Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại bắc ninh

Rate this post

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ RẺ TẠI BẮC NINH

Kinh doanh là lĩnh vực đầy thách thức. Khi lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, trì trệ sản xuất, nhiều doanh nghiệp buộc phải lựa chọn tạm ngừng kinh doanh, thậm chí là giải thể. Tuy nhiên, Thủ tục giải thể công ty không đơn giản và cần nhiều thời gian thực hiện. Gia Minh xin gửi đến Quý khách dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Bắc Ninh.

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Bắc Ninh
Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Bắc Ninh

Căn cứ pháp lý giải thể doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2021

Các trường hợp giải thể công ty cổ phần tại Bắc Ninh 

Căn cứ Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ 03 cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Tuy nhiên, công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp trong trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty tại Bắc Ninh 

Khoản 2, Điều 207, Luật doanh nghiệp 2020 quy định điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Theo đó thì, điều kiện để được giải thể công ty cổ phần bao gồm:

Bảo đảm thanh toán hết những khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản có liên quan

Thời điểm làm thủ tục giải thể không xảy ra tranh chấp gì tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Những quy định về giải thể công ty không những tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, mà bên cạnh đó còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có quyền, lợi ích liên quan, đặc biệt là quyền lợi của người lao động và các chủ nợ khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. Chính vì vậy, việc xác định rõ các điều kiện để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp là hết sức quan trọng.

Qua đây ta thấy, thủ tục giải thể là tự nguyện hay bắt buộc thì doanh nghiệp đều phải đáp ứng điều kiện trên mới được giải thể, đáp ứng đủ điều kiện này, công ty mới được chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phải thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản là điều không hề đơn giản đối với các doanh nghiệp.

Khi nào công ty cổ phần bị giải thể?

Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Đọc thêm:

Giải thể công ty tại Bắc Ninh trọn gói đảm bảo tốt nhất

Giải thể công ty và những điều cần lưu ý

Thủ tục giải thể công ty uy tín dịch vụ tốt nhất

Trình tự giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản công ty và thanh toán các khoản nợ

Chỉ trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng, còn lại hội đồng quản trị công ty trực tiếp thanh lý tài sản.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác;

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp

Quyết định giải thể công ty được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động.

Bước 4: Cập nhật tình trạng công ty

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty. Sau khi nhận được quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 5: Thủ tục đối với cơ quan thuế

Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp

Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan, nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu.

Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể. Hoặc: Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn.

Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.

Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.

Lưu ý: tùy từng chi cục thuế, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị có thể khác nhau

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế

Sau khi bạn đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ đã được liệt kê bên trên. Thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty là ngày thứ bốn mươi lăm (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Vào lúc này, công việc của bạn là chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan thuế (giai đoạn thanh/kiểm tra doanh nghiệp trước khi giải thể).

Nếu công ty bạn không xảy ra sai sót dẫn đến việc vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế. Thì cơ quan thuế sẽ gởi thông tin về việc công ty bạn hoàn tất nghĩa vụ thuế đến sở KH-ĐT.

Đến bước này, công việc giải thể của bạn xem như đã hoàn tất được 95%.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 7 ngày, từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Thành phần hồ sơ giải thể gồm có:

Thông báo về giải thể công ty;

Báo cáo thanh lý tài sản công ty; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (nợ thuế, nợ tiền đóng BHXH, người lao động)

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu

Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Bước 7: Chuyển tình trạng giải thể

Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty sang giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty. Nếu không nhận được ý kiến từ chối từ cơ quan thuế. Đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của công ty.

Thời gian giải thể công ty

Thời gian giải thể tuỳ từng hồ sơ cụ thể, tuỳ vào tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty, tuy nhiên có thể chia ra như sau:

Trường hợp công ty chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc chưa có hoá đơn đầu ra): thời gian giải thể là 25 ngày. Không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế.

Trường hợp công ty có phát sinh: thời gian giải thể là từ công ty 1 – 3 tháng. Không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;

Theo kinh nghiệm và thực tế cho thấy thời gian giải thể công ty nhanh hay chậm không quan trọng. Vì khi đã nộp hồ sơ giải thể và quyết toán thuế cho cơ quan thuế. Thì thời điểm này công ty không còn phát sinh các nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác.

Chi phí dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Bắc Ninh

Chi phí dịch vụ giải thể công ty cổ phần tại Bắc Ninh
Chi phí dịch vụ giải thể công ty cổ phần tại Bắc Ninh

STT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Thông báo hải quan, thủ tục đóng mã số thuế, trả giấy phép, con dấu tới Sở KHĐT)

 

PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA VAT)

 

THỜI GIAN /

 (NGÀY LÀM VIỆC)

 

GIẢI THỂ CÔNG TY VIỆT NAM

 

 

1

Giải thể công ty

4.500.000

30-90

2

Giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

4.500.000

30-90

3

Giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

3.000.000

20-45

4

Giải thể văn phòng đại diện

3.000.000

20-45

5

Giải thể địa điểm kinh doanh

(Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

 

1.500.000

 

10-20

 

GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

 

 

1

Giải thể công ty vốn nước ngoài

15.000.000

30-90

2

Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

8.000.000

30-60

3

Giải thể Chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán độc lập

15.000.000

30-90

4

Giải thể chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán phụ thuộc

12.000.000

20-45

5

Giải thể văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

6.000.000

20-45

6

Giải thể Địa điểm kinh doanh công ty vốn nước ngoài (Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

6.000.000

20-45

Lưu ý: Chi phí trên không bao gồm V.A.T, lệ phí nhà nước, và các chi phí xúc tiến (nếu có). (Bảng giá trên có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày nhận báo giá).

Việc giải thể công ty cổ phần có thể là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình giải thể công ty cổ phần không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong thực hiện.

Để giúp cho các doanh nghiệp thực hiện quá trình giải thể công ty cổ phần một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ đã được ra đời. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ, đây sẽ là một giải pháp tối ưu để tiết kiệm nỗ lực, thời gian và chi phí.

Các dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ thường cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ, bao gồm tư vấn, thủ tục hành chính, xử lý tài sản, giải quyết nợ phải thanh toán và các dịch vụ liên quan khác. Đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ cũng sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình liên lạc và xử lý các vấn đề với các cơ quan chức năng.

Trên đây là dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Bắc Ninh của Gia Minh. Nếu độc giả có thắc mắc về thủ tục giải thể doanh nghiệp vui lòng liên hệ số hotline 0939 45 65 69 để được tư vấn nhé.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Quy định về giải thể công ty

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

Tạm ngừng kinh doanh không thông báo bị xử phạt bao nhiêu?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty

Tạm ngừng hoạt động công ty

Quy trình thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Dịch vụ kế toán trọn gói Bắc Ninh

Dịch vụ xin giấy phép lao động Bắc Ninh

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Bắc Ninh

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần tại Bắc Ninh

Giải thể địa điểm kinh doanh ở Bắc Ninh

Giải thể doanh nghiệp ở Bắc Ninh

Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh Bắc Ninh

Thủ tục giải thể doanh nghiệp Bắc Ninh

Trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bắc Ninh

Tư vấn giải thể công ty ở Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Điều kiện, thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Bắc Ninh
Điều kiện, thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Bắc Ninh

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: Số 210, Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo