Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường cần giấy tờ gì

5/5 - (1 bình chọn)

Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường cần giấy tờ gì

Doanh nghiệp sản xuất khi muốn đưa sản phẩm cà phê sầu riêng ra thị trường cần phải xin phép lưu hành. Vậy để Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường cần giấy tờ gì mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để đáp ứng theo quy định pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường 

Quyết định 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 02 năm 2010 về Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Nghị định Số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2018 về Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương.

xin giấy phép lưu hành tự do cfs cho cà phê sầu riêng
xin giấy phép lưu hành tự do cfs cho cà phê sầu riêng

Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường cần giấy tờ gì

Theo Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do như sau:

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các loại văn bản chứng nhận có nội dung tương tự.

Theo Điều 37 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do:

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do trong các trường hợp sau đây:

Pháp luật quy định hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do;

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Theo đề nghị của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo Điều 38 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về Thẩm quyền áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do:

Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do; quy định thẩm quyền và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Theo đó, Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Và áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do trong các trường hợp: 

Pháp luật quy định hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do; 

Theo đề nghị của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cà phê

Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cà phê viết tắt là CFS tên tiếng Anh là Certificate of Free Sale là giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu Cà phê ghi trong CFS để chứng nhận rằng Cà phê đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Khi nào cần xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cà phê

Giấy lưu hành tự do (CFS) là minh chứng đảm bảo chất lượng sản phẩm của nước nước xuất khẩu.

Giấy lưu hành tự do (CFS) là giấy phép quan trọng cần phải có để tiến hành thông quan sản phẩm.

Giấy lưu hành tự do (CFS) là công cụ để nước nhập khẩu kiểm tra mức độ an toàn của sản phẩm.

Giấy lưu hành tự do CFS) là cơ sở xác nhận sản phẩm đó đủ điều kiện lưu hành tại nước nhập khẩu.

Giấy lưu hành tự do (CFS) xác thực tuân thủ nguyên tắc sản xuất tốt, chứng nhận tính xác thực sản phẩm.

Điều kiện cấp chứng nhận lưu hành tự do cà phê

Sản phẩm cà phê sầu riêng sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều kiện Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa nhập khẩu 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 10 Nghị định 69/2018/NĐ-CP:

“1. Ban hành Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS quy định tại Phụ lục V Nghị định này.

Căn cứ yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ và trong phạm vi Danh mục hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều này, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng hóa.

CFS phải có tối thiểu các thông tin sau:

a) Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.

b) Số, ngày cấp CFS.

c) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

d) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

đ) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

e) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.

g) Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.

Bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý quy định cụ thể trường hợp CFS được áp dụng cho nhiều lô hàng.

Trường hợp có yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý, CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trên cơ sở có đi có lại.

Trường hợp có nghi ngờ tính xác thực của CFS hoặc hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với nội dung CFS, cơ quan có thẩm quyền gửi yêu cầu kiểm tra, xác minh tới cơ quan, tổ chức cấp CFS.”

Tại sao phải xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cà phê

CFS là từ viết tắt của Certificate of Free Sale, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Chứng nhận lưu hành tự do.

Theo Khoản 1 Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương 2017 Giấy chứng nhận lưu hành tự do được định nghĩa như sau: “Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.”

Việc xin giấy chứng nhận lưu hành tự do không phải là thủ tục bắt buộc, tuỳ thuộc vào yêu cầu của mỗi quốc gia nhập khẩu mà thương nhân xuất khẩu mới cần phải thực hiện thủ tục này.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS được xem là một công cụ để nước nhập khẩu sản phẩm có thể kiểm tra mức độ chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào nước họ, cũng như tăng độ tin cậy. Vì khi sản phẩm đã được cấp lưu hành tự do thì có nghĩa sản phẩm đó đã thông qua những phương pháp đánh giá kiểm tra của cơ quan chuyên môn tại nước xuất khẩu.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa xuất khẩu

Đây được xem là “công cụ” để nước nhập khẩu kiểm tra được mức độ chất lượng sản phẩm nhập vào, qua đó cũng góp phần tăng độ uy tín của sản phẩm, hàng hóa. Điều này còn minh chứng cho việc sản phẩm, hàng hóa đã được thông qua những phương pháp kiểm tra, đánh giá chuyên môn một cách kỹ lưỡng của cơ quan có thẩm quyền và được phép sản xuất, buôn bán đến tay người tiêu dùng tại nước xuất khẩu.

Ngược lại, đối với thương nhân xuất khẩu khi có Giấy CFS thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thông qua cửa khẩu, dễ dàng lưu hành sản phẩm, hàng hóa của mình trên thị trường quốc tế mà không mất nhiều thời gian đợi xét duyệt và hạn chế phát sinh những chi phí không đáng có.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa nhập khẩu

Nếu như ở trên, Giấy CFS có ý nghĩa kiểm tra mức độ chất lượng, tăng sự uy tín để hàng hóa được lưu hành một cách tự do thì ở đây chứng nhận CFS sẽ làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận khác theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm nhập khẩu như: mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, hương liệu hay phụ gia…nếu thương nhân muốn làm hồ sơ xin cấp Giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bắt buộc phải có giấy chứng nhận CFS.

Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường

Hồ sơ đăng ký cấp (CFS) giấy lưu hành tự do cà phê

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do theo mẫu quy định.

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép Hộ kinh doanh cá thể kinh doanh cà phê sầu riêng.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất/đóng gói cà phê; Giấy chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP cấp cho cơ sở sản xuất cà phê sầu riêng.

Kết quả kiểm nghiệm cà phê trong 06 tháng gần nhất.

Bản công bố chất lượng cà phê.

Nhãn chính sản phẩm cà phê sầu riêng (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

Thời gian xin cấp chứng nhận lưu hành tự do cho cà phê

Thủ tục xin cấp quyết định công nhận lưu hành tự do cho cà phê sầu riêng

Các bước xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm cà phê

Bước 1:

Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp CFS, hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng; mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có); thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt; và tiếng Anh;

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân;

Danh Mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính;

Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân;

Bước 2:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc; kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; cơ quan cấp CFS thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ;

Thời hạn cấp CFS không quá 3 ngày làm việc; kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS; cơ quan cấp CFS có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là; chưa đủ căn cứ để cấp CFS; hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó;

Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân;

Trường hợp bổ sung, sửa đổi CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS; thương nhân gửi văn bản đề nghị; và các giấy tờ liên quan đến cơ quan cấp CFS. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ; đúng quy định, cơ quan cấp CFS xem xét Điều chỉnh; cấp lại CFS cho thương nhân;

Thời gian xin cấp giấy lưu hành tự do: 

05 07 ngày.

Giấy phép lưu hành tự do CFS cà phê do cơ quan nào cấp?

Giấy phép lưu hành tự do sản phẩm cà phê xin tại Bộ Công Thương.

Nơi nộp hồ sơ: 

Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương.

Thời hạn hiệu lực giấy lưu hành tự do: 

Thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm CFS được ghi cụ thể trên giấy chứng nhận. 

Trường hợp trên giấy chứng nhận không thể hiện thời hạn sử dụng thì thời hạn tối đa là 2 năm.

Cần lưu ý thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan như công bố tiêu chuẩn cơ sở chất lượng sản phẩm và chứng nhận ISO để có thể được cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm CFS.

Hiện tại giấy chứng nhận CFS chỉ có bản cứng, nên bạn không thể thực hiện tra cứu giấy phép lưu hành sản phẩm.

Kiểm nghiệm chất lượng cà phê

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chất lượng cà phê

Tùy theo từng loại sản phẩm: cà phê sầu riêng, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hòa tan,…mà sẽ có các chỉ tiêu kiểm nghiệm khác nhau. Để xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, doanh nghiệp cần nắm được QCVN, TCVN và bản chất sản phẩm. Dưới đây là một số quy định tham khảo:

QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm

QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

TCVN 5251:1990 Tiêu chuẩn kỹ thuật cà phê bột.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5250:2015 Tiêu chuẩn cà phê rang

Và các tiêu chuẩn cà phê tương ứng khác.

Các nhóm chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng cà phê

Thông thường, sẽ có 4 nhóm chỉ tiêu kiểm nghiệm chính áp dụng cho sản phẩm cà phê:

Nhóm chỉ tiêu cảm quan: Màu sắc, mùi vị, trạng thái,… Về căn bản, việc cảm quan cà phê gồm 3 phần: cảm quan hương, cảm quan vị và đánh giá bằng mắt thường.Cảm quan hương cho phép đánh giá thành phần nguyên liệu của cà phê (cà phê Robusta, cà phê Arabica, Cà phê Liberia), thành phần chất độn (bắp, đậu)… Cảm quan vị và đánh giá bằng mắt thường góp phần khẳng định các nhận định của cảm quan hương và trạng thái đặc, sánh của sản phẩm.

Nhóm chỉ tiêu vi sinh: Samollena, E.coli, S.aureus, Tổng số vi sinh vật hiếu khí,… Trong quá trình thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản cà phê, không tránh khỏi nguy cơ nhiễm vi sinh. Một số chủng vi sinh vật cần được kiểm soát chặt chẽ, nếu vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra các nguy cơ về ngộ độc thực phẩm.

Nhóm chỉ tiêu kim loại: Chì, Cadmi, Thuỷ ngân, Arsen,…

Nhóm chỉ tiêu chất lượng: Hàm lượng , hàm lượng protein,…

Phụ gia thực phẩm: theo “Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu doanh nghiệp có thể kiểm thêm các chỉ tiêu khác như: Chỉ tiêu độc tố vi nấm hoặc các hóa chất gây ảnh hưởng.

Hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm cà phê

Căn cứ Nghị Định 15/2018/NĐ-CP, hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê bao gồm các thành phần sau đây:

Bản đăng ký chất lượng công bố sản phẩm cà phê

Giấy phép kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc giấy đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất cà phê sầu riêng

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cà phê

Bản kê khai thông tin chi tiết sản phẩm

Mẫu nhãn sản phẩm cà phê

Riêng đối với cà phê nhập khẩu, quý doanh nghiệp cần bổ sung thêm giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Khi chuẩn bị hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm cà phê, doanh nghiệp cần lưu ý 03 điều sau đây:

Các tài liệu trong hồ sơ công bố phải thể hiện bằng tiếng việt, trường hợp sản phẩm nhập khẩu có nhãn nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng việt và công chứng.

Sử dụng đúng mẫu đơn đăng ký chất lượng công bố sản phẩm cà phê theo quy định.

Doanh nghiệp muốn thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê sản xuất trong nước thì cơ sở sản xuất cà phê bắt buộc phải có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc giấy chưng nhận tương đương ( ISO/ HACCP,…)

Nộp hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê ở đâu?

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đối với Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chi cục an toàn thực phẩm đối với các tỉnh thành trên cả nước.

Trong vòng 05 đến 07 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ giấy tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê của doanh nghiệp sẽ được đăng tải công khai trên website của cơ quan tiếp nhận.

Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường
Lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường

Xin chứng nhận y tế cà phê (Health Certificate – HC) xuất khẩu

Căn cứ xin cấp giấy chứng nhận y tế xuất khẩu cà phê 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm.

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm.

Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận y tế xuất khẩu cà phê sầu riêng

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê rang xay đề nghị xin cấp giấy chứng nhận Health Certificate nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.

Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ; vào Sổ tiếp nhận; và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho doanh nghiệp theo mẫu quy định.

Trong thời hạn 07 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét; cấp giấy chứng nhận y tế theo mẫu quy định.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận; phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận y tế (HC) xuất khẩu cà phê rang xay sầu riêng

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận y tế sản phẩm cà phê (theo mẫu quy định)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề phù hợp)

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ ISO 22000/ hoặc HACCP (chỉ cần 1 trong 3 giấy phép)

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu (còn thời hạn trong 1 năm; có đủ thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng)

Mẫu nhãn sản phẩm

Hợp đồng mua bán/ hoặc Hợp đồng gia công nếu công ty không trực tiếp sản xuất

Tất cả 01 bản sao y có công chứng.

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận y tế xuất khẩu cà phê rang xay

Thời gian thực hiện xin cấp Health Certificate: 07 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giấy Health Certificate do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế quản lý và cấp giấy chứng nhận.

Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận HC: 02 năm kể từ ngày cấp.

Xin giấy phép lưu hành tự do CFS cho cà phê sầu riêng

Với bài viết lưu hành cà phê sầu riêng ra thị trường bạn đã nắm rõ được mọi quy trình và thủ tục phải không? Gia Minh có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp lưu hành hàng hoá ra thị trường đạt hiệu quả. Quý khách nếu có nhu cầu xin giấy phép lưu hành. Hãy liên hê với Gia Minh.

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo