Thủ tục tăng vốn điều lệ

5/5 - (3 bình chọn)

Thủ tục tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp khi thành lập và hoạt động của công ty. Vốn điều lệ có vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty, thể hiện năng lực tài chính của công ty và là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính,… Việc tăng vốn điều lệ cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều kiện tăng vốn điều lệ
Điều kiện tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể là:

 • Xác định tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu, các thành viên trong công ty. Dựa vào vốn điều lệ, các thành viên công ty có thể xác định được tỷ lệ góp vốn của mình trong công ty. Tỷ lệ góp vốn này sẽ là căn cứ để phân chia lợi nhuận, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên tham gia góp vốn.
 • Thể hiện quy mô, năng lực và vị trí của công ty trên thị trường. Vốn điều lệ càng lớn thì thể hiện công ty có quy mô, năng lực và vị trí càng cao trên thị trường.
 • Là cơ sở để huy động vốn. Vốn điều lệ là cơ sở để công ty huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài.

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào?

Tăng vốn điều lệ là việc công ty tăng tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Việc tăng vốn điều lệ có thể được thực hiện theo các hình thức sau:

 • Tăng vốn góp của thành viên hiện hữu: Là hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách các thành viên hiện hữu góp thêm vốn cho công ty. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên hiện hữu sau khi tăng vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng với mức góp thêm của từng thành viên.
 • Tiếp nhận thành viên mới: Là hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách công ty tiếp nhận thêm thành viên mới góp vốn cho công ty. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên hiện hữu và thành viên mới sau khi tăng vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng.
 • Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu: Là hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách công ty chào bán thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trong công ty.
 • Chào bán cổ phần ra công chúng: Là hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách công ty chào bán cổ phần cho công chúng. Chào bán cổ phần ra công chúng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
 • Nghị quyết về tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ.
 • Bảng sao kê danh sách thành viên công ty hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Nghị quyết về tăng vốn điều lệ

Nghị quyết về tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung sau:

 • Tên công ty, mã số doanh nghiệp.
 • Quyết định tăng vốn điều lệ.
 • Số lượng và giá trị từng loại cổ phần hoặc phần vốn góp được tăng thêm.
 • Thời hạn góp vốn.
 • Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc thành viên mới.

Bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông

Bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung sau:

 • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự họp.
 • Nội dung cuộc họp.
 • Kết quả biểu quyết.

Bảng sao kê danh sách thành viên công ty hoặc danh sách cổ đông

Bảng sao kê danh sách thành viên công ty hoặc danh sách cổ đông phải có các nội dung sau:

Tên, địa chỉ, số lượng và giá trị từng loại cổ phần hoặc phần vốn góp của từng thành viên hoặc cổ đông.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bản sao được cấp từ Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là thông tin về hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty.

Tăng vốn điều lệ công ty như thế nào?
Tăng vốn điều lệ công ty như thế nào?

Thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở kế hoạch đầu tư

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn tại Sở kế hoạch đầu tư

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn tại Sở kế hoạch đầu tư là thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn tại Sở kế hoạch đầu tư bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi vốn theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
 • Nghị quyết về tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ.
 • Bảng sao kê danh sách thành viên công ty hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 1. Nộp hồ sơ

Công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 1. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi vốn và trao phiếu tiếp nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Lệ phí

Mức lệ phí đăng ký thay đổi vốn tại Sở kế hoạch đầu tư là 200.000 đồng/lần cấp.

Lưu ý

 • Thời hạn đăng ký thay đổi vốn điều lệ là 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt góp vốn.
 • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần ra công chúng, công ty phải thực hiện thủ tục chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật về chứng

Ý nghĩa của vốn điều lệ theo quy định của luật hiện hành

Theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, bao gồm:

 1. Cơ sở để xác định tỷ lệ góp vốn của các thành viên, cổ đông

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ góp vốn của các thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên, cổ đông sẽ quyết định quyền và nghĩa vụ của họ trong doanh nghiệp.

 1. Cơ sở để phân chia lợi nhuận và rủi ro kinh doanh

Lợi nhuận và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được phân chia theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên, cổ đông. Do đó, vốn điều lệ là cơ sở để phân chia lợi nhuận và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. Cơ sở để xác định khả năng huy động vốn

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn điều lệ cao sẽ có khả năng huy động vốn tốt hơn doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp.

 1. Cơ sở để xác định mức thu lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được xác định theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ là một trong những yếu tố để xác định mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp.

 1. Cơ sở để xác định khả năng vay vốn ngân hàng

Ngân hàng sẽ xem xét vốn điều lệ của doanh nghiệp để quyết định cho doanh nghiệp vay vốn. Doanh nghiệp có vốn điều lệ cao sẽ có khả năng vay vốn ngân hàng tốt hơn doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp.

Ngoài ra, vốn điều lệ còn được sử dụng để:

Xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Xác định trách nhiệm của doanh nghiệp

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Doanh nghiệp cần lưu ý bảo toàn và phát triển vốn điều lệ để đảm bảo khả năng hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty uy tín chuyên nghiệp
Dịch vụ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty uy tín chuyên nghiệp

Những lưu ý khi kê khai vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Vốn điều lệ là một trong những thông tin quan trọng của doanh nghiệp, có ý nghĩa quyết định đến khả năng huy động vốn, trách nhiệm của các thành viên, cổ đông đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Khi kê khai vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Kê khai đúng mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật

Mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp được quy định theo từng loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần kê khai đúng mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Kê khai vốn điều lệ phù hợp với quy mô và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng để xác định khả năng huy động vốn, trách nhiệm của các thành viên, cổ đông đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ phù hợp với quy mô và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo khả năng hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

 • Kê khai vốn điều lệ chính xác, đầy đủ thông tin

Vốn điều lệ được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ chính xác, đầy đủ thông tin để tránh gặp phải các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Đăng ký vốn điều lệ thấp

Đăng ký vốn điều lệ thấp là một trong những lựa chọn của doanh nghiệp khi thành lập. Việc đăng ký vốn điều lệ thấp có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí ban đầu, tuy nhiên cũng có một số rủi ro cần lưu ý như:

Khó khăn trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư thường có xu hướng đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn điều lệ cao. Do đó, việc đăng ký vốn điều lệ thấp có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Trách nhiệm của các thành viên, cổ đông đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, các thành viên, cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký vốn điều lệ thấp có thể khiến trách nhiệm của các thành viên, cổ đông đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tăng lên.

Ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp

Việc đăng ký vốn điều lệ thấp có thể khiến doanh nghiệp bị đánh giá là không có tiềm lực tài chính, dẫn đến ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên trước khi quyết định đăng ký vốn điều lệ thấp.

Đăng ký vốn điều lệ cao

Đăng ký vốn điều lệ cao là một trong những lựa chọn của doanh nghiệp khi thành lập. Việc đăng ký vốn điều lệ cao có thể mang lại một số lợi ích như:

Tạo uy tín cho doanh nghiệp

Việc đăng ký vốn điều lệ cao có thể giúp doanh nghiệp tạo uy tín với các đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

Tăng khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư thường có xu hướng đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn điều lệ cao. Do đó, việc đăng ký vốn điều lệ cao có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Giảm trách nhiệm của các thành viên, cổ đông

Trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, các thành viên, cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký vốn điều lệ cao có thể giúp giảm trách nhiệm của các thành viên, cổ đông đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc đăng ký vốn điều lệ cao cũng có một số hạn chế như:

Tốn kém chi phí ban đầu

Việc góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một trong những điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, việc đăng ký vốn điều lệ cao có thể khiến doanh nghiệp tốn kém chi phí ban đầu.

Khó khăn trong việc quản lý vốn

Việc quản lý vốn điều lệ cao có thể gặp nhiều khó khăn hơn so với việc quản lý vốn điều lệ thấp.

Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên trước khi quyết định đăng ký vốn điều lệ cao.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục này và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác một cách nhanh chóng và hiệu quả.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Bổ sung ngành nghề kinh doanh điện mặt trời

Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép đầu tư

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo