Giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu

Rate this post

Giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu

Bạn đang muốn giải thể công ty tại Lai Châu hay bạn muốn giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu hãy liên hệ với Đại lý thuế Gia Minh đơn vị chuyên nhận làm dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Tốt nhất, nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất trên cả nước.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu
Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu

Giải thể doanh nghiệp là gì

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Giải thể doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Lý do giải thể doanh nghiệp

Lý do giải thể doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm:

 • Doanh nghiệp thua lỗ, không có khả năng thanh toán các khoản nợ.
 • Doanh nghiệp không có khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh,…
 • Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp tự nguyện giải thể theo quyết định của chủ sở hữu hoặc thành viên công ty.

Dưới đây là một số lý do giải thể doanh nghiệp cụ thể:

 • Doanh nghiệp thua lỗ, không có khả năng thanh toán các khoản nợ: Đây là lý do giải thể doanh nghiệp phổ biến nhất. Khi doanh nghiệp thua lỗ, không có khả năng thanh toán các khoản nợ, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục giải thể để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,…
 • Doanh nghiệp không có khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh,…: Trong trường hợp này, doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.
 • Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Doanh nghiệp có thể bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:
 • Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
 • Doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp tự nguyện giải thể theo quyết định của chủ sở hữu hoặc thành viên công ty: Doanh nghiệp có thể tự nguyện giải thể theo quyết định của chủ sở hữu hoặc thành viên công ty trong trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Doanh nghiệp cần lưu ý các lý do giải thể doanh nghiệp để lựa chọn phương án giải thể phù hợp.

Điều kiện Giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu

Điều kiện giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020, bao gồm:

 • Doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, tài chính, kế toán và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, tài chính, kế toán và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần lưu ý kiểm tra kỹ các nghĩa vụ tài chính của mình trước khi tiến hành thủ tục giải thể.

 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Doanh nghiệp cần lưu ý giải quyết xong các tranh chấp trước khi tiến hành thủ tục giải thể.

 • Các khoản nợ của doanh nghiệp đã được thanh toán hết hoặc có phương án giải quyết được các chủ nợ chấp thuận.

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ của mình hoặc có phương án giải quyết được các chủ nợ chấp thuận. Doanh nghiệp cần lưu ý lập phương án giải quyết nợ và được các chủ nợ chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục giải thể.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Nếu doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện giải thể doanh nghiệp thì sẽ không được giải thể. Doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện giải thể doanh nghiệp để thực hiện thủ tục giải thể đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 208 đến Điều 220 Luật doanh nghiệp năm 2020, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung sau:

 • Lý do giải thể doanh nghiệp.
 • Phương án giải quyết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Phương án xử lý người lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thành lập tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp có thể do doanh nghiệp tự thành lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện.

Bước 3: Thông báo cho các cơ quan liên quan

Doanh nghiệp phải thông báo cho các cơ quan liên quan về việc giải thể doanh nghiệp, bao gồm:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Cơ quan thuế;
 • Bảo hiểm xã hội;
 • Ngân hàng;
 • Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Xác nhận thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải có văn bản xác nhận của chủ nợ hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Bước 6: Niêm yết quyết định giải thể và biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải niêm yết quyết định giải thể và biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 7: Đăng ký giải thể doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Một số lưu ý khi giải thể công ty

Trách nhiệm đối với người lao động: khi muốn giải thể công ty, chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước cần thông báo trước, hoàn thành nghĩa vụ trả lương, chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Đối với cơ quan thuế: hoàn tất các nghĩa vụ cũng thủ tục thuế

Nếu công ty đã dừng hoạt động 1 năm nhưng chủ doanh nghiệp không thông báo cho phòng ĐKKD, cơ quan thuế lúc này đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Để tránh tình trạng bị thu hồi, doanh nghiệp cần làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Trong trường hợp địa điểm văn phòng đại diện không thuộc lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp cần giải thể theo đúng quy định của quốc gia đó. Sau đó trong vòng 30 ngày phải thông báo giải thể văn phòng đại diện đến phòng ĐKKD nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ giải thể công ty tại Lai Châu

Theo hướng dẫn tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP và thông tư 02/2019/TT-BKHĐT thì hồ sơ giải thể công ty như sau:

 • Thông báo về giải thể công ty, doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng công bố theo quy định
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp và quyết định của đại hội cổ đông về việc giải thể công ty.
 • Danh sách người lao động hiện có, quyền lợi người lao động được giải quyết xong.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã hủy bỏ con dấu do công an cấp (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm hồ sơ giải thể.

Giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu

Chi phí giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu
Chi phí giải thể công ty tại Lai Châu

Thời hạn giải thể doanh nghiệp

Thời hạn giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 212 Luật doanh nghiệp năm 2020, là không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những việc cần làm trước khi giải thể doanh nghiệp

Trước khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện các việc sau:

 • Kiểm tra xem doanh nghiệp có đủ điều kiện giải thể hay không
  • Điều kiện giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020, bao gồm:
  • Doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, tài chính, kế toán và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
  • Các khoản nợ của doanh nghiệp đã được thanh toán hết hoặc có phương án giải quyết được các chủ nợ chấp thuận.
 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung sau:

 • Lý do giải thể doanh nghiệp.
 • Phương án giải quyết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Phương án xử lý người lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thành lập tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp có thể do doanh nghiệp tự thành lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện.

 • Thông báo cho các cơ quan liên quan về việc giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo cho các cơ quan liên quan về việc giải thể doanh nghiệp, bao gồm:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Cơ quan thuế;
 • Bảo hiểm xã hội;
 • Ngân hàng;
 • Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 • Xác nhận thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải có văn bản xác nhận của chủ nợ hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

 • Niêm yết quyết định giải thể và biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải niêm yết quyết định giải thể và biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Các việc cần làm trước khi giải thể doanh nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo giải thể doanh nghiệp đúng quy định và tránh những rủi ro pháp lý. Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ các việc này để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách thuận lợi.

Những thắc mắc thường gặp khi giải thể doanh nghiệp

Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp khi giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có thể tự giải thể không?

Có, doanh nghiệp có thể tự giải thể theo quyết định của chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để đảm bảo giải thể doanh nghiệp đúng quy định.

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi giải thể doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để đảm bảo giải thể doanh nghiệp đúng quy định. Cụ thể, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Doanh nghiệp cần nộp những loại hồ sơ nào khi giải thể doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần nộp các loại hồ sơ sau khi giải thể doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị giải thể doanh nghiệp (Mẫu 09-ĐDĐK);
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Xác nhận của chủ nợ hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải thể doanh nghiệp là bao lâu?

Thời hạn giải thể doanh nghiệp không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Doanh nghiệp có thể gia hạn thời hạn giải thể doanh nghiệp không?

Doanh nghiệp có thể gia hạn thời hạn giải thể doanh nghiệp, nhưng thời hạn gia hạn không quá 06 tháng.

Trên đây là một số thắc mắc thường gặp khi giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề trên để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách thuận lợi và đúng quy định.

Hãy cầm máy gọi cho chúng tôi ĐẠI LÝ THUẾ GIA MINH để giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu một cách nhanh nhất, tốt nhất và chất lượng nhất.

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Lai Châu

Giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói đúng luật uy tín 

Giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói đảm bảo tốt nhất 

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Lai Châu

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu uy tín đảm bảo

Giải thể công ty tại Lai Châu dịch vụ giá rẻ trọn gói 

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói luật mới nhất

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu dịch vụ uy tín tốt 

Giải thể công ty cổ phần tại Lai Châu trọn gói dịch vụ 

Thủ tục giải thể công ty tại Lai Châu chuyên nghiệp nhanh 

Dịch vụ giải thể công ty tại Lai Châu trọn gói uy tín 

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty doanh nghiệp tại Lai Châu

Dịch vụ giải thể công ty tại Lai Châu uy tín và trọn gói 

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Lai Châu

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Lai Châu

Giải thể công ty cổ phần tại Lai Châu trọn gói đảm bảo tốt

Cần giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu
Cần giải thể doanh nghiệp tại Lai Châu

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Số nhà 010, đường 30/4,, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo