GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI LÂM ĐỒNG NĂM 2024

Rate this post

GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI LÂM ĐỒNG NĂM 2024

Giải thể công ty tại Lâm Đồng năm 2024 là một trong những dịch vụ pháp lý do Gia Minh thực hiện cho khách hàng chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Tư vấn giải thể công ty tại Lâm Đồng năm 2022
Tư vấn giải thể công ty tại Lâm Đồng năm 2023

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một công ty, khiến nó không còn là một pháp nhân có tư cách pháp lý. Điều này có nghĩa là công ty sẽ không còn khả năng hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng, hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Có hai hình thức giải thể công ty: giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

Giải thể tự nguyện là việc công ty tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như công ty gặp khó khăn về tài chính, chủ sở hữu muốn nghỉ hưu, hoặc công ty muốn sáp nhập hoặc hợp nhất với một công ty khác.

Giải thể bắt buộc là việc công ty bị buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh bởi một cơ quan nhà nước. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như công ty vi phạm pháp luật, công ty không còn khả năng thanh toán các khoản nợ, hoặc công ty không còn đáp ứng các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

Điều kiện giải thể công ty

Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty chỉ được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Công ty hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Về điều kiện thứ nhất, công ty chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, bao gồm các khoản nợ đối với các chủ nợ, các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan, và các khoản nợ khác theo quy định của pháp luật.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Về điều kiện thứ hai, công ty chỉ được giải thể khi không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan trong trường hợp công ty giải thể.

Nếu công ty không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì không được giải thể. Trong trường hợp này, công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của điều 2020 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đọc thêm:

Những việc cần làm trước khi giải thể công ty

Về nguyên tắc, khi tiến hành thủ tục giải thể công ty, bạn phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau:

  1. Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp
  2. Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước
  3. Các khoản nợ còn lại.

Và với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản nợ lương đối với người lao động và các khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình kinh doanh thường được xác định rõ ràng và đầy đủ. Đa số đã được thanh toán khi doanh nghiệp làm thủ tục xin giải thể công ty. Và phần nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước chỉ được xác định khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra hồ sơ kế toán – thuế khi doanh nghiệp bạn tiến hành thủ tục giải thể công ty đối với cơ quan thuế.

Và ngay bây giờ, dịch vụ thành lập công ty Gia Minh sẽ gởi đến các bạn trình tự, Thủ tục giải thể công ty cụ thể như sau:

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Bước 1 – Nộp thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Phụ lục II-22 – Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên), biên bản họp đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Tải mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất.

Sau khi nhận được bộ hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hợp lệ, trong 03 ngày làm việc, Sở Kế Hoạch Đầu Tư sẽ chuyển thông tin về việc doanh nghiệp làm thủ tục giải thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. Khi cơ quan thuế nhận được thông tin “truyền về” từ Sở KH-ĐT, cơ quan thuế sẽ thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp. Và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các thủ tục quyết toán thuế trước giải thể.

Bước 2 – Thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Hồ sơ giải thể công ty đối với cơ quan thuế

Trong thời gian chờ Sở KH-ĐT chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, bạn cần thực hiện tiếp tục các công việc sau:

–  Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp

–  Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu; Hoặc: văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này;

–  Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

–  Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể; Hoặc: Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn.

–  Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.

–  Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

–  Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.

Lưu ý: tùy từng chi cục thuế, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị có thể khác nhau

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế

Sau khi bạn đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ đã được liệt kê bên trên;, thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty là ngày thứ bốn mươi lăm; (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Vào lúc này, công việc của bạn là chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán; để làm việc với đại diện cơ quan thuế (giai đoạn thanh/kiểm tra doanh nghiệp trước khi giải thể)

Nếu công ty bạn không xảy ra sai sót dẫn đến việc vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế thì cơ quan thuế sẽ gởi thông tin về việc công ty bạn hoàn tất nghĩa vụ thuế đến sở KH-ĐT.

Đến bước này, công việc giải thể của bạn xem như đã hoàn tất được 95%.

Bước 3 – Thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số doanh nghiệp tại Sở KH-ĐT

Hồ sơ giải thể ở bước này, bao gồm:

Báo cáo thanh lý tài sản cố định

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

Phụ lục II-22 – Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Thời gian giải thể doanh nghiệp

Thời gian giải thể tuỳ từng hồ sơ cụ thể, tuỳ vào tình trạng sổ sách;, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty, tuy nhiên có thể chia ra như sau:

Trường hợp công ty chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): thời gian giải thể là 25 ngày, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;

Trường hợp công ty có phát sinh: thời gian giải thể là từ 1 – 3 tháng, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;

Theo kinh nghiệm và thực tế cho thấy thời gian giải thể công ty nhanh; hay chậm không quan trọng vì khi đã nộp hồ sơ giải thể; và quyết toán thuế cho cơ quan thuế thì thời điểm này công ty không còn phát sinh; các nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác.

Chi phí Giải thể công ty tại Lâm Đồng năm 2024 

 Giải thể công ty cổ phần tại Lâm Đồng hết bao nhiêu tiền
Giải thể công ty cổ phần tại Lâm Đồng hết bao nhiêu tiền

Những thắc mắc thường gặp khi giải thể công ty

Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp khi giải thể công ty:

Công ty có thể giải thể khi đang có nợ không?

Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty chỉ được giải thể khi hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Do đó, công ty không thể giải thể khi đang có nợ.

Công ty có thể giải thể khi đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án không?

Công ty chỉ được giải thể khi không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Do đó, công ty không thể giải thể khi đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Công ty giải thể có phải đóng thuế không?

Công ty giải thể vẫn phải đóng thuế theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Công ty giải thể có phải trả lương cho người lao động không?

Công ty giải thể vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Trong đó, công ty phải trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Công ty giải thể có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Người lao động làm việc cho công ty giải thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty giải thể có được thanh lý tài sản không?

Công ty giải thể phải thanh lý tài sản của mình để trả nợ. Trong trường hợp công ty không có tài sản để trả nợ thì các chủ nợ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công ty có thể giải thể ngay lập tức sau khi quyết định giải thể không?

Không, công ty không thể giải thể ngay lập tức sau khi quyết định giải thể. Công ty phải thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật, bao gồm thông báo giải thể, giải quyết các nghĩa vụ tài chính, thanh lý tài sản, và cập nhật thông tin về giải thể.

Công ty có thể giải thể trong thời gian nào?

Công ty có thể giải thể trong bất kỳ thời gian nào, kể cả trong thời gian đang kinh doanh. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý rằng, nếu công ty đang kinh doanh thì phải thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật, bao gồm thông báo giải thể, giải quyết các nghĩa vụ tài chính, thanh lý tài sản, và cập nhật thông tin về giải thể.

Công ty có thể tự giải thể không?

Công ty có thể tự giải thể nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu công ty không có kinh nghiệm hoặc chuyên môn về giải thể công ty thì nên thuê dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp.

Công ty giải thể có được trả lại giấy phép kinh doanh không?

Công ty giải thể không được trả lại giấy phép kinh doanh. Giấy phép kinh doanh sẽ bị thu hồi và lưu trữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công ty giải thể có được xóa tên khỏi Cơ quan đăng ký kinh doanh không?

Công ty giải thể sẽ được xóa tên khỏi Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Chi phí giải thể tuỳ từng hồ sơ công ty, có thể chia ra các trường hợp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): từ 3.000.000 đồng (chi phí này đã bao gồm: đăng bố cáo giải thể, lập hồ sơ giải thể, lập quyết toán giải thể, giải trình với cơ quan thuế, khoá mã số thuế, trả giấy phép kinh doanh, trả dấu)

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh: sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.

Giải thể công ty tại Lâm Đồng năm 2024 cam kết thành công 100% cho khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ giải thể công ty Lâm Đồng . Nếu gặp vướng mắc về thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay với Gia Minh để được tư vấn nhé.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Quy định về giải thể doanh nghiệp

Quy trình thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

Tạm ngừng kinh doanh không thông báo bị xử phạt bao nhiêu?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty

Tạm ngừng hoạt động công ty

Quy trình thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu

Dịch vụ xin giấy phép lao động Lâm Đồng

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ Lâm Đồng

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Lâm Đồng

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần tại Lâm Đồng

Dịch vụ giải thể công ty ở Lâm Đồng

Giải thể công ty cổ phần tại Lâm Đồng

Giải thể công ty nhanh tại Lâm Đồng

Giải thể công ty tại Lâm Đồng

Giải thể địa điểm kinh doanh ở Lâm Đồng

Giải thể doanh nghiệp ở Lâm Đồng

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Lâm Đồng
Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Lâm Đồng

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: Số 161A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo