Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng

Rate this post

Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng

Thành lập công ty là bước quan trọng trong việc khởi nghiệp tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, quá trình này có thể đầy rủi ro và phức tạp. May mắn thay, có sự hỗ trợ về giá ưu đãi dành cho các doanh nhân và công ty mới thành lập tại Lâm Đồng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách những chương trình Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng này hoạt động và làm thế nào để bạn có thể tận dụng chúng để thành lập công ty một cách dễ dàng và hiệu quả.

Thủ tục thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng 
Thủ tục thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý thành lập công ty là các văn bản pháp luật quy định về việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp. Các căn cứ pháp lý này bao gồm:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 02/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Điều kiện thành lập công ty tại Lâm Đồng

Để thành lập công ty, các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty

 • Tổ chức:
  • Có tư cách pháp nhân;
  • Có người đại diện theo pháp luật là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Cá nhân:
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

 • Công ty được phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm và có đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện về vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Đối với các ngành nghề có quy định về vốn pháp định, công ty phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định.

Điều kiện về trụ sở chính

 • Trụ sở chính của công ty phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ rõ ràng, cụ thể.
 • Trụ sở chính của công ty phải có đủ diện tích, không gian và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của công ty.

Điều kiện về tên công ty

 • Tên công ty phải được đặt theo quy định của pháp luật, bao gồm tên tiếng Việt và tên tiếng Anh (nếu có).
 • Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và đáp ứng các điều kiện sau:
  • Là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc là người được các thành viên, cổ đông bầu hoặc tuyển dụng làm người đại diện theo pháp luật.
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu quản lý của công ty.

Quy trình thành lập công ty tại Lâm Đồng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty được quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập của tổ chức là chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu của người nộp hồ sơ (nếu có)

Các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông sáng lập bao gồm:

 • Công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
 • Người nước ngoài: Hộ chiếu

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng hoặc nộp qua đường bưu điện.

Địa chỉ nộp hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng

Thời gian nộp hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty được nộp vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập công ty là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ..

Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế khi thành lập công ty

Kinh nghiệm thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng 
Kinh nghiệm thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế để có thể hoạt động kinh doanh. Các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế bao gồm:

 • Đăng ký mã số thuế
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký thuế môn bài
 • Đăng ký phương pháp tính thuế
 • Đăng ký thuế GTGT

Đăng ký mã số thuế

Mã số thuế là một dãy số được cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp để phục vụ cho việc quản lý thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn

Hóa đơn là một chứng từ quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế để có thể xuất hóa đơn cho khách hàng. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng hóa đơn trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đăng ký thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Mức thuế môn bài được xác định dựa trên ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể nộp thuế môn bài trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đăng ký phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Doanh nghiệp cần đăng ký phương pháp tính thuế với cơ quan thuế khi đăng ký thuế môn bài.

Đăng ký thuế GTGT

Thuế GTGT là một loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trên giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế GTGT là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Doanh nghiệp cần đăng ký thuế GTGT với cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn.

Thời hạn thực hiện các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý

Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định của pháp luật về thuế để thực hiện các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế một cách chính xác và đầy đủ.

Dưới đây là một số giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập của tổ chức là chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu của người nộp hồ sơ (nếu có)

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế, bạn có thể tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các công ty dịch vụ kế toán, thuế.

Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng của Gia Minh mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, bao gồm:

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Gia Minh sẽ thay mặt khách hàng thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến thành lập công ty, bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, tên công ty, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ,…
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty
 • Nhận kết quả thành lập công ty

Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tự thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Tư vấn chuyên nghiệp

Gia Minh là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến thành lập công ty, giúp khách hàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

Hỗ trợ sau thành lập

Sau khi thành lập công ty, Gia Minh sẽ hỗ trợ khách hàng các thủ tục sau thành lập, bao gồm:

 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký mã số thuế
 • Mua chữ ký số
 • In ấn hóa đơn, chứng từ
 • Tư vấn pháp lý về doanh nghiệp

Điều này giúp khách hàng yên tâm tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình mà không cần lo lắng về các thủ tục hành chính.

Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng của Gia Minh:

Giá cả cạnh tranh

Gia Minh cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Thủ tục nhanh chóng

Gia Minh có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, giúp khách hàng hoàn thành thủ tục thành lập công ty nhanh chóng, chỉ trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Hỗ trợ tận tâm

Gia Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, giúp khách hàng giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục thành lập công ty.

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại Lâm Đồng, hãy liên hệ với Gia Minh để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng
Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng

So sánh ưu nhược điểm giữa thành lập công ty với hộ kinh doanh

Ưu nhược điểm của thành lập công ty:

Ưu điểm:

 • Tư cách pháp nhân: Công ty có tư cách pháp nhân, được pháp luật bảo hộ. Điều này giúp công ty tạo dựng sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh và tạo niềm tin với đối tác, khách hàng.
 • Mở rộng quy mô kinh doanh: Công ty có thể mở rộng quy mô kinh doanh, huy động vốn từ các nhà đầu tư và hợp tác với các đối tác khác.
 • Huy động vốn: Công ty có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư để phát triển kinh doanh.
 • Tăng khả năng cạnh tranh: Công ty có thể tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường.
 • Tăng khả năng tiếp cận với các nguồn lực: Công ty có quyền tiếp cận với các nguồn lực như vốn, nhân lực, tài nguyên,… từ các nhà đầu tư, đối tác,… Điều này giúp công ty mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
 • Tăng khả năng bảo vệ tài sản cá nhân: Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ.
 • Tăng khả năng thừa kế doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể quy định rõ ràng về quyền thừa kế doanh nghiệp trong Điều lệ công ty. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong gia đình trong trường hợp chủ doanh nghiệp qua đời.

Nhược điểm:

 • Tốn kém chi phí: Thành lập công ty cần có một số chi phí, bao gồm chi phí đăng ký thành lập công ty, chi phí thuê văn phòng, chi phí tuyển dụng nhân viên,…
 • Gây ra nhiều thủ tục hành chính: Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm các quy định về thuế, kế toán,…
 • Tăng rủi ro kinh doanh: Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và rủi ro kinh doanh.

Ưu nhược điểm của hộ kinh doanh:

Ưu điểm:

 • Có thể hoạt động kinh doanh với số vốn nhỏ: Hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh với số vốn nhỏ, không cần phải góp vốn điều lệ.
 • Có thể dễ dàng đăng ký kinh doanh: Hộ kinh doanh có thể dễ dàng đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Có thể tự chủ trong hoạt động kinh doanh: Hộ kinh doanh có thể tự chủ trong hoạt động kinh doanh, không phải chịu sự ràng buộc của các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Có thể hưởng ưu đãi về thuế: Hộ kinh doanh có thể được hưởng một số ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật.

Nhược điểm:

 • Không có tư cách pháp nhân: Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không được pháp luật bảo hộ. Điều này có thể gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh và tạo niềm tin với đối tác, khách hàng.
 • Không được mở rộng quy mô kinh doanh: Hộ kinh doanh không được mở rộng quy mô kinh doanh như công ty.
 • Không được huy động vốn: Hộ kinh doanh không được huy động vốn từ các nhà đầu tư.
 • Không được hưởng đầy đủ các quyền lợi của doanh nghiệp: Hộ kinh doanh không được hưởng đầy đủ các quyền lợi của doanh nghiệp như công ty.

Kết luận:

Việc lựa chọn thành lập công ty hay hộ kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: quy mô kinh doanh, khả năng tài chính, khả năng quản lý,…

Nếu bạn có quy mô kinh doanh nhỏ, khả năng tài chính hạn chế và khả năng quản lý chưa cao thì bạn có thể lựa chọn thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bạn có quy mô kinh doanh lớn, khả năng tài chính tốt và khả năng quản lý cao thì bạn nên lựa chọn thành lập công ty.

Hỗ trợ thành lập công ty giá ưu đãi tại Lâm Đồng cung cấp cho doanh nghiệp mới một loạt lợi ích và cơ hội. Việc tận dụng các chương trình hỗ trợ này có thể giúp bạn thành lập công ty một cách dễ dàng và hiệu quả. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển kinh doanh của bạn tại Lâm Đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thành lập công ty siêu tốc thành công 100% tại Lâm Đồng

Dịch vụ thành lập công ty tại Lâm Đồng hiệu quả và tiết kiệm

Thành lập công ty trọn gói chất lượng uy tín nhất tại Lâm Đồng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty chuyên nghiệp tại Lâm Đồng

Thủ tục thành lập công ty tại Lâm Đồng trong năm 2023 đầy đủ.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo