hồ sơ pháp lý liên quan của công ty Việt Nam
 • Tài liệu hay giấy xác minh việc doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo Luật doanh nghiệp như nghĩa vụ về thuế, giấy tờ báo cáo…

Doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và đầu tư để xin giấy phép thành lập công ty con ở nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày từ khi nhận được bản hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ xác minh và cấp cho doanh nghiệp Việt Nam một giấy chứng nhận đăng ký mở công ty con ở nước ngoài.

– Doanh nghiệp Việt Nam khi đã được cấp giấy phép thành lập công ty ở nước ngoài thì cần đảm bảo thực hiện đầy đủ những thủ tục liên quan tại Ngân hàng trước khi chuyển tiền ra nước ngoài.

– Hơn nữa, khi doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy phép thành lập công ty con ở nước ngoài phải báo với Bộ Kế hoạch và đầu tư về vấn đề đã thành lập công ty con hay chưa trong vòng 2 tháng. Nếu trong thời gian đó không báo báo rõ việc này thì Bộ Kế hoạch và đầu tư có quyền thu hồi và hủy bỏ giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp Việt Nam.

– Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ những quy định chung của quốc gia mà doanh nghiệp dự định đăng ký mở chi nhánh hay công ty con. Phải đảm bảo đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề và ngành nghề đó phải được quốc gia đó cho phép kinh doanh.

– Doanh nghiệp Việt Nam phải là doanh nghiệp có thời gia đăng ký hoạt động kinh doanh hợp pháp tối thiểu là 5 năm tại Việt Nam mới có thể mở công ty con ở nước ngoài.

– Hơn nữa, doanh nghiệp tại Việt Nam cần đảm bảo các điều kiện tài chính đầy đủ, chứng minh được nguồn vốn khi đăng ký thành lập công ty con ở nước ngoài.

Tìm hiểu thêm:

visa du lịch lào Thủ tục xin visa Đài Loan 

Thủ tục xin visa hong kong thương mại 

làm visa đi đức thăm người

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Luật Gia Minh

Giai đoạn 1: Miễn phí tư vấn khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 1. a) Tra cứu các lĩnh vực đầu tư, các ngành nghề kinh doanh đang được ưu đãi đầu tư, lĩnh vực bị hạn chế đầu tư;
 2. b) Tra cứu những địa điểm đầu tư đang được ưu đãi, các khoản thuế được miễn giảm;
 3. c) Tư vấn về mức vốn cần đầu tư tối thiểu cho từng lĩnh vực;
 4. d) Tư vấn về các quyền, nghĩa vụ đối với người đại diện pháp luật;
 5. e) Hỗ trợ Nhà đầu tư tìm kiếm nhà xưởng, văn phòng làm việc;
 6. f) Các lĩnh vực khác nếu Nhà đầu tư có nhu cầu.

Giai đoạn 2: Thiết lập hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (Bắt đầu tính phí)

 1. a) Chuẩn bị Hợp đồng, ký kết dịch vụ;
 2. b) Soạn thảo tất cả các tài liệu liên quan;
 3. c) Thay mặt khách hàng thực hiện mọi thủ tục với cơ quan cấp phép;
 4. d) Bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu;
 5. e) Xuất hóa đơn dịch vụ.

Tại Giai đoạn 2 này, Luật Gia Minh sẽ thay mặt khách hàng hoàn tất mọi thủ tục với các cơ quan cấp phép theo đúng quy định. Về kết quả mà Nhà đầu tư nhận được sẽ được tư vấn ngay từ ban đầu, và được ghi rõ trong Hợp đồng dịch vụ.

Mọi chi phí Nhà đầu tư thanh toán đều có Hóa đơn giá trị gia tăng minh bạch, rõ ràng.

Giai đoạn 3: Tư vấn và Đồng hành cùng doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục, nghĩa vụ về thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài;

Cung cấp các dịch vụ kế toán;

Theo dõi và hỗ trợ Nhà đầu tư góp vốn đúng thời hạn;

Thông báo, cập nhật các Văn bản pháp luật thường xuyên;

Giai đoạn 4: tư vấn các thủ tục sau khi thành lập

Tư vấn các thủ tục về Lao động, tiền lương;

Tư vấn các thủ tục, chuyển lợi nhuận sau khi doanh nghiệp có lợi nhuận;

Hỗ trợ dịch vụ xin Giấy phép lao động (Work permit) cho người nước ngoài;

Hỗ trợ Nhà đầu tư xin Visa, thẻ tạm trú dài hạn ở Việt Nam;

Hỗ trợ các thủ tục, giấy tờ khác nếu Nhà đầu tư có nhu cầu.

Vậy Cách thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào thì bạn đã nắm rõ rồi phải không. Nếu trong quá trình thực hiện Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu gặp khó khăn. Hãy liên hệ với Gia Minh để được hỗ trợ kịp thời nhé.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần chủ đầu tư nên biết 

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân chủ đầu tư nên biết 

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài 

Thành lập công ty kiến trúc có vốn đầu tư nước ngoài 

Thành lập công ty du lịch lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài 

Thủ tục lập công ty vận tải đường bộ có vốn đầu tư nước ngoài 

Thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hướng dẫn thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu
Hướng dẫn thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Lai Châu

Hotline: 0939 45 65 69 – 0868 458 111 

Zalo: 085 3388 126 

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com  

Địa chỉ: Số nhà 010, đường 30/4, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo