thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Chia sẻ

thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Bạn đang điều hành hoạt động công ty với nhiều chi nhánh nhưng lại thấy chi nhánh hoạt động không hiệu quả và muốn biết rõ thủ tục

Việc giải thể cá nhân công ty cần thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối. Vì vậy bạn cần nắm rõ thủ tục giải thể chi nhánh công ty để không mất quá nhiều thời gian khi muốn giải thể chi nhánh.

thủ tục giải thể chi nhánh công ty
thủ tục giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Trình tự thực hiện giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Trình tự thực hiện giải thể chi nhánh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử hoặc trực tiếp cho Sở kế hoạch đầu tư

Bước 1: thông qua quyết định giải thể chi nhánh

Quyết định giải thể chi nhánh phải có nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Lý do giải thể
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng các khoản nợ của doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng.
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
  • Họ, tên chữ ký của người đại diện pháp luật

Bước 2: tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp cho Sở kế hoạch đầu tư

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng ký quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia.

Lưu ý về thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể chi nhánh

  • Các khoản nợ lượng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động.
  • Nợ thuế
  • Các khoản nợ khác
  • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho các cổ đông.

Bước 4: Cập nhật tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 5: làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn giải thể tới cơ quan thuế để xin quyết toán thuế

Gửi công văn xin giải thể lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Gửi công văn xin quyết toán thuế.

Đóng các loại thuế còn nợ

Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thị cơ quan thuế hoặc cục thuế ra quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bước 6: nộp hồ sơ giải thể lên Sở kế hoạch đầu tư

Đọc đến đây có lẽ bạn đã nắm rõ thủ tục giải thể chi nhánh công ty rồi phải không. Chúc các bạn thành công

Chi phí thủ tục giải thể chi nhánh – công ty

thủ tục giải thể chi nhánh công ty
thủ tục giải thể chi nhánh công ty

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải thể công ty TNHH

Giải thể chi nhánh tại TPHCM

Giải thể hộ kinh doanh TPHCM

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Giải thể công ty tại TPHCM

thủ tục giải thể văn phòng đại diện TPHCM

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại TPHCM

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Các trường hợp không cấp phép thành lập VPĐD nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh TPHCM

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

0868458111