THỦ TỤC GIẢI THỂ CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Rate this post

THỦ TỤC GIẢI THỂ CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, nên doanh nghiệp thành lập các chi nhánh phụ thuộc như văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không thuận lợi. Doanh nghiệp của bạn đang tính đến chuyện giải thể các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên. Vậy làm thế nào để giải thể các chi nhánh phụ thuộc trên? Kính mời Quý khách hàng cùng tham khảo thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh của Gia Minh nhé.

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý giải thể chi nhánh

Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 01/05/2021.

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/20216.

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Điều kiện giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Theo khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp.

Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện để giải thể chi nhánh công ty như sau:

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Bước 1. Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2. Xin công văn xác nhận không nợ thuế tại Cơ quan hải quan.

Bước 3. Làm thủ tục đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh gồm có:

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Bản sao Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (tùy quận/huyện).

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải người đại diện pháp luật thực hiện).

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

Công văn cam kết không có tài sản thanh lý.

Công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.

Công văn xin xác nhận không nợ thuế.

Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

Để giải thể chi nhánh Doanh nghiệp phải gửi công văn xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Quy định tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 3 điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan thuế ra Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số đồng thời chuyển trạng thái mã số thuế của chi nhánh sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cơ quan thuế sẽ ra Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT, ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC, và cấp Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh. Sau khi kiểm tra và xác nhận chi nhánh đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế.

Bước 4: Thủ tục trả lại con dấu chi nhánh tại cơ quan công an

Thủ tục trả con dấu chi nhánh và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Cơ quan công an, được thực hiện khi chi nhánh thành lập trước ngày 01/07/2015, và có sử dụng con dấu được cấp bởi Cơ quan công an.

Hồ sơ xin hoàn trả con dấu chi nhánh bao gồm:

Văn bản xin hoàn trả con dấu chi nhánh.

Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu chi nhánh do công an cấp (bản gốc).

Con dấu chi nhánh.

Bước 5: Thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc tại Sở KH&ĐT

Sau khi nhận được thông báo khóa mã số thuế và trả con dấu, thì doanh nghiệp cần tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh lên Sở kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Quyết định giải thể chi nhánh.

Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần)

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Xác nhận đã trả dấu hoặc không sử dụng con dấu của công an (nếu có).

Bản scan giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Bản scan Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

Cách nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty:

Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty qua dịch vụ bưu chính;

Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Kết quả nhận được: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty

Hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) chi nhánh được quy định tại Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Thông báo giải thể (chấm dứt hoạt động) chi nhánh theo mẫu tại Phụ lục II-20 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên.

Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.

Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh đối với công ty cổ phần.

Thông báo xác nhận trả con dấu chi nhánh (nếu có).

Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể chi nhánh, nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế. Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Chi phí thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi phí giải thể chi nhanh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Chi phí giải thể chi nhanh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh

STT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Thông báo hải quan, thủ tục đóng mã số thuế, trả giấy phép, con dấu tới Sở KHĐT)

 

PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA VAT)

 

THỜI GIAN /

 

(NGÀY LÀM VIỆC)

 

GIẢI THỂ CÔNG TY VIỆT NAM

 

 

 

Giải thể công ty

4.500.000

30-90

 

Giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

4.500.000

30-90

 

Giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

3.000.000

20-45

 

Giải thể văn phòng đại diện

3.000.000

20-45

 

Giải thể địa điểm kinh doanh

(Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

 

1.500.000

 

10-20

 

GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

 

 

 

Giải thể công ty vốn nước ngoài

15.000.000

30-90

 

Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

8.000.000

30-60

 

Giải thể Chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán độc lập

15.000.000

30-90

 

Giải thể chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán phụ thuộc

12.000.000

20-45

 

Giải thể văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

6.000.000

20-45

 

Giải thể Địa điểm kinh doanh công ty vốn nước ngoài (Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

6.000.000

20-45

Lưu ý: Chi phí trên không bao gồm V.A.T, lệ phí nhà nước, và các chi phí xúc tiến (nếu có). (Bảng giá trên có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày nhận báo giá).

Câu hỏi thường gặp khi giải thể chi nhánh công ty 

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh gồm những gì?

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Quyết định giải thể chi nhánh.

Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần)

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Xác nhận đã trả dấu hoặc không sử dụng con dấu của công an (nếu có).

Bản scan giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Bản scan Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

 

Giải thể công ty có phải quyết toán thuế không?

Trước khi công ty nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan đăng ký công thương phải làm thủ tục xác minh thuế và đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Thời gian nhận kết quả về việc giải thể chi nhánh công ty là bao lâu?

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia.

Cơ quan nào giải quyết thủ tục giải thể công ty?

Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng cho tất cả các công ty);

Cơ quan thuế: quyết toán hồ sơ và đóng mã số thuế;

Đại lý bảo hiểm: xử lý sổ BHXH cho người lao động;

Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nào phải trả dấu chi nhánh cho công an:

Chi nhánh phải trả dấu cho công an trong trường hợp con dấu của chi nhánh do công an cấp (tức là chi nhánh hoạt động và được cấp con dấu trước ngày 01/07/2015).

Có thể thành lập công ty mới sau khi giải thể?

Nó không giống như một công ty đang tuyên bố phá sản. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên công ty, cổ đông, người đại diện theo pháp luật có toàn quyền thành lập công ty mới mà không bị hạn chế.

Cũng giống như giải thể công ty thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác đều rất phức tạp. Nếu Quý khách không có thời gian, cũng như chưa am hiểu nhiều về thủ tục pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi. Gia Minh chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp như thành lập, giải thể công ty, thành lập hộ kinh doanh,…uy tính nhanh chóng.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thủ tục giải thể công ty tnhh một thành viên

Giải thể công ty và những điều cần lưu ý

Thủ tục giải thể công ty uy tín dịch vụ tốt nhất

Giải thể công ty TNHH MTV tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tư vấn giải thể công ty trọn gói tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Giá dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Giải thể công ty TNHH 2 thành viên tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Giải thể công ty TNHH một thành viên tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty trọn gói tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên tại Thành Phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Hồ sơ, Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ, Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ 1: Số 3E/16 Phổ Quang, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ 2: Số 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo