Thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Kiên Giang

Rate this post

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Kiên Giang do Gia Minh thực hiện nhằm đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/ND-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Kinh doanh Bất động sản 2014;
 • Luật Đầu tư 2020.

Khái niệm kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản bao gồm 2 ngành nghề là kinh doanh bất động sản. Và môi giới bất động sản (kinh doanh dịch vụ bất động sản). Vậy kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Về khái niệm kinh doanh dịch vụ bất động sản, hiện nay pháp luật đã sửa đổi thành khái niệm môi giới bất động sản, quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Cụ thể như sau:

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Công ty bất động sản trong nước gồm có 3 hình thức :

– Công ty bất động sản kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Công ty bất động sản kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản

– Công ty bất động sản kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Thành lập công ty bất động sản có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi:

 • Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Dịch vụ định giá bất động sản;
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ đấu giá bất động sản;
 • Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
 • Dịch vụ quản lý bất động sản.

Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản;

 • Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;
 • Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Đọc thêm:

Bảng giá dấu tròn công ty

Các loại hình doanh nghiệp

Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Đăng ký logo công ty

Đăng ký thương hiệu độc quyền

Điều kiện thành lập công ty bất động sản tại Kiên Giang

Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản bao gồm 2 loại:

Công ty kinh doanh bất động sản: Là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản: Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Quy trình về điều kiện cụ thể khi muốn thành lập công ty ngành bất động sản như sau:

Công ty kinh doanh bất động sản:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải mở doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Trừ các trường hợp sau:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp tKiên Giang theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp: Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp tKiên Giang theo quy định của pháp luật về tKiên Giang.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Danh mục mã ngành nghề kinh doanh BĐS tại Kiên Giang

STT

MÃ NGÀNH

CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ
1

68101

Mua, bán nhà và quyn s dng đt

Nhóm này gồm:

– Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở

Loại trừ:

– Phát triển xây dựng nhà cửa, công trình để bán được phân vào

+ Nhóm 41010 (Xây dựng nhà để ở)

+ Nhóm 41020 (Xây dựng nhà không để ở).

– Chia tách và cải tạo đất được phân vào nhóm 42990 (Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác).

2

68102

Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

Nhóm này gồm:

– Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

3

68103

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

Nhóm này gồm:

– Cho thuê nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, theo tháng hoặc theo năm.

– Hoạt động quản lý nhà, chung cư

Loại trừ:

– Hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải để ở khác hoặc phòng cho thuê ngắn ngày được phân vào:

+ Nhóm 55101 (Khách sạn)

+ Nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày)

+ Nhóm 55103 (Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày).

– Hoạt động của khách sạn và những căn hộ tương tự được phân vào

+ Nhóm 55101 (Khách sạn)

+ Nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày)

4

68104

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

Nhóm này gồm:

– Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại…

– Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.

5

68109

Kinh doanh bất động sản khác

Bao gồm: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê các khoảng không tại tòa nhà, hoạt động điều hành quản lý các tòa nhà thuộc Chính phủ…

6

68201

Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

+ Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.

+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

+ Dịch vụ định giá bất động sản.

+ Sàn giao dịch bất động sản.

7

68202

Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

 

Khi thành lập công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang

Bước 1: Th tc thành lp công ty  Trước khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty bạn phải lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho công ty của bạn. Hiện nay Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp kinh doanh cơ bản gồm:

+ Doanh nghiệp tư nhân

+ Công ty TNHH một thành viên

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Công ty cổ phần.

Tùy vào loại hình công ty lựa chọn doanh nghiệp sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để đăng ký thành lập công ty. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký kinh doanh

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần)

– Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc của các cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Bước 2: Nộp hồ sơ cho sở kế hoạch đầu tư

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại bước 1 Gia Minh sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty cho sở kế hoạch đầu tư.

Thời gian trả kết quả: 3- 5 ngày.

Bước 3: Nhận giấy phép

Bước 4: Khắc dấu doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 thì hiện nay doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu của công ty.

Bước 5: Hoàn thành thủ tục ban đầu với cơ quan Kiên Giang

Bước 6: Thuê dịch vụ kế toán trọn gói do Gia Minh thực hiện. Khách hàng có thể tìm hiểu bảng giá dịch vụ kế toán của Gia Minh

Chi phí thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Kiên Giang

 Chi phí thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang
Chi phí thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang

Lưu ý khi thành công ty kinh doanh bất động sản

Khi tiến hành thành lập công ty bất động sản, bạn cũng cần nhớ một số những lưu ý. Chúng bao gồm như sau:

 • Mức vốn tài chính, công ty phải có đủ và có giấy tờ chứng minh cụ thể.
 • Sau khi đã hoàn tất các giấy tờ và đã thành lập doanh nghiệp, trước khi hoạt động công ty và ngay khi đang hoạt động cần góp đủ số vốn nếu như chưa đủ, không thấp hơn 20 tỷ đồng.
 • Nếu công ty có loại hình kinh doanh là đầu tư vốn để xây dựng, mua chuyển nhượng đất đai, nhà ở, vốn điều lệ bắt buộc phải hơn 20 tỷ đồng.
 • Tuy nhiên nếu công ty có loại hình kinh doanh đăng ký là môi giới bất động sản thì không cần khoản vốn tới 20 tỷ đồng cũng không cần giấy chứng chỉ hành nghề môi giới. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động cần bổ sung loại giấy tờ này.

Một số câu hỏi liên quan đến thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản vốn điều lệ là bao nhiêu?

Theo quy định Luật đầu tư 2020, bỏ quy định về vốn pháp định 20 tỷ đối với Công ty kinh doanh bất động sản. Do đó không có quy định vốn tối thiểu để thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đối với công ty đầu tư xây dựng cho thuê, vốn phải tương ứng phù hợp với giá trị đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Thành lâp công ty kinh doanh bất động sản thì đăng ký những mã ngành nào?

Khi thành lập công ty kinh doanh bất động sản, các mã ngành Quý khách có thể tham khảo bao gồm: 6810 (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê); 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản có phải xuất trình chứng chỉ không?

Khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản không cần xuất trình chứng chỉ. Công ty tự đảm bảo đủ điều kiện trong suốt quá trình kinh doanh.

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Kiên Giang do Gia Minh thực hiện cam kết thành công 100% khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chi phí thành lập công ty tại Kiên Giang

Đăng ký thành lập công ty tại Kiên Giang

Dịch vụ làm giấy phép đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần ở Kiên Giang

Dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Kiên Giang

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Kiên Giang

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại KIên Giang

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Kiên Giang

Dịch vụ tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Kiên Giang

Tìm thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang
Tìm thành lập công ty kinh doanh BĐS tại Kiên Giang

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Số 111 đường Dương Minh Châu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. 

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Email: dvgiaminh@gmail.com

Zalo: 0853 388 126

 

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo