Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ

Luật Giáo dục 2019;
Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục;
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP;
Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Quyết định thành lập trung tâm trực thuộc công ty
Quyết định thành lập trung tâm trực thuộc công ty

Trung tâm ngoại ngữ là gì?

Theo Điều 2 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cũng tại quy định này, trung tâm ngoại ngữ, tin học được phân thành các loại sau:

  • Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.
  • Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.
  • Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay để mở trung tâm ngoại ngữ thì bạn cần thành lập công ty; rồi mới tiến hành xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ. Vậy thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ bạn cần thực hiện các bước như sau:

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì được quy định trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh như sau:

” Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 Điều lệ công ty.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.”

Thành phần hồ sơ Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP) quy định thành phần hồ sơ thành lập trung ngoại ngữ bao gồm:

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung:

Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.

Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm.

Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.

Bảng kê về cơ sở vật chất

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;

Văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm:

Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà;

Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trình tự xin cấp phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ

Sau khi có quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ cần tiến hành xin cấp phép hoạt động giáo dục, trình tự cấp phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục đến Sở Giáo dục và đào tạo

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm ngoại ngữ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 4: Cho phép hoạt động giáo dục

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Mẫu thông báo thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất
Mẫu thông báo thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ mà tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

Ngoài Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ còn thuộc về giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế. Những người này được ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép, cụ thể:

  • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.
  • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường.

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường; quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ mà tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc thành lập trung tâm ngoại ngữ
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc thành lập trung tâm ngoại ngữ

 

Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục sáp nhập chia tách trung tâm ngoại ngữ

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp phép thành lập trường mầm non tư thục

thẩm quyền và điều kiện chung khi thành lập và xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

 

 

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo