Nhận làm báo cáo tài chính giá rẻ tại thừa thiên huế

Rate this post

NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIÁ RẺ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Nhận làm báo cáo tài chính giá rẻ tại Thừa Thiên Huế của Gia Minh nhằm đáp ứng cho khách hàng muốn quyết toán năm. Làm thế nào để báo cáo tài chính cuối năm được hoàn hảo cả về số liệu và hợp lệ theo quy định, làm thế nào để quyết toán năm với số thuế phải nộp hợp lý. Tất cả đều phải được sự tư vấn của chuyên gia để giúp doanh nghiệp tối ưu nhất cho công ty mình.

 Thuê dịch vụ báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế
Thuê dịch vụ báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế

Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) là gì?

Theo quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính dựa trên biểu mẫu được quy định theo chuẩn mực và chế độ kế toán; là các thông tin kinh tế và tài chính của đơn vị. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và luồng tiền của doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành và thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính hàng năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính hàng năm, phải lập báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất) cuối kỳ kế toán năm, dựa trên báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập thêm báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo quý)

Nội dung cơ bản báo cáo tài chính tại Thừa thiên huế cần đảm bảo

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp cần được kiểm toán, tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế.. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện với các nội dung:

Tình trạng quản lý, kết quả của việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.

Việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý kinh tế tài chính – kế toán thống kê của Nhà nước.

Công tác kiểm toán báo cáo tài chính phải làm rõ được các thông tin sau:

Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) được lập dựa trên cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam

báo cáo tài chính cần phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm kế toán

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính cũng đóng góp nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán của đơn vị.:

Công tác kế toán doanh nghiệp đã chuẩn xác chưa? Các ghi chép về hóa đơn và chứng từ kế toán, cách ghi sổ kế toán và công tác quản lý, lưu trữ giấy tờ của bộ phận kế toán đã đúng quy định và rõ ràng chưa?

Cách thức và phương pháp lập Báo cáo tài chính của bộ phận kế toán và các Báo cáo quản trị, các tài liệu kế toán có liên quan đã được thực hiện như thế nào?

Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết quả của nội dung cuộc kiểm toán là giai đoạn cuối mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán sẽ phải gửi doanh nghiệp Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính kết thúc kỳ/năm.

Tham khảo:

Những gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính

Những vấn đề cần nắm rõ về báo cáo tài chính

Khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất

Cách làm báo cáo tài chính tại thừa thiên huế

Cách làm báo cáo tài chính được thực hiện trên nguyên tắc chung nhằm làm rõ các thông tin nội dung cơ bản. Các bước lập báo cáo tài chính chuẩn xác như sau:

Bước 1: Tập hợp, sắp xếp chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là các tài liệu phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó như: hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, sổ phụ ngân hàng, sổ quỹ, bảng chấm công, bảng lương, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hồ sơ tài sản, … Các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày và liên tục.

Do đó việc đầu tiên cần làm là thu thập tất cả các loại chứng từ kế toán, sắp xếp lại một cách khoa học. Đồng thời sắp xếp chứng từ theo thứ tự thời gian trong năm tài chính.

Kế toán lưu ý kiểm tra đồng thời tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ trong quá trình sắp xếp và những chứng từ gốc như hóa đơn đầu ra, đầu vào gốc sẽ kẹp cùng chứng từ hạch toán hay sắp xếp theo Danh mục bảng kê thuế.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên các chứng từ kế toán đã được sắp xếp một cách cẩn thận, kế toán viên cần thực hiện việc kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ này nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật về công tác kế toán và thuế.

Các bạn có thể thấy, phần mềm kế toán có sự phân tách các phần hành kế toán riêng biệt nên việc hạch toán cũng rõ ràng, dễ dàng hơn. Các bạn có thể sử dụng chức năng sao chép phiếu hạch toán đối với các bút toán tương tự nhau, các bạn cũng có thể cập nhật bút toán lên bằng các mẫu excel của phần mềm, nhất là với các bút toán có tính chất hàng loạt. Ví dụ như ở các công ty thương mại, xây dựng,… việc hạch toán các hóa đơn nhập mua vật tư hàng hóa với nhiều mã vật tư, nhiều mã hàng… kế toán có thể sử dụng cách nhập liệu trên file excel rồi “import” lên phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian.

Phần mềm kế toán có các chức năng tìm kiếm, sửa chữa, xóa bỏ rất nhanh chóng, tiện lợi, chính xác, thuận tiện hơn cho việc kiểm soát, hạn chế sai sót nhất có thể.

Bước 3: Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Đối với phần hành tài sản cố định và chi phí trả trước, doanh nghiệp cần hạch toán rõ ràng đồng thời phân bổ thời gian và chi phí phát sinh hàng tháng hợp lý, đúng theo quy định.

Để lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo từng tháng, từng quý. Điều này giúp doanh nghiệp có thể kê khai báo cáo tài chính một cách chuẩn xác. Ngoài ra, bạn cũng cần phân loại rõ ràng các chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định và các khoản ước tính khác.

Bước 4: Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Vào cuối kỳ kế toán, nhà quản trị cần kiểm tra và điều chỉnh các khoản ước tính trên chứng từ kế toán. Điều này nhằm đảm bảo các con số trong báo cáo tài chính phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành. Một số nội dung cần hạch toán như:

Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh….

Các khoản chi phí của năm cần trích trước, bao gồm lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, chi phí kiểm toán, các chi phí mang tính chất thường xuyên,…

Các bút toán phân loại lại khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, phân loại lại công nợ ngắn hạn dài hạn, các khoản vay ngắn hạn dài hạn, …

Các bút toán điều chỉnh sai sót (nếu có)

Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách

Trong các bước lên Báo cáo tài chính, khâu kiểm tra rất quan trọng. Nếu số liệu hạch toán sai, lên báo cáo tài chính không chính xác, các bạn sẽ phải rà soát lại, tìm nguyên nhân, điều chỉnh và làm lại Báo cáo tài chính. Điều đó sẽ làm mất nhiều thời gian và công sức hơn. Vì vậy các bạn cần lưu ý kiểm tra kỹ số liệu trước khi lên Báo cáo tài chính nhé!

Thứ nhất, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán từng Tài khoản, giữa các Tài khoản với nhau, giữa Tài khoản với chứng từ thực tế phát sinh…

Kiểm tra việc chuyển số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ này của tất cả các tài khoản có số dư (Cả Sổ cái và Số chi tiết), đối với các phần hành Công nợ, Kho hàng hóa, các bạn cần kiểm tra lại số dư của từng đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp; kiểm tra số lượng và giá trị từng loại hàng hóa.

Kiểm tra sự phù hợp của chứng từ kế toán và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (Sổ cái)

Thứ hai, các bạn cần nắm chắc những lưu ý trong quá trình kiểm tra soát xét các Tài khoản để lên Báo cáo tài chính.

Bước 6: Thực hiện các bút toán kết chuyển

Sau khi đã hoàn tất việc kiểm tra và rà soát các số liệu, kế toán viên cần thực hiện các bút toán kết chuyển lãi/lỗ trong năm. Quá trình này bao gồm hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lỗ, lãi và đảm bảo các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không còn số dư cuối kỳ.

Đối với những doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập, nhà quản trị cần kết chuyển lần thứ nhất để xác định lãi và tính ra số thuế cần phải nộp. Tiếp đó là hạch toán bổ sung bút toán ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh rồi mới tiến hành thực hiện kết chuyển lại để ra con số lợi nhuận cuối cùng.

Bước 7: Lên Báo cáo tài chính

Công việc cuối cùng trong các bước lên Báo cáo tài chính, khi mọi nghiệp vụ kinh tế đều đã được phản ánh đầy đủ, chính xác, các bạn có thể lên Báo cáo tài chính theo hướng dẫn quy định cụ thể tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Thông tư 200/2014/TT-BTC: áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, loại hình, mọi thành phần kinh tế không xét đến quy mô doanh nghiệp.

Đối với các bạn hạch toán trên excel, lập báo cáo tài chính, các bạn cần nhặt từng chỉ tiêu trên mỗi báo cáo từ Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.

Tham khảo:

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai 2022 mới nhất

Các loại thuế doanh nghiệp cần phải nộp hiện nay

Dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ trọn gói từ 300.000 đồng / tháng

Mục đích, vai trò và lợi ích của báo cáo tài chính tại Huế

Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là tăng cường độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo tài chính. Điều này được đạt được thông qua việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh quan trọng, và có phù hợp với các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đối với hầu hết các nguyên tắc về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung, kiểm toán viên cần phải đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Điều này bao gồm việc xem xét xem báo cáo có được lập và trình bày đúng cách trên các khía cạnh quan trọng, và liệu nó có tuân theo nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Vai trò của kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và trung thực trong thông báo về tài chính của tổ chức. Nó đảm bảo rằng thông tin tài chính đưa ra cho cổ đông, nhà đầu tư và người quản lý là chính xác và đáng tin cậy

Việc chọn một công ty kiểm toán uy tín là quyết định quan trọng, vì nó đảm bảo quá trình kiểm toán được thực hiện kỹ lưỡng và đáng tin cậy. Công ty kiểm toán đáng tin cậy không chỉ mang lại ý kiến ​​khách quan mà còn hỗ trợ cải thiện quản lý nội bộ và tăng cường tin cậy của thông tin tài chính. Tóm lại, kiểm toán báo cáo tài chính chơi vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính, xây dựng niềm tin cho các bên liên quan.

Kiểm toán báo cáo tài chính không chỉ giúp tăng cường quản lý nội bộ và phát hiện sai sót, vi phạm pháp luật tài chính, mà còn xây dựng niềm tin cho các bên liên quan và cung cấp cơ sở quyết định kinh doanh hiệu quả.

Bảng giá Nhận làm báo cáo tài chính giá rẻ tại thừa thiên huế

Sau đây, Gia Minh gửi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm, cụ thể như sau:

Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính năm ngành dịch vụ – tư vấn

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠNPHÍ DỊCH VỤ
Không phát sinh1.000.000
Dưới 30 hóa đơn3.000.000
Từ 31 đến 60 hóa đơn4.000.000
Từ 61 đến 90 hóa đơn5.000.000
Từ 91 đến 120 hóa đơn6.000.000
Từ 121 đến 150 hóa đơn7.000.000
Từ 151 đến 180 hóa đơn8.000.000
Từ 181 đến 210 hóa đơn9.000.000
Trên 210 hóa đơnThỏa thuận
  •  
Thuê dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Thừa Thiên Huế
Thuê dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Thừa Thiên Huế

Ý nghĩa của báo cáo tài chính tại Huế

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng được công ty, tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị và công bố để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Ý nghĩa của báo cáo tài chính là giúp người đọc hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của một đơn vị kinh tế, cung cấp thông tin để đánh giá hiệu suất tài chính và khả năng sinh lời của công ty, và hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Các thành phần chính trong báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo biến động vốn. Bằng cách phân tích và so sánh các con số và chỉ số trong báo cáo tài chính, người đọc có thể đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của công ty. Báo cáo tài chính cũng thường được sử dụng bởi cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác để đưa ra quyết định liên quan đến việc đầu tư, vay vốn, hoặc hợp tác kinh doanh.

Do đó, ý nghĩa của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin khách quan và xác thực về tài chính của một đơn vị kinh tế, tạo điều kiện cho việc đánh giá, so sánh và ra quyết định trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính.

Nhận làm báo cáo tài chính giá rẻ tại Thừa Thiên Huế của Gia Minh cam kết đem đến dịch vụ kế toán tốt nhất cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN   

Đăng ký mã vạch tại Thừa Thiên Huế

Dịch vụ kế toán trọn gói Thừa Thiên Huế

Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế là gì?

Dịch vụ làm giấy lý lịch tư pháp Thừa Thiên Huế

Thủ tục thuê đất – thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp như thế nào?

Có được đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài hay không?

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Nhận làm báo cáo tài chính ở Thừa Thiên Huế
Nhận làm báo cáo tài chính ở Thừa Thiên Huế

Hotline: 0939 456 569 – 0868 458 111

Zalo: 0853 388 126

Gmaildvgiaminh@gmail.com

Websitegiayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: Số 135 Sóng Hồng, P. Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT Huế

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo