Mẫu hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Rate this post

Mẫu hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Khi một hộ kinh doanh quyết định kết thúc hoạt động kinh doanh của mình, việc tạo hồ sơ giải thể là một bước quan trọng. Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh chứa thông tin liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp và đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đã được giải quyết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu hồ sơ giải thể hộ kinh doanh và quy trình cần thiết để hoàn thành nó.

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

I. Căn cứ pháp lý

Các văn bản pháp luật sau đây quy định về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể/giải thể hộ kinh doanh cá thể:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh

II. Thế nào là giải thể hộ kinh doanh (Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh)?

Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh là một trong nhiều hình thức nhằm kết thúc một quá trình kinh doanh không đạt hiệu quả, hoặc việc kinh doanh đạt hiệu quả cao hoặc cũng có thể mô hình hộ kinh doanh lúc này không còn phù hợp với quá trình phát triển.

Chủ hộ kinh doanh cần phải có biện pháp chấm dứt hoạt động (giải thể) của hộ kinh doanh để phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay không đưa ra khái niệm về giải thể hộ kinh doanh mà chỉ có khái niệm chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

III. Nghĩa vụ thuế khi giải thể hộ kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

 • Đồng thời cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục trả giấy phép.
 • Hộ kinh doanh chỉ cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế sau:
 • Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán.
 • Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: mã số thuế bị khóa ở đây là mã số thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên mã số thuế này chỉ khóa trong hoạt động hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân của mình.

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (mẫu đơn xin trả giấy phép kinh doanh)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) của Chi cục Thuế
 • Sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp của hồ sơ; cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; dẫn đến hộ kinh doanh chính thức chấm dứt hoạt động.

IV. Mẫu hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh bao gồm 02 loại giấy tờ chính:

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Nội dung bản thông báo bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn giải thể
 • Họ tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền.

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế được cấp bởi Chi cục Thuế nơi hộ kinh doanh đang đóng thuế. Giấy xác nhận này là căn cứ để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét giải thể hộ kinh doanh.

Đọc thêm:

Hủy giấy phép hộ kinh doanh như thế nào?

V. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể
Hồ sơ thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh được quy định tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Theo đó, thủ tục giải thể hộ kinh doanh bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh bao gồm 02 loại giấy tờ chính:

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Thông báo cho các cơ quan có liên quan về việc giải thể hộ kinh doanh.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho các cơ quan có liên quan

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi thông báo cho các cơ quan có liên quan về việc giải thể hộ kinh doanh, bao gồm:

 • Cơ quan thuế
 • Bảo hiểm xã hội
 • Ngân hàng

Lưu ý khi giải thể hộ kinh doanh

 • Hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) trước khi nộp hồ sơ giải thể.
 • Hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động.

VI. Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh là văn bản do chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền lập để thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Nội dung thông báo bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn giải thể
 • Họ tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền.

Cách điền thông tin vào mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 • Tên hộ kinh doanh: Ghi đầy đủ tên hộ kinh doanh được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Mã số thuế: Ghi mã số thuế của hộ kinh doanh được cấp bởi cơ quan thuế.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Lý do giải thể: Ghi lý do giải thể hộ kinh doanh.
 • Thời hạn giải thể: Ghi thời hạn giải thể hộ kinh doanh.
 • Họ tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền: Ghi họ tên, chữ ký của chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh.

Nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động.

Đọc thêm:

Hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

VII. Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là văn bản do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế để xác nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Mục đích của thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế có các mục đích sau:

 • Là căn cứ để người nộp thuế thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể, phá sản, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…
 • Là căn cứ để người nộp thuế được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ từ nhà nước.

Đối tượng được cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế được cấp cho các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức
 • Hộ kinh doanh
 • Cá nhân

Hồ sơ đề nghị cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Hồ sơ đề nghị cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế bao gồm:

 • Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Mẫu 01/ĐNXN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nộp thuế.
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, bao gồm:
  • Bản sao tờ khai thuế và chứng từ nộp thuế
  • Bản sao quyết định xử lý về thuế, quyết định miễn, giảm thuế
  • Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc người nộp thuế không còn nợ thuế

Cách điền thông tin vào đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

 • Tên người nộp thuế: Ghi đầy đủ tên người nộp thuế được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
 • Mã số thuế: Ghi mã số thuế của người nộp thuế được cấp bởi cơ quan thuế.
 • Địa chỉ trụ sở chính/nơi cư trú: Ghi địa chỉ trụ sở chính/nơi cư trú của người nộp thuế được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
 • Loại hình xác nhận: Ghi loại hình xác nhận mà người nộp thuế yêu cầu, bao gồm:
  • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với tất cả các khoản thuế
  • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với từng loại thuế cụ thể
 • Thời gian xác nhận: Ghi thời gian xác nhận mà người nộp thuế yêu cầu, bao gồm:
  • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tính đến thời điểm hiện tại
  • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tính đến một thời điểm cụ thể
 • Họ tên, chữ ký của người nộp thuế: Ghi họ tên, chữ ký của người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế.

Trình tự cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Xác minh thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
 • Ban hành thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

VIII. Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh

Mẫu thông báo giải thể hộ kinh doanh
Mẫu thông báo giải thể hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh là văn bản do cơ quan thuế ban hành để thông báo cho hộ kinh doanh về việc mã số thuế của hộ kinh doanh đã bị chấm dứt hiệu lực.

Căn cứ pháp lý

 • Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nội dung thông báo

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh
 • Mã số thuế
 • Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Thời điểm chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Cách điền thông tin vào thông báo

 • Tên hộ kinh doanh: Ghi đầy đủ tên hộ kinh doanh được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Mã số thuế: Ghi mã số thuế của hộ kinh doanh được cấp bởi cơ quan thuế.
 • Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Ghi lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh, bao gồm:
  • Hộ kinh doanh đã giải thể.
  • Hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành doanh nghiệp.
  • Hộ kinh doanh đã chuyển nhượng hoặc tặng cho toàn bộ tài sản cho doanh nghiệp hoặc tổ chức khác.
  • Hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động kinh doanh và không còn phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Hộ kinh doanh đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Thời điểm chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Ghi thời điểm mã số thuế của hộ kinh doanh bị chấm dứt hiệu lực.

Nơi nhận thông báo

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh được gửi cho hộ kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh.

IX. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ………………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)……………………………………. Fax (nếu có): ……………………………..

Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ………………………

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày …../…../……..

Download tại đây: Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Mẫu hồ sơ giải thể hộ kinh doanh là một công cụ quan trọng trong quá trình giải thể một doanh nghiệp. Bằng cách tuân thủ quy trình giải thể và sử dụng mẫu hồ sơ giải thể, hộ kinh doanh có thể đảm bảo rằng quá trình diễn ra một cách hiệu quả và theo quy định. Việc này giúp họ tránh được các rủi ro pháp lý và tài chính trong tương lai. Nếu các bạn còn điều gì vướng mắc thì hãy liên hệ với Gia Minh để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nhé.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đóng mã số thuế hộ kinh doanh

Thủ tục thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh trọn gói đúng luật

Hướng dẫn thủ tục hủy đăng ký hộ kinh doanh cá thể

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com 

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo