Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Rate this post

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Khi một doanh nghiệp quyết định kết thúc hoạt động kinh doanh, quy trình giải thể là bước quan trọng. Trong thời đại số hóa hiện nay, việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng trở thành một lựa chọn hợp lý và tiết kiệm thời gian. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng ở Việt Nam, cùng với các lợi ích và thủ tục liên quan. Các bạn cùng Gia Minh đọc qua bài viết tham khảo dưới đây nhé.

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký giải thể trực tuyến
Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký giải thể trực tuyến

I. Căn cứ pháp lý

II. Giải thể doanh nghiệp là gì ?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

III. Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

Giải thể tự nguyện:

 • Quyết định giải thể này thể hiện sự tự nguyện của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp của mình vì những lý do khác nhau, không còn phù hợp với mục đích kinh doanh đề ra ban đầu, chẳng hạn như thua lỗ kéo dài, lợi nhuận thấp, có mâu thuẫn nội bộ,… và nhiều yếu tố khác thì họ hoàn toàn có quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân; của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.
 • Trường hợp Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty, nếu các thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động, thì công ty phải tiến hành giải thể. Việc quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giải thể bắt buộc:

 • Khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu để tiếp tục tồn tại, công ty phải kết nạp thêm thành viên cho đủ số lượng thành viên tối thiểu. Nếu trong thời hạn 6 tháng liên tục mà công ty không tiến hành kết nạp thêm thành viên khi số lượng thành viên không đủ hoặc không chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp thì công ty phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể doanh nghiệp.

IV. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đã hoàn thành giải quyết các nghĩa vụ về thuế, tài chính, lao động và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Các chủ nợ của doanh nghiệp đã được thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các quyền khác có liên quan.

Điều kiện về nghĩa vụ tài chính

Để được giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành giải quyết các nghĩa vụ về thuế, tài chính, lao động và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, và các khoản nợ khác nếu có.

Điều kiện về tranh chấp

Doanh nghiệp không được giải thể khi đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan trong trường hợp doanh nghiệp có các tranh chấp chưa được giải quyết.

Điều kiện về thanh toán nợ

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi các chủ nợ của doanh nghiệp đã được thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các quyền khác có liên quan. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ cho các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên thanh toán.

Trên đây là các điều kiện giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần lưu ý đáp ứng đầy đủ các điều kiện này trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp.

V. Có thể nộp hồ sơ giải thể qua mạng được không?

Có thể nộp hồ sơ giải thể qua mạng được. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải thể qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

VI. Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng là gì?

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng là quá trình nộp các tài liệu và giấy tờ cần thiết để giải thể doanh nghiệp thông qua môi trường trực tuyến/internet. Việc nộp qua mạng cho phép doanh nghiệp thực hiện các thủ tục một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Đọc thêm:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh một thành viên

VII. Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Sau khi chuẩn bị hoàn tất đầy đủ hồ sơ, công ty tiến hành nộp hồ sơ giải thể qua mạng theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang điện tử

Truy cập vào trang điện tử: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 2: Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Để đăng ký một tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, cần làm các bước sau:

 • Kê khai thông tin cá nhân
 • Chuẩn bị bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Gửi yêu cầu đăng ký tài khoản
 • Nhận email xác nhận

Sau khi được cấp tài khoản, bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua tài khoản này. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị công cụ ký xác thực cũng là một việc cần thiết. Có hai trường hợp sau đây:

 • Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh;
 • Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản

Doanh nghiệp truy cập vào trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Và bấm chọn “Dịch vụ công” > “Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến > Đăng nhập tài khoản. Doanh nghiệp tiến hành đăng nhập tài khoản như hình dưới đây.

Bước 4: Chọn giải thể

Bấm chọn “Dịch vụ công” > “Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến” > “Đăng ký doanh nghiệp” > Chọn “Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng” (Nếu tài khoản của bạn đã được gán chữ ký số công cộng) hoặc chọn “Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh” > “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc” > “Giải thể”

Bước 5: Nhập thông tin và đính kèm file scan hồ sơ

Theo Khoản 1, Điều 210, Luật doanh nghiệp 2020 quy định; hồ sơ giải thể doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Ngoài ra, giấy ủy quyền cho cá nhân đi thực hiện thủ tục (nếu không tự thực hiện được);

Doanh nghiệp nhập thông tin liên quan đến giải thể doanh nghiệp và tải file scan hồ sơ đính kèm theo quy định pháp luật như hình dưới đây.

Bước 6: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi nhập đầy đủ thông tin và tải lên các file scan hồ sơ đính kèm. Doanh nghiệp nhấn vào nút “Chuẩn bị”, sau đó nhập tiếp dãy số xác nhận mà trên màn hình hiện ra và chọn địa bàn quản lý rồi ấn chấp nhận.

Lúc này hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái chuẩn bị.

Bước 7: Ký xác thực tài khoản và Thanh toán

Chọn “Ký sổ/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh” > Chọn nút “Thanh toán” > Nhập thông tin người thanh toán > Chọn “Xác nhận”

Trạng thái hồ sơ thể hiện:“Đang được tự động tiếp nhận trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” là việc nộp hồ sơ giải thể qua mạng đã thành công. Khi hệ thống chuyển sang trạng thái “Đã chấp thuận”; tức là hồ sơ giải thể đã được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận và đang được xử lý.

VIII. Thời gian giải quyết hồ sơ giải thể và nhận kết quả

Cách đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng
Cách đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi hồ sơ được nộp sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

IX. Những điều cần lưu ý khi giải thể doanh nghiệp qua mạng

Khi giải thể doanh nghiệp qua mạng, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều sau:

Tải mẫu hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp và điền đầy đủ thông tin

Doanh nghiệp có thể tải mẫu hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tại website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Sau khi tải mẫu hồ sơ, doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Kiểm tra lại thông tin trước khi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp cần kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng tất cả thông tin trong hồ sơ là chính xác và đầy đủ.

Nộp hồ sơ giấy cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giấy cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ giấy bao gồm:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty, hợp đồng hợp tác xã về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ có tài sản bảo đảm và nợ không có tài sản bảo đảm.
 • Danh sách người lao động hiện đang làm việc cho doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty, hợp đồng hợp tác xã về việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản kiểm kê tài sản, tình trạng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định tuyên bố doanh nghiệp mất tích hoặc đang bị giải thể.

Trả lời các câu hỏi của cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp trả lời các câu hỏi về việc giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Nhận kết quả giải thể doanh nghiệp

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp và các câu trả lời của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận giải thể doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số điểm sau khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng:

Doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động kể từ ngày công bố quyết định giải thể doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục thanh toán các khoản nợ, giải quyết quyền lợi của người lao động trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải khai lý lịch tư pháp của người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Đọc thêm:

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

X. Các câu hỏi thường gặp về giải thể doanh nghiệp qua mạng

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về giải thể doanh nghiệp qua mạng:

1. Doanh nghiệp nào được phép giải thể doanh nghiệp qua mạng?

Tất cả các doanh nghiệp đều được phép giải thể doanh nghiệp qua mạng, trừ các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp đang bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo thủ tục phá sản.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng bao gồm những gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng bao gồm các giấy tờ sau:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty, hợp đồng hợp tác xã về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ có tài sản bảo đảm và nợ không có tài sản bảo đảm.
 • Danh sách người lao động hiện đang làm việc cho doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty, hợp đồng hợp tác xã về việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản kiểm kê tài sản, tình trạng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng là bao nhiêu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng?

Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng:

 • Doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ.
 • Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giấy cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng.
 • Doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi của cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

5. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng ở đâu?

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về giải thể doanh nghiệp qua mạng ở đâu?

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin về giải thể doanh nghiệp qua mạng tại các nguồn sau:

 • Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Website của Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong quá trình giải thể doanh nghiệp qua mạng.

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử
Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng là một cách hiện đại và hiệu quả để chấm dứt hoạt động kinh doanh một cách thuận tiện. Quá trình này giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Hãy đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý để đảm bảo một quá trình giải thể suôn sẻ.

Qua bài viết trên nếu các bạn còn điều gì vướng mắc hay chưa nắm rõ quy trình giải thể doanh nghiệp qua mạng thì hãy liên hệ với Gia Minh chúng tôi qua Hotline: 0868 458 111 để được hướng dẫn chi tiết hơn nhé

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Quy định về giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Quá trình giải thể doanh nghiệp mất bao lâu?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh một thành viên

Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo