Hướng dẫn giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế

Rate this post

Hướng dẫn giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế

Trong cuộc kinh doanh, có những lúc mà việc giải thể công ty là một quyết định cần thiết. Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng và đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ quy định. Bài viết này Gia Minh sẽ hướng dẫn giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế tại Việt Nam.

Bị đóng mã số thuế có thể làm thủ tục giải thể doanh nghiệp được không?
Bị đóng mã số thuế có thể làm thủ tục giải thể doanh nghiệp được không?

Giải thể công ty đóng mã số thuế là gì?

Giải thể công ty đóng mã số thuế là việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty tại cơ quan quản lý thuế. Khi doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế để chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động và bị đóng mã số thuế trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của Tòa án;
 • Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Khi doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp sẽ không còn tư cách pháp nhân và không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật để tránh các rủi ro pháp lý.

Mã số thuế doanh nghiệp là gì? Có ý nghĩa như thế nào?

Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan quản lý thuế cấp cho doanh nghiệp dùng để quản lý thuế.

Mã số thuế doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Để xác định, nhận biết từng doanh nghiệp.
 • Để thực hiện các nghĩa vụ về thuế.
 • Để thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Mã số thuế doanh nghiệp được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Tính thuế, khai thuế, nộp thuế.
 • Hoàn thuế, quyết toán thuế.
 • Đăng ký kinh doanh, đăng ký tài khoản ngân hàng.
 • Tham gia đấu thầu, mua sắm công.
 • Thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Mã số thuế doanh nghiệp được cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lưu giữ mã số thuế doanh nghiệp để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.

Tại sao công ty bị đóng mã số thuế

Theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động và bị đóng mã số thuế trong các trường hợp sau:

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giải thể, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi,…

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Doanh nghiệp không báo cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Doanh nghiệp không nộp đủ số thuế và các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định;
 • Doanh nghiệp không đăng ký tài khoản ngân hàng theo quy định;
 • Doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn đúng quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp không thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp không thực hiện công khai thông tin theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án.

Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của Tòa án: Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của Tòa án khi doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể.

Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản: Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, công ty bị đóng mã số thuế có thể do một trong các nguyên nhân sau:

 • Doanh nghiệp tự nguyện giải thể: Đây là trường hợp doanh nghiệp tự nguyện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đây là trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc không đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của Tòa án: Đây là trường hợp doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể.
 • Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản: Đây là trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Khi công ty bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp sẽ không còn tư cách pháp nhân và không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật để tránh các rủi ro pháp lý.

Hướng dẫn giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế 

Chưa trả hết nợ hoặc bị khóa mã số thuế có giải thể công ty được không ?
Chưa trả hết nợ hoặc bị khóa mã số thuế có giải thể công ty được không ?

Để giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Khôi phục mã số thuế

Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định của pháp luật. Sau khi được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, doanh nghiệp mới có thể thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp tiếp theo.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế bao gồm:

 • Giấy đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản giải trình lý do bị đóng mã số thuế.

Thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thông báo giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động, chủ nợ và các bên có liên quan.

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp theo mẫu 22/QĐ-BKHĐT;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao quyết định giải thể doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn kiểm toán.

Phá sản hoặc thanh lý tài sản

Sau khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ tiến hành phá sản hoặc thanh lý tài sản.

Xác nhận giải thể doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất thủ tục phá sản hoặc thanh lý tài sản, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xác nhận giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác nhận giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị xác nhận giải thể doanh nghiệp theo mẫu 24/QĐ-BKHĐT;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính đã được Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị thông qua;
 • Bản sao văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Lưu ý khi giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế

 • Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục khôi phục mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp để phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong tương lai.

Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bạn cần chuẩn bị “Thông báo ngừng hoạt động kinh doanh”,
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy phép kinh doanh
 • Các tài liệu liên quan khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi bạn đã đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Xác minh hồ sơ và kiểm tra nợ thuế

Sau khi bạn nộp hồ sơ đến cơ quan giải quyết việc đóng mã số thuế, thì cơ quan giải quyết thuế sẽ thực hiện các thủ tục nhất định, và công ty bạn cũng phải thực hiện kèm theo các công việc như sau:

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty bạn, cơ quan thuế phải thực hiện việc Thông báo cho công ty ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho công ty.

Đồng thời công ty của bản sẽ được chuyển trạng thái cùng với các đơn vị trực thuộc của công ty về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cơ quan thuế ban hành Thông báo công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho công ty (trừ người nộp thuế là doanh nghiệp).

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, 

Công ty bạn sẽ có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc.

Trường hợp công ty gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo cho công ty bạn, đơn vị trực thuộc, cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trước khi công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Sau khi công ty chấm dứt hoạt động, nếu công ty bạn vẫn tiếp tục hoạt động thì công ty phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số thuế mới, hoặc chuyển đổi theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

Trường hợp công ty đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đóng mã số thuế theo quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Mức phạt đối với hành vi không thực hiện thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp là từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Các câu hỏi thường gặp về giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế

Giải thể doanh nghiệp đóng mã số thuế nhanh nhất
Giải thể doanh nghiệp đóng mã số thuế nhanh nhất

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế:

1. Giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế có được không?

Có, doanh nghiệp vẫn có thể giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế trước khi thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

2. Thủ tục khôi phục mã số thuế khi giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế như thế nào?

Hồ sơ khôi phục mã số thuế khi giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế bao gồm:

 • Giấy đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản giải trình lý do bị đóng mã số thuế.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Lợi ích của việc giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế

Việc giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế mang lại một số lợi ích sau:

 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chấm dứt các nghĩa vụ về thuế, tài chính của doanh nghiệp.
 • Làm sạch hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

4. Lưu ý khi giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế

Doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau khi giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế:

 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, rà soát các nghĩa vụ về thuế, tài chính của doanh nghiệp.
 • Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp.

Giải thể công ty là một quyết định quan trọng trong quá trình kinh doanh. Việc thực hiện quy trình giải thể đúng cách đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ các quy định thuế và pháp lý. Nếu bạn đang xem xét việc giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế, hãy tham khảo các hướng dẫn giải thể công ty đang bị đóng mã số thuế trên và tìm hiểu kỹ lưỡng.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Giải thể công ty và những điều cần lưu ý

Quá trình giải thể doanh nghiệp mất bao lâu?

Thủ tục giải thể công ty uy tín dịch vụ tốt nhất

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh trọn gói đúng luật 

Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty trên toàn quốc

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh một thành viên tnhh một thành viên

Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo